Wtorek
23.06.2009
nr 174 (1423 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: szafa na dla dwóch  (NOWY TEMAT)

Autor: browningb425  godzina: 14:08
Witam. Jak to jest, czy dwóch myśliwych może trzymać broń w jednej szafie czy każdy musi mieć swoją? Co na to przepisy?? Pozdrawiam. Darz Bór

Autor: mares188  godzina: 14:18
Nie wiem czy są na to jakieś przepisy ale wielu myśliwych których znam ( w tym ja) trzyma broń razem z ojcami i synami. Policjant na kontroli nie robił żadnych problemów.

Autor: Piotr Waślicki  godzina: 14:37
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. (Dz. U. Nr 27, poz. 343) nakłada na osoby posiadające pozwolenie na broń obowiązek przechowywania jej w szafie zaopatrzonej w zamek atestowy. Zakazu przechowywania broni przez dwóch myśliwych w jednej szafie nie ma. Piotr Waślicki

Autor: Apacz  godzina: 15:08
nie ma obowiązku posiadania własnej szafy. Słyszałem natomiast ze nalezy mieć spisaną umowę użyczenia tylko nie wiem czy szafy czy broni pomiędzy myśliwymi mającymi wspólną szafę. Z tym że tak jak mówię słyszałem to od innych myśliwych i nie jestem co do tego pewien.

Autor: browningb425  godzina: 15:11
aha a czy szafa ma być przytwierdzona do ściany czy wystarczy, że posiada zamek atestowy??

Autor: Apacz  godzina: 15:24
nie musi być przykręcona do ściany, wystarczy zamek. Przykręcona musi być kasetka na broń krótką.

Autor: Piotr Waślicki  godzina: 16:08
Wskazanym jest sporządzenie pisemnej umowy użyczenia dla celów dowodowych w razie kontroli. BRONI NIE SZAFY. Piotr Waślicki

Autor: ptica  godzina: 17:23
Witam Jednym z obowiązków posiadacza broni jest zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych. Teraz pytanie . Czy druga osoba mająca pozwolenie na broń bez umowy użyczenia jest uprawniona czy też nie. Tu jest chyba problem i lepiej mieć umowę

Autor: Romso51  godzina: 20:28
mam wspólną z synem. policja kontrolowała i nie miała zastrzeżeń

Autor: Ryszard  godzina: 21:56
"..Zakazu przechowywania broni przez dwóch myśliwych w jednej szafie nie ma. ." A miał być skoro ustawa nie dała upoważnienia do zakazywania, ino tylko do okreslenia warunków. Natomiast wszyscy zapominają o tym : "..Art. 32. 1. Broń i amunicję należy przechowywać .... w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych..." Wspólna szafa przeczy tej zasadzie

Autor: yogy  godzina: 22:40
ad Ryszard a kto jest osobą nieuprawnioną ? Można interpretować ten zapis tak, że osoba nieuprawniona to taka, która nie ma prawa posiadania broni. Jeżeli ja, wyprowadzam się z domu rodziców, gdzie zostaje szafa pancerna i w domu tym zostaje osoba upoważniona do posiadania broni, to chyba nie łamię przepisu? Bo jeżeli tak, to mieszkając wspólnie z osobą uprawnioną do posiadania broni nie mógłbym przechowywać w tej samej szafie co ta osoba, gdyż ona również ma dostęp do mojej broni. Tak by było, gdybyśmy interpretowali ten zapis tak, że uprawnioną jest tylko ta osoba, na którą broń jest zarejestrowana - a to wyklucza możliwość przechowywania broni w jednej szafie dwóch osób zamieszkujących w tym samym lokalu.

Autor: Piotr Waślicki  godzina: 22:57
Ryszard Wspólna szafa przeczyłaby zasadzie, gdyby tą drugą osobą do dzielenia szafy była np. żona - o ile nie ma pozwolenia na broń. Umowa użyczenia może zostać zawarta wzajemnie pomiędzy posiadaczami broni nawet ustnie ale bezpieczniej jest na piśmie po to, żeby uniknąć niepotrzebnych tłumaczeń i t.p. komplikacji do zabrania broni prze Policję do depozytu włącznie. Osoba posiadająca pozwolenie, której broń została użyczona nie jest osobą nieuprawnioną i ma prawo do wspólnej szafy. Piotr Waślicki