Piątek
24.01.2020
nr 024 (5290 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: ŁĄCZENIE STANOWISK  (NOWY TEMAT)

Autor: Stanisław Pawluk  godzina: 05:22
Czy pełnienie funkcji kierowniczych w spółkach skarbu państwa i jednocześnie pełnienie podobnych stanowisk w Polskim Związku Łowieckim nie narusza norm prawnych? Pytanie wynika ze znanego mi faktu, gdzie prezydent znanego miasta został zmuszony działaniami CBA zmuszony do rezygnacji z funkcji prezesa koła łowieckiego a następnie odpowiadał za "łączenie funkcji".

Autor: Broxen  godzina: 09:40
Już to wyjaśniałem: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Art. 1. Ustawa określa ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe w rozumieniu przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Art. 2. Ustawa określa także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez: ………….. Członek zarządu (ZG PZŁ, art. 35 ust 1 PŁ) osoby prawnej, podmiotu prawnego prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów antykorupcyjnych jest osobą prowadząca taką działalność. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 4 ust. 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ten przypadek powoduje naruszenie zakazu prowadzenia takiej działalności.