Wtorek
23.06.2009
nr 174 (1423 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Biuro polowań - co?gdzie?jak?

Autor: Certyfikat  godzina: 08:22
Najpierw musisz założyć działalność gospodarczą z odpowiednim zakresem działalność. Potem składasz wniosek do marszałka województwa o wpis do rejestru. Do wniosku musisz dołączyć zaświadczenie o niekaralności, oryginał zawarcia umowy ubezpieczenia oc albo papier poświadczający zablokowanie środków na rachunku bankowym, zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości zasad wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody, zaswiadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, zaświadczenie o regonie, potwierdzenie NIP przez urząd skarbowy, potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 616 zł i oświadczenie. Treść oświadczenia jest w prawie łowieckim. Od momentu wpisania do rejestru możesz prowadzić działalność. Jakbyś miał jakieś pytania pisz na priv.