Wtorek
14.09.2021
nr 257 (5889 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: zalecenia covidowe  (NOWY TEMAT)

Autor: marcino  godzina: 04:43
Koledzy, zwłaszcza z okręgu szczecińskiego, poszukuję zaleceń ZO w sprawie organizacji ocen prawidłowości odstrzału w związku z Covid- em. Wiem, że inne okręgi zalecały przekazywanie trofeów przez myśliwych z koła jednej osobie w celu unikania gromadzenia się. Wiem, że takie zalecenie było również w okręgu szczecińskim, niestety nie dysponuję odpowiednim pismem stąd moje pytanie: Czy w okręgu szczecińskim takie pisma trafiły do kół? A może dysponują Koledzy jakimś skanem takiego pisma?

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 08:56
marcino, nie przyszło Ci do głowy, że jakiekolwiek zalecenia ZO w tym temacie nie mają żadnej mocy prawnej i możesz się nimi nie przejmować, bo to Ty zgodnie z prawem, ewentualnie koło uchwałą WZ (§ 36 pkt 11), decydujecie w jaki sposób dostarczycie trofea do oceny. Koło (właściciel trofeum) jest samodzielnym podmiotem prawnym i ma obowiązek działania na podstawie prawa i w granicach prawa, a nie na podstawie prawa powielaczowego generowanego z taką lubością przez ZG i ZO. Inną rzeczą jest fakt, że duża liczba zarządów kół i myśliwych prawa w ogóle nie zna, a pisma z ZO traktuje jako wyrocznię, choć za kadencji Pawła Lisiaka, ilość bzdur i jawnych niezgodności z prawem w pismach, wyjaśnieniach czy okólnikach PZŁ (np. okólnik 3/21 dyskutowany obecnie w dziale problemów) jest rekordowa.

Autor: marcino  godzina: 10:26
Piotrze, jak raz potrzebuję własnie odpis z powielacza :) Jeśli dysponujesz, będę zobowiązany. Nie musi byś z okręgu, może być ogólnopolski o ile taki się ukazał.

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 11:54
„Kontakt Zarząd Okręgowy PZŁ w Szczecinie 71-316 Szczecin ul. Waryńskiego 43 tel. 91 48 72 888 fax 091 43 14 451 e-maile: zo.szczecin@pzlow.pl rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl"

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 12:11
A mnie w Szczecinie najbardziej ostatnio podoba się :-) uchwała (dziennik.lowiecki.plhttps://pzl.szczecin.pl/uchwala-w-sprawie-zmian-zasad-selekcji-osobniczej-jeleni-bykow) nr 1/08/21 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie z dnia 09 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian zasad selekcji osobniczej jeleni byków, którą to uchwałą Zarząd ten dołączył do grupy innych zarządów okręgowych (np. Olsztyn, Łomża), działających w obszarze zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych niezgodnie przede wszystkim z art. 32 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a także z § 98 ust. 1 bublowatego bo bublowatego, ale jednak statutu PZŁ.

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 12:37
Uchwała ZO (dziennik.lowiecki.plhttps://pzl.szczecin.pl/uchwala-w-sprawie-zmian-zasad-selekcji-osobniczej-jeleni-bykow): Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 2 Zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału stanowiącym załącznik do Uchwały NRŁ 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku p konsultacji i uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Szczecinie OKREŚLA następujące formy i cechy poroża osobników jeleni byków w grupach wieku wg poroża za selekcyjne na terenie obwodów łowieckich położonych w okręgu szczecińskim: […] Przedmiotowa uchwała pozwoli na złagodzenie zasad selekcji i kryteriów pozyskania jeleni byków w młodszym wieku, co zdecydowanie ułatwi dzierżawcom realizację RPŁ w odniesieniu do osobników męskich jelenia szlachetnego na terenie okręgu szczecińskiego, co z kolei zdecydowanie ograniczy rozmiar oraz występowanie szkód łowieckich. [...] Nawet gdyby założyć, że beztroski § 1 uchwały (dziennik.lowiecki.plhttps://www.pzlow.pl/wp-content/uploads/2020/04/269-1.pdf) NRŁ nr 269/2020 z dnia 9 marca 2020 r., w połączeniu z pkt 2 Zasad selekcji z 2015 r., pozbawiony był oczywistej wady (ale nie jest pozbawiony), to w tym g#wnianym pkt 2 Zasad wyraźnie widnieje: „Zarządy okręgowe PZŁ w celu ochrony jakości populacji, po konsultacji z Lasami Państwowymi, mogą określić inne formy i cechy (z wyłączeniem masy) poroża osobników selekcyjnych”. Niewidomy zauważy, że mamy tu „w celu ochrony jakości populacji”, a nie „w celu złagodzenia zasad selekcji” czy „w celu ułatwienia dzierżawcom realizacji RPŁ”. Przydałoby się, aby w ramach zaleceń covidowych, Zarząd Okręgowy w Szczecinie sam sobie zalecił przestrzeganie ustawy Prawo łowieckie i statutu PZŁ.

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 12:54
Marcin, mówisz i masz przykład nic nie znaczących zaleceń ZO.