Czwartek
02.12.2021
nr 336 (5968 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Kontrola

Autor: dob3  godzina: 10:13
Ad. Leśny Marunio a gdzie tu była mowa o uchwałach ZK i WZ. a co w wypadku gdy kontrola ma dotyczyć przekazania 100% dokumentów / łącznie z finansowymi/ z 4 sezonów. To nie będzie 5 kartek tylko kilka tysięcy. Gdzie widzisz durnowatość ZK. Należałoby ze zrozumieniem czytać tekst. DB

Autor: labul  godzina: 12:00
Pytanie skierowane do Leśny Matunio, ale dopowiem. Pytanie :,, a gdzie tu była mowa o uchwałach ZK i WZ .... :", a gdzie nie był napisane bez uchwał ZK i WZ- ,,Czy ZO może sobie zażyczyć dostarczenia do swojej siedziby do kontroli 100% dokumentacji Koła .... " ? Dostarczenie wyszczególnionych dokumentów w oryginale może zażądać Rzecznik Dyscyplinarny prowadzący sprawę . Sąd Łowiecki działa na dokumentach w oryginale.

Autor: EdiKris  godzina: 15:09
każdy organ kontrolny w cywilizowanym świecie działa na oryginałach

Autor: J.Chudy  godzina: 18:44
100% kopi dokumentów z kilku lat ? To jest chore. To nie kontrola, a gnębienie Zarządu. Macie wrogów wewnętrznych? Kto zapłaci za papier i tonery? Dowieźcie im te mniej istotne i zażądajcie potwierdzenia ich odbioru, a pozostałe udostępnijcie kontrolerom w siedzibie Koła. Zwarzywszy na zapędy ZO (100%) nie zostawiałbym kontrolerów na chwilę samych w pokoju.