Poniedziałek
02.08.2010
nr 214 (1828 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: CZY WAŻNE WYBORY?  (NOWY TEMAT)

Autor: Stanisław Pawluk  godzina: 12:12
Niespełna 3 miesięcy potrzebował przewodniczący komisji rewizyjnej Koła Łowieckiego nr 63 „Dąbrowa” Mirosław Reducha aby zauważyć nieprawidłowości popełnione na odbytym WZCz tego koła. Do tej pory M. Reducha postrzegany był jako oddany żołnierz prezesa Antoniego Sacharuka, który jedyne zastrzeżenia jakie miał do obrad to to, że nie został wybrany na delegata na zjazd okręgowy co uniemożliwiało mu dostanie się do składu do składu ORŁ a być może objęcie wymarzonej funkcji jej przewodniczącego. Członkowie otrzymali aktualnie pismo podpisane przez sekretarza koła Bogusława Żądło zawierające wniosek Komisji Rewizyjnej o uzupełnienie porządku obrad mającego odbyć się nadzwyczajnego zgromadzenia o punkt w porządku obrad umożliwiającego „odwołania z członka Komisji Rewizyjnej Kolegi Grzegorza Sylwesiuka.” Druga propozycja porządku obrad dotyczy „podjęcie uchwały o zmianie uchwały” kwietniowego zebrania. Do pisma sekretarza Bogusława Żądło załączona jest kopia pisma przewodniczącego komisji rewizyjnej Mirosława Reduchy adresowane do zarządu koła poruszające nieprawidłowości dostrzeżone w wyniku prawie 3-miesięcznej kontemplacji nad podjętymi uchwałami. Pismo to wytyka Zarządowi Okręgowemu w Białej Podlaskiej decyzji uchylającej uchwały walnego mimo otrzymania jej treści z zachowaniem 30 dniowego terminu doręczenia. W wyniku nie uchylenia tej uchwały zdaniem Mirosława Reduchy przewodniczącego KR występującym w jej imieniu skutki nie zajecia stanowiska przez ZO „są takie, że Koło nie wybrało formalnie swoich delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów”. Mirosław Reducha podnosi min. , że „sytuacja finansowa Koła zmusza do daleko posuniętej oszczędności również Zarząd Koła”. M. Reducha proponuje tutaj zmiany obejmujące liczne zwolnienia ze składek członkowskich obejmujących zarząd koła, kronikarzy, strażników, gospodarzy łowisk, szacujących szkody łowieckie i myśliwego wymienionego imiennie. Proponuje zmiany w zasadach zapraszania na polowania członków niestowarzyszonych wpłacających 50 złotych za dobę „wyjścia do obwodu łowieckiego w celu wykonywania polowania”. Problemem są także ryczałty na telefony dla osób funkcyjnych, co zdaniem M. Reduchy nie pozwala na rzetelne rozliczenie kwoty 1800 złotych. Członkowie koła w trakcie obrad walnego zgromadzenia pytali obecnego na Sali byłego adwokata wybranego aktualnie członkiem ORŁ Ryszarda Czwarnoga czy można dokonać wyboru do KR rodzonego brata członka zarządu koła. Otrzymali wykładnię prawną Ryszarda Czwarnoga, że nie ma przeszkód. Dziwią się więc, dlaczego teraz pada propozycja odwołania wybranego członka KR skoro dokonali wyboru uświadomieni, że nie ma żadnych przeszkód prawnych. Zastanawiają się także, czy władze PZŁ nie unieważnią wyboru do ORŁ ich członków, skoro jak twierdzi Komisja Rewizyjna Koła, wybór delegatów jest wadliwy i uchwała o ich wyborze winna być uchylona co jednocześnie unieważni wybór tych kandydatów do ORŁ.