Wtorek
13.08.2019
nr 225 (5126 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Odstrzał sanitarny, a kłusownictwo

Autor: PeBe  godzina: 01:29
Odstrzał sanitarny, redukcyjny i zastępczy ma się odbywać na zasadach ??? Albo inaczej: Na jakich zasadach odbywają się powyższe odstrzały???

Autor: Lesław  godzina: 07:59
FMJ definicja kłusownictwa: Kłusownictwo – zabijanie, chwytanie lub ściganie zwierzyny oraz łowienie ryb z naruszeniem obowiązującego prawa, bez wymaganych uprawnień, w niedozwolony prawem sposób, a także w niedozwolonym czasie lub miejscu. A teraz sobie odpowiedz. Jeśli masz uprawnienia, strzelasz dzika w sposób nie tyle dozwolony co nakazany prawem, w miejscu w którym możesz. To jest to kłusownictwo czy nie ? Pirrastrostr@Lontrels - forumowi reformatorzy mają całkiem inne zdanie w tej materii.

Autor: FMJ  godzina: 13:34
@Lesław Cytujesz pierwszą lepszą informację z wyszukiwarki w google, a na tym forum i w tym dziale chyba wypadałoby posiłkować się konkretnymi przepisami prawa. Może przytoczysz cytat np z ustawy Prawo łowieckie?

Autor: Pirrastrostr@Lontrels  godzina: 15:36
Dobrze to w obecnych przepisach należy się ta premia myśliwemu za odstrzał dzika, czy kołu łowieckiemu.

Autor: PeBe  godzina: 16:58
Premie to każde koło może ustalić jakie chce a ryczałt należny myśliwemu 80% / kołu 20% ustala minister. (zarówno wysokość jak i proporcje ryczałtu)

Autor: Pirrastrostr@Lontrels  godzina: 19:51
To dlatego w niektórych kołach łowczowie sami wykonują odstrzały sanitarne, bo chcą kasy.