Poniedziałek
27.06.2011
nr 178 (2157 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Uzyczenie broni  (NOWY TEMAT)

Autor: andy 1  godzina: 09:30
Duzo juz bylo dyskusji na temat uzyczenia broni i myslalem ze temat jest wyczerpany, ale na stronie ZO w Opolu znalazlem ciekawe zdanie: "Narazimy się na odpowiedzialność karną z art. 263 § 2 k.k. (nielegalne posiadanie broni) jeżeli przekroczymy limit sztuk wymieniony w pozwoleniu. W konsekwencji możemy stracić pozwolenie na broń" Oznaczalo by to ze posiadajac tyle jednostek broni na ile mamy decyzje to nie mozemy juz pozyczyc broni od kolegi. A tutaj calosc wypowiedzi. (www.zopzl-opole.pl/uzyczanie-broni/)

Autor: jurek123  godzina: 10:32
Z tego wynika, że w większości wypadków użyczenie broni od kolegi staje się niemożliwe.Pozdrawiam

Autor: Paweł L.  godzina: 12:25
Pan Sebastian Maj znany jest z "tfurczego" interpretowania prawa.Jego interpretacja zapisu ustawy zaprzecza idei użyczenia.

Autor: Tomek T.  godzina: 13:48
Użyczenie to coś innego niż posiadanie. Jeżeli posiadam pozwolenie na broń kulową gwintowaną i na lufy gładkie to mogę taką broń od kolegi pożyczyć. Jeżeli ja bym pożyczał koledze broń to muszę mieć pewność, że ma na taką broń pozwolenie, nie będę przecież sprawdzał czy ma "miejsce w pozwoleniu". Nie będę sprawdzał czy ma miejsce w szafie. Ja tak to rozumiem.

Autor: B_R_K  godzina: 21:28
ja mam pytanie odnośnie użyczenia broni. Czy mogę kupić amunicje do użyczonej broni posiadając umowę użyczenia. O uszy obiło mi się ze mogę tylko kupić jedna paczkę amunicji do użyczonej broni, w sklepie natomiast powiedziano mi że amunicje może tylko kupić posiadacz broni. Czy istnieje jakaś regulacja prawna odnośnie takiej sytuacji? Darz Bór

Autor: yogy  godzina: 22:27
ad B_R_K W mojej ocenie przepis art. 14 uBiA wyklucza taką możliwość. Art. 14. [Nabywanie amunicji] Amunicję można nabywać na podstawie legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni, wyłącznie dla tej broni, która jest określona w legitymacji albo na podstawie świadectwa broni i pisemnego zamówienia podmiotu uprawnionego do nabycia amunicji. Zasady użyczania broni i amunicji ( choć akurat zwrot "użyczenie" w przypadku amunicji jest nie do końca trafny, ze względu na naturę prawną użyczenia ) określa z kolei art. 28 uBiA - art. 28. Broni odpowiadającej celom łowieckim i broni odpowiadającej celom sportowym oraz amunicji do takiej broni można użyczać osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych. W komentarzu do ustawy, autor ( dr Kurzępa ) zwraca uwagę na fakt ścisłej reglamentacji obrotu amunicja do broni palnej i wskazuje dokumenty upoważniające do jej nabycia, tzn. legitymacja posiadacza broni lub świadectwo broni ( pozwolenie na okaziciela określone w art. 9 ust. 8 uBiA ). Reasumując - art. 14 uBiA precyzyjnie określa podmioty upoważnione do nabywania amunicji do broni palnej, a art. 28 umożliwia wejście w posiadanie takiej amunicji w drodze "użyczenia" i w świetle obowiązującej ustawy, to jest chyba jedyna możliwość "nabycia" amunicji do broni, której nie jesteśmy właścicielami, a bardziej precyzyjnie, która nie jest wpisana w naszej książeczce posiadacza broni. ad andy 1 To pytanie jest bardziej skomplikowane. "Nie można przyjąć, iż zawsze legalnym będzie przekazanie lub udostępnienie [broni palnej lub amunicji] komuś legitymującemu się pozwoleniem na posiadanie broni, o którym mowa w art. 9 ust. 1 u.b.a. Według bowiem art. 12 ust. 2 u.b.a. pozwolenie określa cel w jakim zostało wydane, rodzaj oraz liczbę egzemplarzy. Osoba, której zostało wydane pozwolenie na posiadanie jednej sztuki broni palnej i posiadająca już jeden egzemplarz takiej broni, będzie więc, w świetle art. 263 § 3 k.k. "osobą nieuprawnioną". Jeśli chodzi zaś o przykłady "osób uprawnionych", to można wskazać np. przedsiębiorcę świadczącego usługi rusznikarskie. Osobami uprawnionymi będą również osoby dysponujące bronią w związku z przekazaniem jej np. do depozytu." Jancewicz Radosław, Niewiński Leszek A. artykuł WPP.2005.1.6 Odpowiedzialność karna na tle art. 263 k.k. Teza nr 6 48003/6 Uważam jednak, że jest to stanowisko skrajne i w moim odczuciu mija się z celowością instytucji użyczenia broni. "29. W § 3 z kolei sprawca posiada stosowne zezwolenie - w sensie, o którym mowa wyżej - ale broń palną lub amunicję udostępnia lub przekazuje "osobie nieuprawnionej". Przez "osobę nieuprawnioną" należy rozumieć osobę nieposiadającą odpowiedniego pozwolenia na posiadanie broni palnej lub amunicji. Również to znamię ma charakter tzw. klauzuli normatywnej. Nie chodzi tu o przekazanie zezwolenia, ale samej broni palnej lub amunicji." - tak prof. Zbigniew Ćwiąkalski w komentarzu; dość istotnym jest fakt, że napisany przez twórców k.k. z 1997 r, co może wskazywać na dogłębne rozumienie zamiaru ustawodawcy w kwestii penalizacji czynów. Znamiennym tu jest słowo "odpowiedniego", niestety autor nie wyjaśnił, czy chodzi li tylko o odpowiednie pod względem rodzaju - czyli myśliwska tylko myśliwym, sportowa tylko sportowcom, czy również znamiona wypełni oddanie w użyczenie osobie posiadającej pozwolenie na dajmy na to 2 sztuki i 2 sztuki już posiadającej. Jednak stanę na stanowisku, że użyczenie "ponad" posiadaną ilość broni w decyzji administracyjnej nie będzie wypełniać znamion przestępstwa z art. 263 par. 3 k.k., gdyż ustawodawca w art. 28 uBiA wymienił wymogi, jakie muszą spełnić podmioty zawierające umowę użyczenia, nie poruszył tam kwestii ilości sztuk. Jest to jednak dość zagmatwany problem, a moja interpretacja w dużej mierze opiera się na znajomości realiów stosowania takich umów. Zastrzegam, że moja odpowiedź nie może być wiążąca, a dla organów ścigania wiążącą nie będzie na pewno ;)