Wtorek
16.08.2011
nr 228 (2207 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Zwolnienie z opłat przez WZ

Autor: marcino  godzina: 00:07
a moim zdaniem Pan redaktor nie popełnił błędu, ba nawet bardzo podoba mi się sposób sumowania "promocji" w wyniku, którego wyszło 25 % Zresztą to jest jedyna logiczna interpretacja - bo brak jest zapisu ( jak na przykład w markecie) że promocje nie sumują się: Co do paragrafów paragraf 74 i 181ma się nijak do 54 bo : z 74 i 181 wynika tylko możliwość a nie wyłączność czego właśnie par. 54 dowodzi : "w całości lub w części ze składek i innych opłat" czyli gdyby składka ulgowa dotyczyła tylko połowy ulgi nie było by mowy o całości lub części zwłaszcza, że: par. 53 Do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy: 8) uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania; i nie ma zastrzeżenia, że w stosunku do poszczególnych członków składki muszą być równe - po prostu na mocy uchwały walnego członkowie zarządu mogą mieć inną składkę pozdrawiam

Autor: Artur123  godzina: 01:04
Uchwalane na podstawie § 53 pkt 8 składki członkowskie, mogą być co najwyżej tylko w dwóch wysokościach: 1) podstawowa, normalna czy jak tam ją zwał – najczęściej dla zdecydowanej większości członków, 2) „ulgowa, w wysokości 50 % składki normalnej” - w stosunku „do młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz tym członkom koła, którzy ukończyli 70 rok życia” (a nie 65). Członkowie zarządu nie mogą mieć „innej składki”, oprócz jednej z wyżej wymienionych. Mogą jednak, jak i inni członkowie koła, zostać zwolnionymi przez WZ z płacenia takich składek - „w całości lub w części”. To mała, ale istotna różnica. Jeżeli jednak Kowalski, Wiśniewski, Murawski i Kozłowski, będący członkami ZK, mają być tymi zwolnionymi, to wymagana jest uchwała WZ o odpowiedniej treści. Wskazani wyżej panowie muszą w takiej uchwale być wymienieni z nazwiska (wymaga tego § 53 pkt 9), a nie hurtowo, jako „urzędujący członkowie zarządu”. To poważna wada takiej uchwały, a jako taka, powinna niezwłocznie zostać uchylona w trybie nadzoru.

Autor: Artur123  godzina: 01:36
Pewnie mi, marcino, nie wierzysz? To mam dla Ciebie jeszcze jajko niespodziankę. „Publikacja: 08/01/2011 Pytanie: Czy w myśl statutu Walne Zgromadzenie może zwolnić z płacenia składek lub jej części na rzecz koła innych członków niż wymienieni w & 181 ust. 2 biorąc pod uwagę & 74 ust. 5 statutu PZŁ? Odpowiedź: W kontekście § 181 ust. 2 i na podstawie § 74 ust. 5 statutu PZŁ, WZ może ustalić stałą składkę ulgową w kole dla młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz tym członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia. Czyli obejmuje również nie znanych jeszcze z nazwiska przyszłych członków koła. Zwolnienie ze składek, ich części lub innych opłat na rzecz koła, o których mówi § 53 pkt. 9, dotyczy wskazanych imiennie członków i może dowolnie regulować te zwolnienia dla różnych członków koła. Tym m.in. różni się od sytuacji opisanej wyżej. Piotr Gawlicki KŁ Cietrzew” Teraz, marcino, nie masz wyjścia. Jeżeli chcesz być konsekwentny, wybierzesz tylko jedną odpowiedź, która jest poprawna, choć pozornie obie dotyczą trochę różnych kwestii. Wybierasz więc TĘ (www.lowiecki.pl/pytania/pyt.php?p=1490&strona=1) czy TĘ (www.lowiecki.pl/pytania/pyt.php?p=1317&strona=2&pd=9) ? Jak znam życie, nie pojawisz się już w tej dyskusji. Obym się mylił.

Autor: WIARUS  godzina: 08:32
Do dalszych dywagacji nad możliwościami zwolnień z opłat przez WZ. Darz Bór!!!