Sobota
22.06.2024
nr 174 (6901 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Głosowanie tajne  (NOWY TEMAT)

Autor: labor  godzina: 11:17
§ 112. 1. Organy Zrzeszenia i koła podejmują swoje uchwały w głosowaniu jawnym. 2. Głosowania w sprawie wyboru i odwołania członków organów Zrzeszenia i koła, udzielania zarządowi koła absolutorium oraz przyjęcia bądź wykluczenia członka z koła odbywają się tajnie z uwzględnieniem miejsca do swobodnego oddania głosu. 3. Tajne głosowanie przeprowadza się także na wniosek poparty przez 1/3 członków danego organu obecnych podczas obrad. 4. Głosowania mogą odbywać się przy użyciu urządzeń do liczenia głosów. Pytanie. Czy jeżeli uprawnieni członkowie WZ otrzymają kartki do głosowania "na stół", siedząc ręką w rękę obok siebie i otrzymują "polecenie" , że mają "głosować". Po tym "głosowaniu" maszeruje członek Komisji Skrutacyjnej wzdłuż stołu za którym siedzą "głosujący" i zbiera kartki do urny. Pytanie jest takie: Czy taki sposób głosowania spełnia warunki opisane w paragrafie 112 Naszego Statutu? I drugie pytanie: Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest negatywna, czyli opisane warunki nie są tymi w paragrafie 112, to czy uchwały podejmowane w ten sposób są prawomocne? I jeszcze jedno pytanie: Jeżeli uchwały nie są prawomocne to co powinno się w tej sytuacji zrobić? A może i nie robić? No popatrzcie sami, ile pytań w jednym akcie tajnego głosowania.