Wtorek
09.02.2010
nr 040 (1654 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Deklaracja członkowska w kole

Autor: Andrzej  godzina: 00:14
Artykułu w Braci nie czytałem, ale sprawę znam z autopsji. Próbowałem sprawę załatwić dokładnie tak jak w artykule i niestety musiałem całą procedurę odkręcać. Moim zdaniem nie można mieć 2 kół macierzystych, ale również nie można nie mieć żadnego macierzystego. Jakiej kolejności załatwiania Olaf by nie wybrał to będzie źle. Albo przez jakiś czas będzie miał 2 macierzyste, albo żadnego. Jedynym rozwiązaniem wydaje się być ...... wspólne posiedzenie Zarządów obu kół :))) Głupie to i nie wiem czemu zapis o "wspólnym decydowaniu członka i zarządu" ma służyć.

Autor: Olaff22 - Paweł Konopacki (MT) :-)  godzina: 00:16
Wyjaśniam: pierwsza sytuacja opisana w pierwszym poście z tego wątku oraz pierwsze pytanie, jakie postawiłem, miało za zadanie uzyskać odpowiedź na pytanie, czy zgodnie ze statutem PZŁ istnieje możliwość bycia członkiem koła wyłącznie niemacierzystego. Specjalnie uprościłem całą kwestię do przypadku nowo wstępującego myśliwego, który ma zadeklarować swój status, aby nie babrać się w detale oraz nie narażać na uwagi w rodzaju "to już było", "przejrzyj inne wątki" itp. W tym pierwszym pytaniu chodziło tylko o to. I odpowiedź uzyskałem. Zdaniem Kolegów nie ma możliwości, aby myśliwy mógł zadeklarować wyłącznie członkostwo w kole niemacierzystym. Musi być owo koło - jak chcą moi rozmówcy - kołem macierzystym, o ile jest dla myśliwego jedyne. Mam wątpliwości odnośnie takiego postawienia sprawy. Te wątpliwości przedstawiłem i wówczas zaczęła się dyskusja o członkostwie w kilku kołach, o zmianie kół z macierzystych na niemacierzyste. Trochę się faktycznie pokomplikowało, ale było - moim zdaniem - ciekawie i niejednoznacznie. Po drugie, akurat ja już mam dwa koła i mój dylemat jest dylematem dokładnie takim samym, jak ten,który miał myśliwy opisany w artykule z "BŁ". Zgadzam się, że częściowo wnioski wyciągnięte przez autora artykułu są naciągane. W którym miejscu uważam je za nietrafne, opisałem w jednym z powyższych postów. Pośrednio też przedstawiłem swój punkt widzenia na rozwiązanie całej sprawy. Jest on następujący: uważam, że pierwszym krokiem przy zmianie charakteru kół powinno być złożenie wniosku do koła macierzystego o zmianę statusu na niemacierzyste. Po uzyskaniu stosownej decyzji drugim krokiem winien być wniosek do drugiego koła - niemacierzystego o zamianę statusu na macierzyste. Całe rozwiązanie ma tę zaletę, że w żadnym punkcie nie doprowadza się do sytuacji sprzecznej ze statutem - w przeciwieństwie do zdarzeń opisanych w artykule Marszała, gdzie myśliwy oraz zarząd koła doprowadzili do momentu, w którym jedna osoba miała dwa koła macierzyste.. Pełna skuteczność obu działań ,które bym podjął jest jednak zależna od dobrego rozeznania osoby zainteresowanej, na ile oba wnioski mają szansę akceptacji u obu zarządów obu kół. Jeśli pierwszy wniosek przepadnie, nie składam drugiego. Jeśli pierwszy wniosek przejdzie, składam drugi. Jeśli drugi wniosek przepadnie, nie ma sytuacji sprzecznej ze statutem - najwyżej w oba koła będą niemacierzyste. Sytuacja to niezbyt może komfortowa, ale poważnymi konsekwencjami nie grozi. Jeśli się mylę w swoich rozważaniach - proszę o wyprowadzenie mnie z błędu. Może być tutaj, albo na pw. DB!

Autor: Olaff22 - Paweł Konopacki (MT) :-)  godzina: 00:39
Ewentualnie można jeszcze rozważyć rozwiązanie sytuacji w której mój wniosek złożony do koła macierzystego przechodzi i staję się członkiem niemacierzystym, natomiast drugi wniosek do koła niemacierzystego nie przechodzi i nie przyjmują mnie na członka macierzystego. Czyli znajduję się w sytuacji takiej, że oba koła są niemacierzyste. W tej sytuacji odwołałbym się do organów okręgowych PZŁ, których obowiązkiem jest uchylić taką uchwałę zarządu koła,która jest sprzeczna z prawem. W tej sytuacji albo uchylono by jedną uchwałę, albo drugą. A jeśli nie uchylono by żadnej, wówczas usankcjonowano by możliwość określenia obu kół, jako niemacierzyste. :))

Autor: Artur123  godzina: 00:48
Andrzejku! Ty raczej daj spokój z doradzaniem, bo sam sobie nie poradziłeś, a konkretnie rzecz biorąc: stałeś się zakładnikiem jednego z kół. Nie poszło więc po Twojej myśli, bo popełniłeś kilka zasadniczych błędów. Chesz nam coś nowego przekazać w TEJ (forum.lowiecki.pl/read.php?f=21&i=22335&t=22335) sprawie ?

Autor: Artur123  godzina: 00:54
"Artykułu w Braci nie czytałem, [...]. Próbowałem sprawę załatwić dokładnie tak jak w artykule i niestety musiałem całą procedurę odkręcać". Coś mało logicznie się wypowiadasz.

Autor: Artur123  godzina: 01:15
Cała procedura zamiany statusu, której być może należy się tylko domyślać, jest niezgodna z zasadami logicznego myślenia, ale niewykluczone, że ... zgodna z duchem zapisów Statutu PZŁ. Jeżeli jedyną różnicą w posiadanym statusie jest posiadanie lub brak biernego prawa wyborczego do organów koła, to jak można było stworzyć tak kuriozalny zapis w Statucie PZŁ, że decyduje o tym do spółki – zainteresowany członek i zarząd koła? Do tak poronionego pomysłu rzeczywiście niezbędny jest naukowy tytuł DOKTORA. Magister tego by nie wymyślił.

Autor: WIARUS  godzina: 09:01
Olaff22 - Paweł Konopacki (MT) :-) W sytuacji gdy członek Zrzeszenia koniecznie chce być tylko w jednym, jedynym kole łowieckim i z własnego wyboru nie chce aby ono było jego kołem macierzystym to sam z własnego wyboru staje przed alternatywą zostania myśliwym niestowarzyszonym !!! Wtedy funkcję koła macierzystego będzie spełniał wobec niego ZO. Innej możliwości nie ma !! Punkt 2 par 39 Statutu stwarza możliwość wyboru macierzystego koła w sytuacji gdy należysz już do kilku kół i z jakichś powodów zamierzasz zmienić dotychczasowe macierzyste koło na inne! Jeżeli na Twoje własne życzenie w pierwszej kolejności uchwałą ZK dotychczasowe koło macierzyste stało się dla Ciebie niemacierzystym to oczywiście może się zdarzyć że wszystkie koła dotychczas dla Ciebie niemacierzyste takimi pozostaną nadal !! Każde z nich może nie zechcieć być dla Ciebie macierzystym a jak piszesz nie jesteś nawet tym zainteresowany ! Na własne życzenie więc masz wtedy sytuację taką że zostało Tobie sześć miesięcy na uzyskanie statusu niezrzeszonego myśliwego, znalezienie koła macierzystego albo po tym czasie utracisz członkostwo w Zrzeszeniu !!! Darz Bór!!!

Autor: Olaff22 - Paweł Konopacki (MT) :-)  godzina: 09:25
Ad Wiarus Utrata członkostwa w Zrzeszeniu w okolicznościach, o których piszesz dotyczy sytuacji skreślenia mnie z listy członków koła macierzystego a nie zmiany charakteru mojego dotychczasowego koła z macierzystego na niemacierzyste. Przyjrzyj się dokładnie paragrafowi cytowanemu przez Marka-2 - tam jest dokładnie napisane, kto i pod jakim warunkiem traci członkostwo w Zrzeszeniu. Ten paragraf nie dotyczy zmiany charteru koła tylko skreślenia z listy członków. pozdr

Autor: WIARUS  godzina: 09:26
Artur123 Skreślenie z listy członków koła może nastąpić także w wyniku złożenia przez członka koła jednostronnego i dobrowolnego oświadczenia woli . Jeżeli następuje to w kole niemacierzystym to nie rodzi to żadnego zagrożenia skreśleniem z członkostwa w Zrzeszeniu !! Taki myśliwy ma jeszcze koło macierzyste i może należeć do innych niemacierzystych dla niego kół. Jeżeli natomiast takie skreślenie nastąpi w kole macierzystym i w ciągu 6 miesięcy nie zostanie myśliwy członkiem innego koła , które byłoby dla niego macierzystym albo nie uzyska statusu niestowarzyszonego myśliwego traci członkostwo Zrzeszenia !! I o takiej sytuacji mówi par 20 pkt 3. Nie ma tam żadnego błędu!!! Twierdząc:-
    Według mojego skromnego zdania, zapis ten jest kompletnie bezużyteczny, gdyż twórcy Statutu w tym właśnie miejscu popełnili (może nawet największy) fatalny błąd. Kompromitujący ich błąd.
jedynie Ty sam się kompromitujesz, udowadniając że nie rozróżniasz stosowanych w Statucie podstawowych pojęć i ich znaczenia!!! Darz Bór!!!

Autor: WIARUS  godzina: 09:32
Olaff22 - Paweł Konopacki (MT) :-) Myśliwy może : - być członkiem w kole macierzystym i w kołach niemacierzystych - być niestowarzyszonym członkiem Zrzeszenia, - nie mieć koła macierzystego przez 6 miesięcy , w ciągu których: a) znajduje dla siebie koło macierzyste; b) uzyskuje status niestowarzyszonego. Jeżeli mu się to nie uda żaden wariant (a lub b ) - traci członkostwo w Zrzeszeniu! Darz Bór!!!

Autor: MARS  godzina: 10:00
Ad WIARUS Idąc dalej zakładam hipotetyczną sytuację. Jestem członkiem dwóch kół. Rezygnuję sam z macierzystego a w niemacierzystym zarząd krzywo patrzy na bycie macierzystością. Jak napisałeś "Jeżeli natomiast takie skreślenie nastąpi w kole macierzystym i w ciągu 6 miesięcy nie zostanie myśliwy członkiem innego koła , które byłoby dla niego macierzystym albo nie uzyska statusu niestowarzyszonego myśliwego traci członkostwo Zrzeszenia" Zarząd mi nie chce drogi ułatwić - czyli to koło nie będzie moim macierzystym, ale aby mnie skreślić z listy członków też podstaw nie mają, więc pozostaje mi druga droga - uzyskanie statusu cżłonka niestowarzyszonego. Czyli wychodzi na to że aby nie wylecieć z PZŁ będę członkiem niestowarzyszonym a jednak stowarzyszonym tylko w niemacierzystym kole? PS. Swego czasu napisałem w tej sprawie pytanie do działu ŁP "myśliwi pytają - prawnik odpowiada" ale chyba ciut za trudne te pytanie bo odpowiedzi już dość długo doczekać się nie można :-(

Autor: Mark - 2  godzina: 10:02
Wiarusie - to wszystko jest jasne. Ale nurtuje mnie jeden problem, pisałem o tym wczoraj, ale gdzieś "wcięło" mój post. Rozważmy jeszcze jeden problem (czysto akademicko - ale w życiu różnie bywa). Należę do dwóch - trzech kół, jedno jest macierzyste. I jakimś tam "zbiegiem okoliczności" - wykluczono mnie (skreślono z listy członków), np. za słynną "niekoleżeńskość" - z koła macierzystego. Pozostałe koła niemacierzyste - nie wyrażają zgody na przejście do jednego z nich jako "macierzysty". Aby zachować członkostwo w PZŁ - nie pozostaje mi nic innego jak wystąpić do ZO w ciągu 6 miesięcy, o status niestowarzyszonego. ZO przychyla się do prośby, jestem niestowarzyszony - i co dalej. W kołach w których byłem niemacierzystym, pozostaję w dalszym ciągu - ponieważ płacę tam składki, wykonuję swe obowiązki - i nie ma podstawy aby pozbawić mnie członkostwa w tych kołach, członkiem PZŁ też jestem. Statut nie przewiduje takiej sytuacji (chyba że gdzieś nie doczytałem) - że przy utracie koła macierzystego i przejściu na niezrzeszonego - traci się automatycznie też członkostwo "niemacierzyste". Jak więc będzie moja sytuacja - oficjalnie niestowarzyszony, ale też oficjalnie członek jednego lub dwóch kół "niemacierzysty". Czy taka sytuacja jest możliwa - sądzę iż tak, tylko co dalej w świetle prawa ?. DB.

Autor: MARS  godzina: 10:04
Mark-2 widzę że myślimy o tym samym ;-)

Autor: WIARUS  godzina: 11:19
Mark2 & MARS Oczywiście że taka sytuacja może powstać np. wskutek nieprzemyślanych działań myśliwego . Statut jednak wg mnie rozróżnia jedynie dwie kategorie myśliwych z odmianą w przypadku przynależności do kilku kół: - niestowarzyszony członek Zrzeszenia; - stowarzyszony z kołem macierzystym członek Zrzeszenia z możliwością należenia do kół niemacierzystych ( conditio sine qua non bycia członkiem Zrzeszenia, jeżeli nie chce się funkcjonować jako niestowarzyszony członek Zrzeszenia, jest posiadanie koła macierzystego ), o czym wyraźnie jest w par 39pkt 1 Statutu ! Statut nie przewiduje możliwości funkcjonowania tylko w kołach niemacierzystych przez okres dłuższy niż 6 miesięcy , które przeznaczone są na to o czym już pisałem. Darz Bór!!!

Autor: Artur123  godzina: 13:43
Tylu bzdur w jednym temacie dawno nie czytałem. Zamiast brania udziału w dyskusji przydałaby się wam szklanka wody - po jednej na głowę. Do wylania na nią oczywiście. :-))))))))) Szkoda mojego zdrowia - zaczekam, aż zajrzy tu Piotr Gawlicki i Miłosz. Pozdrawiam

Autor: Artur123  godzina: 21:07
WIARUSIE ! Bóg mi świadkiem, że to Ty znowu zacząłeś (09-02-10 09:26). Kolejny raz próbujesz swoje trudności w logicznym myśleniu zasłonić arogancją okazywaną swojemu rozmówcy. Zdążyłem się jednak do tego przyzwyczaić i nie robi to na mnie większego wrażenia, ale nie mam zamiaru pozostawać Ci dłużnym. Z czystej sympatii do Ciebie poradzę Ci tylko, abyś dał sobie spokój z łamaniem głowy nad problemem zmiany charakteru koła (macierzyste – niemacierzyste), bo przypomina on kwadraturę koła (pl.wikipedia.org/wiki/Kwadratura_ko%C5%82a), a to już wiedza raczej przekraczająca Twoje możliwości percepcyjne.

Autor: Artur123  godzina: 21:12
WIARUSIE ! Radzę Ci też – czy podoba Ci się to, czy nie – abyś zanim znowu zaczniesz wygłaszać wewnętrznie sprzeczne tezy typu: „W sytuacji gdy członek Zrzeszenia koniecznie chce być tylko w jednym, jedynym kole łowieckim i z własnego wyboru nie chce aby ono było jego kołem macierzystym to sam z własnego wyboru staje przed ALTERNATYWĄ zostania myśliwym niestowarzyszonym !!! Wtedy funkcję koła macierzystego będzie spełniał wobec niego ZO. Innej możliwości nie ma !!”, zapoznaj się z UZASADNIENIEM do sprawy jak niżej: „Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy I Wydział Cywilny z dnia 17 kwietnia 2009 r. z powództwa Łukasza L. przeciwko KŁ „Dzik” w Jaworze. Sygn.akt I C 284/08 Wyrok Sądu Apelacyjego we Wrocławiu Wydział I Cywilny z dnia 15 lipca 2009 r. Sygn.akt I A Ca 595/09”. Zacytuję ci fragment tego UZASADNIENIA: „Statut PZŁ [...] nie reguluje trybu postępowania w przypadku zmiany charakteru koła w trakcie członkostwa w kilku, z których jedno jest kołem macierzystym. Brak jest jasnych postanowień, czy dotychczasowe koło macierzyste staje się automatycznie kołem niemacierzystym, czy też dana osoba winna podjąć dodatkowe czynności. Odpowiedzi na powyższe nie daje treść § 39 statutu, który stanowi, że jedno z kół, do których należy członek Zrzeszenia, może być jego kołem macierzystym, a o rodzaju tego koła decyduje zainteresowany członek oraz zarząd koła”.

Autor: Artur123  godzina: 21:39
WIARUSIE ! Co się tyczy zaś będącego przedmiotem – jak by nie patrzył - sporu pomiędzy nami zapisu § 20 ust. 3, to mając nadzieję, że tym razem jednak zaskoczysz, o co tu chodzi, jeszcze raz podnoszę fakt użycia w nim określenia: „skreślenie z koła łowieckiego”, które nie pasuje do użytych chociażby w § 42 zarówno „skreślenia z listy członków”, jak i „wykluczenia z koła”.