Poniedziałek
02.08.2010
nr 214 (1828 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: USTAWIANA DEMOKRACJA epilog?  (NOWY TEMAT)

Autor: Stanisław Pawluk  godzina: 16:01
W Kole "Ryś" w Tarnobrzegu odbyło się kolejne zarządzone przez przewodniczącego ZO w Tarnobrzegu - Czuba zebranie poświęcone wyborom zarządu koła oraz wyboru delegatów na zjazd okręgowy. Po odczytaniu protokołów z zebrań członkowie przekonali się, ze poprzednie zebranie było zwołane bez naruszania norm statutowych, których brak zarzucił łowczy okręgowy Czub zdenerwowany faktem, że nie został wybrany delegatem. Członkowie koła ponownie z zachowaniem wymogów statutowych wybrali TEN SAM CO POPRZEDNIO zarząd koła oraz TYCH SAMYCH delegatów na zjazd okręgowy, który odbył się wcześniej z wyznaczonymi delegatami (z poprzedniej kadencji) przez łowczego okręgowego Czuba. Skoro unieważnienie poprzedniego walnego pozbawione było podstaw prawnych to jak się to ma do ważności zebrania delegatów bez udziału prawnie wybranych delegatów z KŁ 'Ryś"? Czy nie powiadomienie prawidłowo wybranych delegatów, którym członek macierzysty koła pełniący funkcję łowczego okręgowego uniemożliwił udział w zebraniu może i powinno skutkować jego unieważnieniem? Czy członkowie KŁ "Ryś" chcący wydalić ze swoich szeregów łowczego okręgowego za działanie na szkodę interesu koła mają ku temu podstawy prawne?

Autor: Stanisław Pawluk  godzina: 16:03
W tej sprawie dyskutowano TUTAJ: KLIK! (forum.lowiecki.pl/read.php?f=21&i=36354&t=36354)