Środa
16.09.2020
nr 260 (5526 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: A miało być pięk...  (NOWY TEMAT)

Autor: Broxen  godzina: 20:46
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy. Zapowiadana przez Zarząd Główny szeroko rozumiana transparentność finansowa i otwartość dla naszych członków weszła w fazę realizacji. Za nami pierwszy miesiąc pracy. W ciągu 30 dni w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego zmieniło się bardzo wiele. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy podsumowanie naszych prac oraz harmonogram działań na kolejne 30 dni. 1. Uszczelniliśmy finanse Zarządu Głównego i dokonaliśmy oszczędności na kwotę kilku milionów złotych w skali roku. Te środki finansowe w przyszłości przeznaczymy na kynologię, strzelectwo, sokolnictwo. 2. Dokonaliśmy reorganizacji kadrowej i zlikwidowaliśmy sztucznie powstałe działy i stanowiska. Trwa proces optymalizacji. 3. Zatrzymaliśmy niespełniające naszych oczekiwań projekty promocyjne, na które przeznaczone były bardzo duże ilości środków finansowych, pochodzących z naszych składek. 4. Reorganizujemy Ośrodki Hodowli Zwierzyny, znajdujące się przy Zarządzie Głównym, które przynosiły nam ogromne straty finansowe. Te straty były pokrywane z naszych składek. Przykład – OHZ-ty w 2018 roku przyniosły około 6 milionów straty. Doprowadzimy do tego, że OHZ-ty będą przynosić zyski, a koła łowieckie będą mogły co roku liczyć na pomoc i współpracę w odniesieniu do hodowli i wsiedlania zwierzyny na swoje tereny łowieckie. 5. Przygotowujemy projekt weryfikacji/likwidacji 11 Ośrodków Hodowli Zwierzyny zarządzanych przez Zarządy Okręgowe PZŁ, z których w przyszłość mogą powstać 22 obwody łowieckie. Wszystkie „uwolnione” obwody łowieckie, przekażemy kołom łowieckim, które będą mogły uczciwie rywalizować o wolny obwód. Pierwszeństwo będą miały nowo powstałe koła łowieckie lub takie, które nie mają obwodów łowieckich i przedstawią najlepszą wizję gospodarki na nowym terenie łowieckim. 6. Powołaliśmy do życia Wydział Kontroli, Szkoleń i Audytu Wewnętrznego, którego zadaniem będzie między innymi kontrola Zarządów Okręgowych na płaszczyźnie szkoleniowej, finansowej i działalności zgodnie z oczekiwaniem naszych członków, a także kontrola OHZ i Zarządu Głównego. Przed nami kolejne wyzwania. Oto harmonogram pracy Zarządu Głównego na następne 30 dni: 1. Przygotowujemy zarządzenie, które ujednolici, a zarazem obniży koszty szkoleń dla nowo wstępujących do Polskiego Związku Łowieckiego, a także koszty szkoleń dla selekcjonerów. Zweryfikujemy kompetencje lektorów prowadzących kursy. Opłaty za kursy będą niższe i identyczne w całym kraju. 2. W związku z tym, iż w wielu przypadkach w Zarządach Okręgowych jest ogromna rozrzutność finansowa i bezcelowe marnotrawienie naszych składek, przygotowujemy centralizację budżetu Zarządów Okręgowych, aby każdy z naszych członków był świadom działalności Zarządów Okręgowych i Łowczych Okręgowych. Centralizacja środków nie ma na celu pozbawienia Zarządów możliwości wydatkowania i działania. Ma na celu weryfikację i kontrolę budżetów, której do tej pory brakowało. Tak, abyśmy wiedzieli i widzieli, na co przeznaczane są nasze składki i potrafili zweryfikować trafność oraz celowość ich wydatkowania. Każdy nasz członek ma prawo i obowiązek wiedzieć na co przeznaczane są jego składki, i w jakiej formie wydatkowane. 3. Przygotowujemy projekt ujednolicenia system wynagradzania i premiowania Łowczych Okręgowych, pracowników Zarządów Okręgowych i Zarządu Głównego, dokonując przy tym weryfikacji wykonywanych obowiązków, aby dla naszego związku pracowali ludzie najlepsi, oszczędni, charyzmatyczni. 4. Przygotowujemy się do działania w odniesieniu do wprowadzenia dobrych zmian w przepisach państwowych, które niekiedy nie „idą w parze” z naszymi założeniami łowieckimi. 5. Centralizujemy obsługę prawną w Zarządzie Głównym tak, aby każdy z naszych członków mógł mieć pomoc na płaszczyźnie prawnej związanej z naszą dzielnością statutową. Abyśmy mogli natychmiast i bezwzględnie bronić naszego dobrego imienia i godności Polskiego Związku Łowieckiego, a także na bieżąco rozwiązywać problemy naszych członków. 6. Przeprowadzimy weryfikację kół łowieckich, w których pomiędzy członkami dochodzi do niesnasek, sprzeczek, procesów sądowych, a także tych kół, które w naganny, niezrozumiały i rażący sposób naruszają dobrą współpracę z rolnikami. Takie zachowania niszczą wizerunek Polskiego Związku Łowieckiego i doprowadzają do poważnych strat dla naszego Zrzeszenia. 7. Przeprowadziliśmy zmiany w Zarządzie naszego czasopisma „Łowiec Polski”. Doprowadzimy do tego, aby zmienić jego zawartość, by był on ciekawy, interesujący i aby był nośnikiem rzetelnej informacji o naszym Związku. Tak, aby 120-letnia tradycja „Łowca Polskiego” była niezatartą kartą historii naszego Związku. Doprowadzimy do tego, że nasi członkowie będą mieli wpływ na to, co będzie w naszej „gazecie” – w myśl zasady „nic o nas bez nas”. Szanowne Koleżanki i Koledzy, to początek zamiany w Polskim Związku Łowieckim, która to zmiana ma doprowadzić do tego, aby siłą związku byli jego członkowie. Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego 10.04.2019r.