Czwartek
20.05.2010
nr 140 (1754 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Kontrole straży leśnej w ewidencji  (NOWY TEMAT)

Autor: JaBi  godzina: 11:46
Witam Od pewnego czasu w książce wyjść w łowisko pojawia się pieczątka strażnika leśnego z jego podpisem w rubryce pozyskana zwierzyna obok ostatniego w tym dniu wpisu. Myślę, iż pieczątka ta oznacza jakąś kontrolę. Czy koledzy się nie orientują jak umocowane jest to prawnie? Czy straż leśna ma takie prawo? Dodam, że obok pieczątki nie ma żadnego wpisu sugerującego co ta pieczątka oznacza. DB

Autor: Piotr Waślicki  godzina: 12:23
Nie warto się przejmować. Przejdzie mu. Można ewentualnie powiadomić nadleśniczego, że upoważniona przez niego osoba dokonuje nieuprawnionych wpisów. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania dzierżawca lub zarządca jest obowiązany okazywać książkę osobom upoważnionym przez nadleśniczego ale nie oznacza to, że mogą one dokonywać dowolnych wpisów. Piotr Waślicki

Autor: Aro  godzina: 12:29
albo sobie ktoś robi jaja albo należy z delikwentem poważnie porozmawiać jeśli nie wie do czego słóży "Książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym" !!!

Autor: Artur123  godzina: 12:55
A do czego ta książka słÓży?

Autor: lelek_nowy  godzina: 14:53
Zu strażą leśną idzie jeszcze coś załatwić przez nadleśniczego, ale strażnicy PSŁ też sobie upodobali wpisy do książek ewidencji polowań indywidualnych. Chyba w ten sposób chcą pokazać swoją operatywność w terenie.

Autor: Artur123  godzina: 16:50
Lelku_nowy! A na co Ci straż leśna potrzebna do szczęścia i w dodatku załatwianie z nią jakichś spraw przez nadleśniczego? W czym oni mogą Ci pomóc? PS Mundurkom, to chyba już damy spokój, co?

Autor: lelek_nowy  godzina: 21:30
Dobrze, że mundurkom dajesz spokój, bo się tam już wystarczająco zbłaźniłeś. Teraz troluj sobie nt. wpisów straży leśnej. A nadleśniczy, jakbyś nie wiedział, jest przełożonym strażników leśnych i to od niego zależy, czy strażnicy będą, czy nie będą dokonywać wpisów w książkach ewidencji polowań indywidualnych.

Autor: kidejro  godzina: 23:32
Ciekawy obwód zaiste ciekawy - niedługo wam sie proboszcz będzie podbijał w książce :)

Autor: Artur123  godzina: 23:46
Lelku_nowy! Dlaczego jesteś taki niemiły? Zarzucanie mi „zbłaźnienia się” i „trolowania” nie wystawia Ci najlepszego świadectwa w sytuacji, kiedy to właśnie Ty co rusz popełniasz jakieś błędy. Wiesz, np. to, że nadleśniczy jest przełożonym strażników leśnych – jest prawdą, ale tylko częściową, bo w Ustawie o lasach parlamentarzyści tak postanowili: „Art. 47.1. W Lasach Państwowych tworzy się Straż Leśną. Zadania, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3, wykonywane są przez strażników leśnych zaliczanych do Służby Leśnej. a. Strażą Leśną kieruje Główny Inspektor Straży Leśnej podporządkowany Dyrektorowi Generalnemu. b. Jednostki Straży Leśnej w Lasach Państwowych stanowią: 1. posterunki w nadleśnictwach podporządkowane nadleśniczemu, 2. grupy interwencyjne w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych podporządkowane dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych c. Dyrektor generalny określa: 1. organizacje i zakres działania posterunków i grup interwencyjnych, o których mowa w ust. 1b, 2. szczegółowe zasady szkolenia strażników leśnych”. Gorzej jednak, gdy wmawiasz innym, że to od nadleśniczego „zależy, czy strażnicy będą, czy nie będą dokonywać wpisów w książkach ewidencji polowań indywidualnych”. Moim skromnym zdaniem zależy to wyłącznie od nas, czyli od członków koła stanowiącego tzw. dzierżawcę. O powinności takiego dzierżawcy w stosunku do właściwego nadleśniczego informuje nas § 23.2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania. Jeśli zapomniałeś, przypominam Ci, że my książkę musimy jedynie „okazywać na każde żądanie”, a „okazywać” znaczy tyle, co „pokazywać, przedstawiać”. Jeżeli więc słabo znający zapisy prawa strażnik leśny raz chociażby coś nabazgrolił w takiej książce, więcej do łap by jej w moim kole nie otrzymał i to w majestacie prawa. Oglądałby ją tylko z odległości takiej, aby mógł przeczytać to, co go interesuje. Nadleśniczy nam nie jest tu potrzebny w najmniejszym stopniu. Jak widzisz, problem „obowiązującego munduru w PZŁ” i niezgodnych z prawem wpisów strażnika leśnego w książce mają coś wspólnego. Zgadnij – co?