Sobota
18.03.2023
nr 077 (6439 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Duże czy małe obwody  (NOWY TEMAT)

Autor: Jan Tukan  godzina: 15:03
Czytałem artykuł będący pewna manipulacja utrwalacza PZŁ, negujący sens małych obwodów. Takie quorewstwo mające uzasadniać pod przykrywką biologii, sens istnienia monopolu, kolesiostwa i bierutowskiego modelu łowieckiego, gdyż daje to kontrolę nad masa składkowa, szaraczkami, a tym z układu, władze, pieniądze i układy. Moje stanowisko. Małe obwody mają sens istnienia i są formą pogodzenia potrzeb społecznych/ łowieckich z biologia. Polska to nie Alaska aby kilku baranów mogło żerować na układach i mieć duże obwody. Po pierwsze, chodzi o to, by był to kompleksowy system. Małe obwody prywatne obok państwowych terenów publicznych do polowania, mateczników, parków z rozbudowanym programem dla rolnictwa, remiz, przejść, lasków śródpolnych ( zob. programy w USA). Gdy jest kompleksowy system nie ma problemu ze zwierzyną łowną, ich biologia, terytorializm, genami itd. Daje to natomiast możliwość polowania większej liczby ludzi i realizowania się lowiecko w rozny sposób, także na swoim, dzierżawionym, publicznym. Gdy jest wybór nie ma patologii i monopolu. Nie potrzeba gospodarki amatorów, oszołomów z monopolem, a trzeba służby łowieckiej, nielicznej, zawodowej, co zapewni dochód państwa z łowiectwa, a łowiectwo będzie chronić i dbać o jego jakość. Na dodatek są kluby w USA co mają łowiska w różnych stanach, klimatach różnych łowiskach, co urozmaica hobby. Im więcej różnorodności i możliwości wyboru, tym lepiej. Łowiectwo ma być prawem podmiotowym obywatela, gwarantowanym w konstytucji, aby żadna qourwa zrzeszeniowa, monopolistyczną, czy polityk, w tym nie grzebał i nie żerował. Dodam jeszcze, prywatne jeżeli ktoś chce mieć duże obwody może je kupić czy dzierżawić obok własnego, ale na zasadach gospodarki wolno rynkowej, a nie nakazu politycznego, kolesiostwa, by jakiś pasożyt żerował na dobru krajowym wszystkich obywateli. Za zwierzynę łowną powinien płacić Skarbowi Państwa a nie własnemu kolu łowieckiemu ( czytaj sobie) by mieć kasiure na zabawę dalszą i dzierżawę. Myśliwy powinien płacić za hobby, tak jak każdy hobbysta za swoje przyjemności.

Autor: Jan Tukan  godzina: 15:14
Po drugie, małe obwody to konieczność w dzisiejszych realiach. Dość szmaciarzy, co przez układy od Bieruta, mają wybrane obwody. Każdy człowiek powinien mieć prawo do polowania i caly wachlarz wyboru formy i miejsca tego polowania, w realiach państwa demokratycznego. Powinien mieć prawo polować samemu, w gronie luźnych kolegów, sformalizowanym klubie, ciągle czy sporadycznie, i za to płacić. Duże obwody to monopol i patologia tych, co nimi rządzą, szczególnie gdy to nie jest ich ziemia/ własność czy dzierżawiona w realiach wolnorynkowych. Oczywiście za wyjątkiem Skarbu Panstwa- publiczne tereny do polowania. Polowanie na terenach publicznych za pierwszeństwem zgłoszenia czy losowania.

Autor: Jan Tukan  godzina: 15:24
Cyt: " Wielu naukowców z tytułami profesorskimi przez ostatnie dziesięciolecia nieustannie powtarzało, że polski model łowiectwa jest najlepszy. „Reformatorzy” łowiectwa to stwierdzenie nieustannie wyśmiewają, co wywołuje wśród części łowców konsternację i właśnie do nich kieruje ten tekst." Ja powiem tak ...odsyłam do nauki amerykańskiej i naukowców, szczególnie konkretnych stanów, współpracujących z U.S. Department of the Interior oraz ośrodkami naukowymi w całych USA, którzy koordynują ochronę przyrody, hodowlę, łowiectwo i rozwój przyrody w USA, których większość, za przeproszeniem ma większe uznanie naukowe w świecie, niż profesorowie z PRL czy byłego ZSRR. To dzięki nim jest model amerykański i myśliwych więcej niż mieszkańców Polski. A łowiectwo daje zysk, kasiure, jest ważnym elementem gospodarki stanowej, federalnej, rozwija turystkę, strzelectwo, łowiectwo i wpływa na przebywanie na powietrzu mln ludzi, co wpływa na szacunek do przyrody, jej ochronę i cieszenie się nia na codzien.. Tworzy nowe miejsca pracy i uslugi. W Polsce zaś kolesie nie dopuszczają innych, bo ile w tej Polsce może być obwodów po 3000 ha. Tak tworzy się monopol, zerowanie na dzierżawach opartych na śmiesznych tenutach dzierżawnych za łowiska. Gdzie tereny publiczne, różne formy zrzeszenia się i organizacji? Gdzie rozwój, biznes kraju, powszechność, rozruch gospodarczy? Tak w Polsce obwody po 3000 ha i nic więcej, są potrzebne by kilku kolesi, co uważają się za elite mogło polować jak w PRL, kosztem społeczeństwa ( model ten sam, zwierzyną łowną miec za frejer, tzn za tzw prawidłowa gospodarkę dzierżawcy obwodu, a zysk ze zwierzyny łownej na bibki, domki i śmieszna tenute dzierżawna, czasem szkody łowieckie). Jeżeli trzeba służę nazwiskami.

Autor: Jan Tukan  godzina: 15:43
Nazwiskami naukowców amerykańskich, którzy są autorytetami na uniwersytetach , które są w rankingach światowych na pierwszych miejscach a nie gdzies w 3 czy 4 setce!

Autor: Jan Tukan  godzina: 15:56
Czy w Polsce możliwy jest system amerykański? Według mnie tak. Lasy Państwowe muszą stać się terenami publicznymi, matecznikami, przy innych parkach i terenach chronionych muszą być kręgosłupem. Rolnicy w Polsce powinni mieć takie programy jak farmerzy w USA i z tego kasiure, przez to będą zachowane przejścia, remizy, laski śródpolne itd. To myśliwi muszą starać się dzierżawić od Rolników ziemię do polowania czy ja nawet kupić ( swoboda wyboru) a nie czekać , by z nakazu, ktoś zmusił Rolnika, czy właściciela ziemi do dzierżawy łowieckiej. Demokracja to nie komuna, że się rączkę wyciąga i ktoś ma dać. Zobaczcie kluby myśliwskie w USA, ich ofertę dla właścicieli ziemi, dzierżawę jak to robią, i może istnieć konsensus, nawet przy rozdrobnieniu gospodarstw. Ja wiem, utrwalacze PZL bierutowskiego tego nie chcą widzieć, że , ale w USA są kluby co mają większe obwody niż w Polsce, w różnych rejonach USA, by członkowie mogli polować na różną zwierzynę. A to , że trzeba płacić, no qourwa trzeba, demokracja to nie komunizm. Daje jednak demokracja wybór form i miejsc dla każdego w lowiectwie. Nie ma monopolu, jest WYBÓR!

Autor: Jan Tukan  godzina: 16:06
Oczywiście system amerykański jest możliwy dopóki doputy istnieją lasy państwowe, z chwilą gdy je opier dola np.arabom za grosze lub lasy państwowe się sprywatyzują , tzn przejmą je polityczni rzadziciele, to o modelu amerykańskim mozna zapomnieć. Kolejny warunek zdelegalizować bierutowski model łowiecki w Polsce! Trzeci warunek prawo polowania oparte o konstytucję, podmiotowym prawem mieszkańca Polski. Po czwarte, nieliczna, zawodowa służba łowiecka. Po piąte, zwierzyna łowna własnością Skarbu Państwa, kto ja chcę upolować płaci do Skarbu Państwa ( a nie sobie do koła lowieckigo)!

Autor: Jan Tukan  godzina: 16:24
Ta perfidia wypowiedzi utrwalaczy, że muszą być duże obwody, to sku rwy synst wo i manipulacja. Po pierwsze, ja rozumiem, że ktoś wychowany w komunie, działacz dziedziczny PZL, nauczony żerować na społeczeństwie, kraju, gdy nie ma własności lasu a korzysta z chorego prawa stworzonego przez kolesiów ( przynoszącego stratę krajowi i właścicielowi ziemi, prawa krzywdzącego), jest elita jak amerykański milioner ( ten ostatni jednak za własną kasę). Nawet gacie ma skórzane i bawarski kapelusz jak działacz partyjny w PRL. Dziedzic qou rwa pruski! Natomiast 90% społeczeństwa tego nie będzie miała. Bo elita w bierutowskim modelu są nieliczni, reszta to masa składkowa, figuranci i ludzie bez wyjścia, by polować z racji monopolu, muszą do bierutowskiego modelu należeć, mają zero wyboru! Po drugie, jest to pasożytnictwo wobec kraju i społeczeństwa, bo blokuje rozwój, biznes, powszechność, jest czymś co nie może istnieć w realiach dzisiejszego świata, a jedynie osoby, która ma mózg przesiąknięty prlowskim łowiectwem! Skarb państwa musi mieć kasę z własnej gospodarki. A mieszkańcy Polski równe prawo do korzystania z " lasu". Nie ograniczone pośrednictwem jakiś leśnych dziadków z minionej epoki!

Autor: Jan Tukan  godzina: 16:36
Co do rolników i szkód rolniczych. Kasiura jaka jest z Departamentu Rolnictwa w USA dla rolników za uczestniczenie w programach zniżki w podatkach, zwolnienia, kredyty, pomoc finansową jest taka, że odnosząc to do warunków polskich, te płatności szkód łowieckich przez PZL to kpina. Chcecie mieć kasę, zysk z dzierżawy własnej ziemi + programy analogiczne jak w USA dla farmerów, co uczestniczą w programach ochrony przyrody, to goncie komunistów, model bierutowski ze swojej ziemi. Tylko tracicie kasę i zdrowie. Zacznijcie zarabiać na swoim, to jest możliwe! Nowy model, zasady skopiować z USA i normalność!

Autor: Jan Tukan  godzina: 17:14
Dziś znowu cała nadzieja w Rolnikach. Nadchodzą wybory, jeżeli wybierzecie dobrze, to może i zmieni się model łowiecki w Polsce.

Autor: Cyzio  godzina: 17:55
Post usunięty administracyjnie. Przyczyna: post bez związku z niniejszym tematem, a nie dający się przenieść do Hyde Park.

Autor: Jan Tukan  godzina: 18:04
Cyziu .... Powierzchnia ogólna Polski według danych z 1 stycznia 2019 roku wynosi 31 270 530 ha, podaje w raporcie "Ochrona środowiska 2019" Główny Urząd Statystyczny. Na mieszkańca kraju przypada zatem 0,81 ha. Trzeba być durniem, by oddać za frajer do zabawy modelowi łowieckiemu 3000 ha tzn. kilku " gospodarzom polskiego łowiectwa" 😁☝️, co zajmują się łowiectwem hobbystycznie. Straty Skarbu Państwa są z tego tytułu ogromne, gdyż nic z tego nie ma, zero kasy ze zwierzyny łownej, zero kasy z licencji, zero kasy z rozwoju gospodarczego wynikającego z powszechnego łowiectwa. Jest tylko " elyta"😁 Ogarniasz?

Autor: szarakpodmiedzą  godzina: 18:06
Panie Tukan, reformuj Pan łowiectwo u jueseju, a od polskiego się o...

Autor: Jan Tukan  godzina: 18:08
Ja Was nie reformuje, szkoda czasu. Czekam aż model pierdyknie. To, że pierdyknie- wierzę, bo widzę co się dzieje w Polsce i z polskim łowiectwem. By reformy były, nie można Wam tylko przeszkadzać. Sztandary modelu bierutowskiego wyprowadza jego najważniejsi działacze. Papatki.✋

Autor: Cyzio  godzina: 18:11
Jak pierdyknie to będzie nasz problem a nie jakiegoś gostka.

Autor: Jan Tukan  godzina: 18:12
To nie będzie problem, to będzie korzyść dla kraju, społeczeństwa i polskiego łowiectwa. Ja jest bezstronny.

Autor: Cyzio  godzina: 18:51
Post usunięty administracyjnie. Przyczyna: post bez związku z niniejszym tematem, a nie dający się przenieść do Hyde Park.

Autor: Jan Tukan  godzina: 18:56
Cyzio .... dlaczego jesteś niegrzeczny, trochę daj sobie siana. Ja ciebie nie obrażam. Odpowiadając zaś na twoje pytanie,widzisz chłopcze, ja się nie nadaje do tego by ktoś mnie coś kazał, rozkazywał, a polityka się brzydzę ( szczególnie polska bo jest na bardzo niskim.poziomie, brak elit politycznych), lubię przyrodę ( więcej niż jej element łowiectwo), i dlatego tu piszę. Serio.

Autor: Cyzio  godzina: 19:01
No bez tzw jaj.

Autor: Jan Tukan  godzina: 19:03
Serio. Cyzio pomysł jak można określić członków PZL, modelu bierutowskiego, którzy na papierze i teorii są za komunistycznym podejściem do łowiectwa, towarzystwa, koleżeństwa a w życiu realnym chcą być elita, kims ważniejszym od innych, z większymi prawami, przywilejami i atakują tych ( w tym mnie) co chcą by większość ludzi miała lepiej, normalnie. Ta bierutowska tzw elyta, co wykorzystuje historyczne ułomności przemiany ustroju w Polsce, nie chce powszechności, a chce praw i przywilejów z zasiedzenia, jako kontynuacji ich przywilejów z prl. To nie ja, a oni chcą 3000 ha obwody, w oparciu o prawo ułomne, za tenute dzierżawna ( humorystyczna), chcą by ludzie godzili się z tym, że zwierzyną lowna skarbu państwa ( wszystkich Polaków) była ich po kulce w łeb ( przysłowiowo) i dawała kasiure na ich hobby i zabawę, pod pretekstem tzw.prawidlowej gospodarki łowieckiej, która prowadzą hobbystycznie. Można gospodarkę prowadzić hobbystycznie twoim zdaniem? Czy tenuta dzierżawna do samorządu daje zysk właścicielowi ziemi? Kto na tym zarabia? Dla tej tzw.elty nie ważne są realia cywilizacyjne, zaludnienie gospodarka itd ....chcą Alaski w Polsce, na wyłączność , na koszt kraju i społeczeństwa nie myśliwskiego, czyż nie? I kto to głosi, ci sami działacze i ich dzieci z PRL co tam rządzili i chcą nadal za frajer udawać myśliwych arystokratów w bawarskich gaciach. Papatki.

Autor: Cyzio  godzina: 19:39
Post usunięty administracyjnie. Przyczyna: post bez związku z niniejszym tematem, a nie dający się przenieść do Hyde Park.

Autor: werant  godzina: 19:54
" Święta prawda " ... Amen.

Autor: Jan Tukan  godzina: 20:23
Każde tłumaczenie jest dobre. Ja napisałem jak jest bo pytałeś. No, ale jak wiesz lepiej, nie będę się sprzeczał.😁 I ja - dla jasnosci- Was nie reformuje. Starałem się być merytoryczny w dyskusjach. Od reformy macie władze i polityków, i oni Was zreformuja. Byliście kiedyś niepodległym państwem w państwie polskim, nawet " demokratycznym", dziś stajecie się państwowym, bez tej " demokracji" i jeszcze za to płacicie😁. Są więc szanse, że to pójdzie dalej ....więcej stołków, polityków, fortun i ukladzikow. Sto lat PZŁ!

Autor: Cyzio  godzina: 22:02
Post usunięty administracyjnie. Przyczyna: post bez związku z niniejszym tematem, a nie dający się przenieść do Hyde Park.

Autor: Cyzio  godzina: 22:20
Zacna, Czcigodna ,Obiektywna,Redakcjo jednemu pos,,,,wi można pisać co chce i cacy ale jak ktoś np Cyzio mu odpisze posty się kasuje wlepia kartonik kolorowy,Krótko i w temacie niech Redakcja wlepi ten kartonik koloru czerwonego i będę miał komfort nie czytania wpisów jakiegoś przyd,,,,,sa Zacnej ,Czcigodnej,Obiektywnej Redakcji. Papatki.

Autor: Renegat  godzina: 22:37
Podstawą demokracji jest spór i wymiana liderów każdy kto tego nie rozumie ma problem demokracja nie jest doskonała ale na razie ludzie nie wymyślili nic lepszego.