Poniedziałek
02.05.2011
nr 122 (2101 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Odpowiedzialność dyscyplinarna przewodniczącego walnego zgromadzenia  (NOWY TEMAT)

Autor: werant  godzina: 13:05
Witam Przewodniczący walnego zgromadzenia udzielił instruktażu, przed przystąpieniem do samego głosowania (tajnego) w przypadku odwołania członka koła od uchwały zarządu. W pierwszej wersji podał, że kto skreśli "TAK", to odwołanie jest uwzględnione, a w drugiej wersji podał, że kto skreśli "TAK" to odwołania nie uwzględnia. Następnie na forum złożył też oświadczenie, że celowo wprowadził w błąd wszystkich obecnych uczestników walnego zgromadzenia. Czy taka "postawa" przewodniczącego mogła mieć wpływ na wynik głosowania i podjętą uchwałę?... jeżeli to był żart przewodniczącego, to nie na miejscu i czasie. Pozdrawiam "DB"

Autor: puchaty mis  godzina: 13:19
A drugą "wersję" Przewodniczący podał po czy przed zliczeniem wyników głosowania??:) To ci "żartowniś" dopiero! Darz Bór puchaty

Autor: azil II  godzina: 13:21
Kol. Jeżeli nie wprowadzone zostaną przejrzyste zasady postępowania podczas tajnych wyborów, tajnych głosowań, to takie cyrki będą miały miejsce, a odpowiednio "wyszkoleni" członkowie będą wykrzykiwać kandydatury do komisji skrutacyjnej. Azil II

Autor: ptica  godzina: 16:07
Witam W pierwszej kolejności to przewodniczący powinien odczytać treść uchwały . Wtedy jeśli ktoś czegoś nie zrozumiał ma czas zapytać . Potem dopiero głosowanie tak lub nie. Pozdrawiam Db

Autor: kuraś  godzina: 17:56
czy została powołana komisja uchwał ?

Autor: werant  godzina: 17:57
Kol. ptica Uważam, że treść uchwały zarządu, uzasadnienie (prawne i faktyczne) powinny być odczytane (nawet 2x) przez przez osobę wyznaczoną do prowadzenia obrad ... a celem odwołania jest co? ... w jakim celu odwołujący się członek koła, powinien (zapis statutowy) uzasadnić i dołączyć dokumentację? ... Należy ustalić! (kto?) na podstawie w/w uzasadnienia i dokumentacji czy walne zgromadzenie - statut podaje cztery przypadki: 1 przypadek: odwołania nie uwzględnia; głosujemy na "TAK" lub "NIE". Walne zgromadzenie powinno być cenzorem na tym etapie postępowania wewnątrzorganizacyjnego (wizerunek koła). "DB"

Autor: werant  godzina: 18:03
ad. kuraś Tak, komisja uchwał i wniosków. Zarząd zapomniał o komisji skrutacyjnej ale wykonał korektę w porządku obrad. "DB"

Autor: kuraś  godzina: 18:16
wg. mnie wnioski "komisji uchwał i wniosków" są niezależnie od protokularzu sekretarza obrad (być może będącego pod wpływem prezesa) i mają decydujący wpływ n/t przebiegu, wyniku głososwania i ostatecznej wersji treści uchwały.