Wtorek
14.09.2021
nr 257 (5889 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Użyczanie broni i amunicji

Autor: Ryszard  godzina: 19:34
W ogóle nie biorę pod uwagę urzędowych pism, bo jaki z nich pożytek ? Tak samo jak z niektórych orzeczeń biegłych sądowych. (temat na inne opowiadanie). Zanim zastosujemy art. 28, to warto odpowiedzieć na podstawowe pytanie - czy biorący w użyczenie broń palną nabywa ją i jest jej posiadaczem ? Jeśli jest, to: a) podpisuje umowę użyczenia (dowód nabycia) b) idzie ją zarejestrować c) nie ma problemu z zakupem amunicji. Z faktu posiadania bowiem wynikają jakieś obowiązki. Są pewne wątpliwości, czy dopuszczalne jest użyczenie amunicji. Skoro wg kodeksowych zasad użyczenia :"Art. 718. § 1. Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie nie pogorszonym; jednakże biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania", to nie należało by użyczać "broni i amunicji", ale "broni z amunicją" ! Tu jednak może być zgrzyt z art 2 ("Art. 2. Poza przypadkami określonymi w ustawie nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni i amunicji jest zabronione."). Czym innym jest bowiem "broń i amunicja", a czym innym "broń z amunicją" . Tego drugiego przypadku art 28 nie obejmuje. Czy wolno posiadać więcej broni niż wypisane w pozwoleniu ? Nie można, tako stanowi Art. 12. 1. Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i LICZBĘ egzemplarzy broni. Jeśli mam pozwolenie na jedną sztukę i mam takową w szafie , to nici z wzięcia w użyczanie dodatkowej. Krzyżowe użyczanie - według mnie nie jest możliwe, bo wystarczy spojrzeć w legitymację. Czym jest broń myśliwska ? to broń zaprojektowana przez jej wytwórcę (rusznikarz) lub producenta (fabryka) i wytworzona do celów łowieckich (wykonywania polowania) oraz w naszych warunkach, zgodna z dopuszczeniem do wykonywani polowania. Podobnie broń sportowa. Tyle mojego "kija w szprychy"

Autor: specmisiek  godzina: 20:46
Ryszard- może i "kij w szprychy" ale włożony bardzo celnie. Tak właśnie jest. Bardzo często wśród Braci Myśliwskiej robi się coś na tzw "widzimisię" Ale kiedy coś pójdzie nie tak to okazuje się, ze poszło nie tak ;-) Pozdrawiam

Autor: 28rafal  godzina: 20:50
Ryszard ,,,,świetnie napisane..Mam nadzieję, że każdy zrozumie..

Autor: specmisiek  godzina: 22:16
Podobno w nowelizacji ustawy o broni i amunicji sama Policja wnioskuje o odejście od broni "do celów". Kołomyja powstaje już na przykład przy posługiwaniu się różnymi kategoriami broni w celu ochrony osób i mienia.. A w legitymacji posiadacza jest np. "broń w celu łowieckim". W legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni w celu ochrony osób i mienia występuje już kategoryzacja bardziej pod względem technicznym-budowy broni. D.B.