Środa
12.06.2019
nr 163 (5064 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Dyżury na uprawach

Autor: PeBe  godzina: 08:23
Broxen. Nie mąć wody. Najpierw przeczytaj ze zrozumieniem. „ Art. 48 pkt 3 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim przewiduje – jako skutek odmowy zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom – zwolnienie dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego od odpowiedzialności za szkody łowieckie niepozostające w związku przyczynowym z taką odmową zgody, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji”. Art. 46 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych: 1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny; 2) przy wykonywaniu polowania. Czyli patrząc na te dwa zapisy mamy w ust. 1 w Art 46 dwa pkt. 1) ..... - pozostające w związku przyczynowym 2) ..... - niepozostające w związku przyczynowym Niby drobna różnica a jednak stanowi co innego niż się wydaje tym co się wydaje!!!!

Autor: PeBe  godzina: 09:07
"Drugim problemem było zbytnie ograniczenie możliwości wypłaty odszkodowania za ciężary i utrudnienia wynikające z prowadzenia gospodarki łowieckiej. Regulacja odpowiedzialności za te szkody jest zawarta w art. 46-50 zakwestionowanej ustawy. Jednym z przepisów, który zawiera sposób dochodzenia odszkodowania jest zaskarżony art. 48 pkt 3. Uzależnia on prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych upraw lub płodów rolnych od tego, czy posiadacz uszkodzonych upraw lub płodów rolnych wyraził zgodę na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom. W tym zakresie Trybunał Konstytucyjny częściowo podzielił argumentację wnioskodawcy uznając, iż zaskarżony przepis w zakresie, w jakim przewiduje – jako skutek odmowy zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom – zwolnienie dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego od odpowiedzialności za szkody łowieckie niepozostające w związku przyczynowym z taką odmową zgody, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. "

Autor: PeBe  godzina: 09:09
Trybunał Konstytucyjny (trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/10587-odszkodowanie-z-tytulu-uszkodzonych-upraw-lub-plodow-rolnych-oraz-zasady-wydzierzawiania-obwodo/)

Autor: Broxen  godzina: 09:12
Ja nic nie mącę, i nic nie poradzę, że nie rozumiesz. W Prawie łowieckim pisze: Art. 48. Odszkodowanie nie przysługuje: ……………………. 3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom; TK nie dokonuje interpretacji ustawy , nie nowelizuje zapisów w ustawie , nie nadaje też nowego brzmienia zapisom ustawy, bo nie ma uprawnień do takich czynności. TK w wyroku odpowiadał tylko na dwa pytania : czy jest zgodny ? czy jest niezgodny. ( „ jest niezgodny z art. 64 ust 2 w związku z art. 31 ust 3 Konstytucji”) - nie pisze, że jest zgodny. TK napisał że zapis w ustawie jest niezgodny z Konstytucją . Nic nie poradzę że nie rozumiesz. Dodatkowo wyjaśniam: co zapisano w aktualnie obowiązującej ustawie Pł (tekst ujednolicony) …. 3)7) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom; …7) Utracił moc z dniem 14 maja 2019 r. w zakresie, w jakim przewiduje – jako skutek odmowy zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom – zwolnienie dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego od odpowiedzialności za szkody łowieckie niepozostające w związku przyczynowym z taką odmową zgody, na podstawie wyroku TK z dnia 8 maja 2019 r. sygn. akt K 45/16 (Dz. U. poz. 897). Najprościej ujmując : w ustawie nie ma już tego niezgodnego z Konstytucją zapisu.

Autor: PeBe  godzina: 09:19
Broxen. MĄCISZ!!! Poczytaj dokładnie. Dałem wklejkę wyżej. " W tym zakresie Trybunał Konstytucyjny częściowo podzielił argumentację wnioskodawcy uznając,"

Autor: WIARUS  godzina: 09:26
Broxen - prawie masz rację ;-))) Czytaj uważnie:
    Art. 48. Odszkodowanie nie przysługuje: 3) * posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;
* - Utracił moc z dniem 14 maja 2019 r. w zakresie, w jakim przewiduje – jako skutek odmowy zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom – zwolnienie dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego od odpowiedzialności za szkody łowieckie niepozostające w związku przyczynowym z taką odmową zgody, na podstawie wyroku TK z dnia 8 maja 2019 r. sygn. akt K 45/16 (Dz. U. poz. 897). Pozostaje w Art. 48.ust.3 i zachowuje moc:-lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;, tak więc nie cały ustęp 3 Art. 48. zniknął z ustawy na mocy tego wyroku TK.

Autor: Broxen  godzina: 12:37
O związku przyczynowym prościej i dosadniej. Nikt nigdy nie zabraniał wokół kukurydzy myśliwym wykonywać czynności i działania ( wykonywania zbiegów) dla ograniczenia szkód. Przeciwnie to rolnik będzie wytykał zaniedbania w zakresie ochrony jego pola przed szkodami i wykazywał że np. na 4 tyś ha obwodu „popasa” 400 dzików. Co wspólnego z racjonalną i zrównoważoną gospodarką łowiecką ma utrzymywanie w obwodzie pogłowia dzików jak w chlewni przemysłowej ? „Polski Związek Łowiecki i Lasy Państwowe zostały zobowiązanie do zredukowania populacji dzików w całym kraju do poziomu 0,1 osobnika na 1 km2. Musi to nastąpić w terminie do końca bieżącego sezonu łowieckiego, tj. do 31 marca 2018 r.” A dało się doprowadzić do sytuacji że w połowie Polski zające są cztery na cztery tysiące ha ? Rozumiem że w sądzie da się dowodzić, że nie zapłacimy odszkodowania bo rolnik nie zezwolił zbudować „wieży” na swoim polu a te nieprzebrane watachy dzików to dopust boży. Życzę powodzenia.

Autor: PeBe  godzina: 12:59
Broxen. Wystarczy napisać: Przepraszam. Myliłem się!. A Ty klepiesz bzdury o ................ zającach

Autor: kreon13  godzina: 15:57
Dla mnie oburzające jest to, że my grodzimy uprawy a rolnik jedzie traktorem na drugie pole następnego dnia przewracając połowę wbitych palików i zrywając taśmy bo nie chce mu się czterech liter ruszyć żeby taśmę podnieść i Syzyfowa praca.

Autor: Broxen  godzina: 16:01
Lubię wykłady o związkach przyczynowych. Teraz będzie prościej i …albo… albo O faktach a nie o sprawiedliwości. Dziki zrobiły i robią szkodę w kukurydzy Rolnik nie zgodził się na budowę „wieży” na polu kukurydzy. Pytanie: Czy można uznać że szkody wyrządzone w kukurydzy to te szkody POZOSTAJĄCE w związku z tą odmową… Czy jednak te szkody to takie szkody łowieckie NIEPOZOSTAJĄCE w związku przyczynowym z taką odmową …

Autor: PeBe  godzina: 23:38
Broxen. Wydawałeś się bardziej bystry, Ty jednak z uporem maniaka starasz się udowodnić, że 2x2=5 a może nawet 10 Powodzenia Ci życzę.