Niedziela
26.05.2024
nr 147 (6874 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Zwyczajne Walne

Autor: labor  godzina: 08:39
Uważam że na każdym WZK winno powoływać się Komisję Uchwał I Wniosków. Komisja ta pracuje przez cały czas WZK od powołania do sporządzenia Protokołu Komisji, jako załącznika do Protokołu WZK. Członkowie WZK mają prawo przez cały czas składać wnioski i propozycje do Uchwał, wszelkich Uchwał a Komisja ma obowiązek te wnioski przyjąć i zaprotokolowac do swojego rejestru. I w czasie realizacji punktu porządku w którym podejmuje się dane uchwały odbywa się głosowanie nad poszczególnymi poprawkami. Na koniec kwestia wnioskowania. W związku z tym, że każdy członek koła maù prawo udziału w tworzeniu Uchwał uważam że mogą to robić przed WZK I przesyłać do członka ZK, który tym się zajmuję. Jest to zgodne z Instrukcją ZG dotyczącą dokumentacji w Kołach łowieckich.

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 15:45
Komisja uchwał i wniosków ma być na każdym WZ robić coś tak, nie inaczej. A gdzie regulamin tej komisji, który określiłby jej kompetencje? Jak ma działać, kiedy WZ nie określiło jej praw i obowiązków?