Środa
13.10.2021
nr 286 (5918 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Wytyczne prowadzenia dokumentacji w kołach łowieckich.  (NOWY TEMAT)

Autor: jeager  godzina: 14:16
Czy są aktualne wytyczne w sprawie prowadzenia dokumentacji w kołach łowieckich poza starym i nieaktualnym zarządzeniem ZG PZŁ nr 5 z 1998r? Po transformacji w kołach łowieckich jest uprawiana wolna amerykanka. Nie ma rejestracji druków ścisłego zarachowania, każdy sobie drukuje takie jakie są potrzebne w danej chwili np.: łowczy drukuje upoważnienia do wykonywania polowania, drukowane są też i nie rejestrowane dokumenty finansowe KP, KW. Dokumenty takie nie zarejestrowane nie powinny stanowić formalnych dowodów finansowych i przedstawianych do kontroli komisji rewizyjnych. Jakie przepisy należy stosować do kontroli zarządów kół łowieckich?

Autor: Hupert  godzina: 14:26
Ustawa o rachunkowości https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19941210591/U/D19940591Lj.pdf

Autor: Sickboy  godzina: 15:15
Ale upoważnienie do wykonywania polowania jest drukiem ścisłego zarachowania i podlega ewidencji (kopia u dzierżawcy, oryginał ma myśliwy [do zwrotu]). Do tego rejestr wydanych upoważnień [...] znajduje się w książce obwodów... Pytasz, bo chcesz 'sprawdzić' swój zarząd? Czy z ciekawości, bo może sam objąłeś jakieś stanowisko?

Autor: Hupert  godzina: 15:31
A co to takiego "książka obwodów"? Na jakiej podstawie prawnej koło ma mieć taką książkę?

Autor: jeager  godzina: 18:19
Ok. Rachunkowość dotyczy skarbnika a co z pozostałymi członkami ZK: sekretarz, łowczy i prezes?

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 18:54
Muszą tworzyć taka dokumentację, jaką zdaniem zarządu pozwala na dokumentowanie wszystkich decyzji podejmowanych przez zarząd oraz przygotowanie sprawozdań z działalności na podstawie dokumentów źródłowy, które pozwalają komisji rewizyjnej na zweryfikowanie tych sprawozdań i całej dokumentacji finansowej.

Autor: I G O R  godzina: 20:41
Post usunięty administracyjnie. Przyczyna: post bez związku z niniejszym tematem, a nie dający się przenieść do Hyde Park.