Poniedziałek
15.08.2011
nr 227 (2206 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: odwołanie  (NOWY TEMAT)

Autor: kuraś  godzina: 14:27
Dotyczy serwisu prawnego i jednej z ostatnich odpowiedzi: Odwołanie się do WZ (przez członka koła) od takiej kary (nałożonej przez ZK, paragraf 152 punkty 1-3) zawiesza ją do czasu rozpatrzenia odwołania przez WZ - jaki przepis/paragraf tak stanowi (osobiście nie znalazłem) ? - jeżeli WZ utrzyma karę to chyba naturalnym – wg powyższej odpowiedzi - byłoby zawieszenie jej wykonywania w przypadku odwołania „ukaranego” do ZO. DB

Autor: Artur123  godzina: 14:39
§ 172 ust.5 PS W opisanym przypadku nie ma możliwości odwołania się do ZO (§ 172 ust.8). Można co najwyżej wystąpić do niego z prośbą o rozpatrzenie sprawy w trybie nadzoru, o którym mowa w § 173, ale wtedy takie wystąpienie oczywiście nie wstrzymuje wykonania uchwały.

Autor: kuraś  godzina: 15:58
czy w w/w przypadku sytuacja nie ulega zmianie jeżeli rzecznik dyscyplinarny zdecydował o wszczęciu dochodzenia dyscyplinarnego (wobec członka koła) uważając je za w pełni uzasadnione ?

Autor: Artur123  godzina: 16:37
Nie ulega zmianie. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko członkowi koła, pełniącemu funkcje w organach koła (w omawianej sprawie nie zachodzi ten przypadek), może "zaowocować" zawieszeniem go przez ZO w pełnieniu funkcji. "Wszczęcie postępowania karnego o przestępstwo wymienione w rozdziale 10 ustawy", zobowiązuje ZO do zawieszenia myśliwego w prawach członka Zrzeszenia i to bez możliwości skutecznego odwołania się.

Autor: kuraś  godzina: 17:34
dzięki