Piątek
12.08.2022
nr 224 (6221 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Rozporządzenie MRiRW  (NOWY TEMAT)

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 17:57
Wysmarowano takie oto rozporządzenie (dziennik.lowiecki.plhttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001672/O/D20221672.pdf) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zespół redakcyjny Brać Łowiecka m.in. tak rzecz opisał (dziennik.lowiecki.plhttps://braclowiecka.pl/n/36/aktualnosci/6484/zmiana-stawki-za-badanie-miesa-na-obecnosc-wlosni): „Koszt badania próbki według nowych regulacji, przy założeniu, że średnio będzie ono trwało dwie godziny, wyniesie więc 42,30 zł – wyjaśnia Grzegorz Kowalczyk, zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Kłobucku".

Autor: Artur Jesionowicz  godzina: 18:32
I zapewne ma rację ten zastępca powiatowego lekarza w Kłobucku..

Autor: pięta  godzina: 20:48
A wiec dane nieco inne niz podawał pan narzynacz!