Wtorek
16.08.2011
nr 228 (2207 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: szafa na broń

Autor: Marek Biały  godzina: 00:50
A czytać umie? Jak zerknie do ustawy/rozporządzenia to swiatło nad głową na bank zaświeci!!!! No chyba, że trzeba po palcu do celu prowadzić trzeba bo tak się nauczył...

Autor: specmisiek  godzina: 10:43
Marek-nie badź taki "zgrywus":-) Kolego marcino-zbyt wiele pytań na raz..;-) Nie chce mi się "dużo gadać" więc co do szafy-ma być metalowa (jeśli blacha to grubości nieokreślonej) i ma mieć zamek atestowany z certyfikatem. Koniec. Kropka. Wszystko ponadto to dla własnego widzimisię bezpieczeństwa-czyli im bardziej "pancerna" tym lepiej będziesz sypiał;-) Niektóre szafy mają też więcej niż jeden zamek a niektóre dodatkowo zamki szyfrowe, ale to poza wymogiem. Czy Twoja szafa ma blachę 4mm czy 40mm to nie ma w sensie prawnym żadnego znaczenia. Co do kompetencji dzielnicowego to sobie sam z nim ustalaj ;-) Pozdrawiam

Autor: Marek Biały  godzina: 11:49
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. wczytaj się w paragraf 5: § 5. Osoby, o których mowa w § 1 pkt 2, posiadające broń palną i amunicję, są obowiązane przechowywać ją w kasetach metalowych na trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku lub metalowych szafach albo sejfach, posiadających zamki atestowane, z zastrzeżeniem § 6. Poniżej całe rozporządzenie... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2000 r.) Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i warunki przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji przez: 1) podmioty posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia na broń na okaziciela, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3-6 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, zwanej dalej "ustawą", 2) osoby posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia na broń, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy. § 2. 1. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, są obowiązane przechowywać broń i amunicję w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu, zwanym dalej "magazynem broni". 2. W magazynie broni przechowuje się również broń i amunicję używaną podczas zawodów, zgrupowań, szkoleń oraz podczas realizacji filmów i innych przedsięwzięć artystycznych. 3. W przypadku braku możliwości zdeponowania broni i amunicji w magazynie broni, musi ona znajdować się pod zamknięciem i być pod stałym, bezpośrednim nadzorem. 4. Klucze do magazynu broni przechowują kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3-6 ustawy, lub upoważniona przez nich pisemnie osoba, zwana dalej "magazynierem". 5. Magazynier jest obowiązany posiadać legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni. § 3. 1. Magazyn broni powinien spełniać następujące warunki: 1) posiadać podręczny sprzęt gaśniczy, 2) posiadać specjalne zabezpieczenia, w tym: a) drzwi obite blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm, posiadające blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie na co najmniej 2 zamki atestowane i zasuwę drzwiową zamykaną na kłódkę atestowaną; dopuszcza się zamiennie montaż drzwi metalowych antywłamaniowych, atestowanych, b) okna osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek 10 x 10 mm, wykonaną z drutu o średnicy nie mniejszej niż 2,5 mm, oraz na stałe zamocowanymi w murze kratami wykonanymi z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm lub płaskowników stalowych o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 8 mm x 30 mm; odstęp między prętami w kracie nie powinien przekraczać wymiarów 120 mm x 120 mm, a płaskowników - 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie; dopuszcza się zamiennie montaż atestowanych szyb specjalnych, w szczególności kuloodpornych, w odpowiedniej klasie, odpornych na przebicie i rozbicie, zamocowanych trwale w otworach okiennych, bez możliwości otwierania, c) wyposażenie w urządzenia i systemy alarmowe, 3) być objęty całodobową ochroną. 2. Drzwi do magazynu broni na czas nieobecności magazyniera zamyka się i plombuje. § 4. 1. Broń palną i amunicję w magazynie broni przechowuje się w szafach stalowych lub sejfach posiadających zamki atestowane. 2. Warunki przechowywania broni powinny uwzględniać wymagania jej producenta. 3. W magazynie broni broń przechowuje się wyjętą z futerału, rozładowaną, zabezpieczoną, ze zwolnionym kurkiem, z odłączonym magazynkiem, kompletną i zakonserwowaną. 4. Amunicję do broni przechowuje się w pudełkach lub pojemnikach, ułożoną w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju. Zabrania się przechowywania amunicji w magazynkach nabojowych. § 5. Osoby, o których mowa w § 1 pkt 2, posiadające broń palną i amunicję, są obowiązane przechowywać ją w kasetach metalowych na trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku lub metalowych szafach albo sejfach, posiadających zamki atestowane, z zastrzeżeniem § 6. § 6. 1. Osoby posiadające broń palną i amunicję w celach kolekcjonerskich oraz pamiątkowych, w przypadku przechowywania tej broni i amunicji poza miejscami, o których mowa w § 5, są obowiązane: 1) zabezpieczyć okna w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze i ostatnim piętrze, w których przechowywana jest broń i amunicja, poprzez zamontowanie w nich co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń: krat, siatki, żaluzji antywłamaniowych albo szyb o podwyższonej odporności na przebicie i rozbicie, 2) zabezpieczyć drzwi wejściowe do pomieszczenia, w którym przechowywana jest broń i amunicja, poprzez wzmocnienie ich blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm oraz wyposażenie w blokadę przeciwwyważeniową i co najmniej 2 zamki atestowane; dopuszcza się zamiennie montaż drzwi metalowych antywłamaniowych, atestowanych. 2. Zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1, nie wymaga się w przypadku przechowywania broni pozbawionej na stałe cech użytkowych. § 7. Broń palną do ochrony osobistej lub ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia nosi się w stanie zabezpieczonym, w sposób niewidoczny, w kaburze przylegającej do ciała. § 8. Broń do celów sportowych przenosi się bez amunicji w komorze nabojowej i magazynkach nabojowych. § 9. 1. Osoby, które uzyskały pozwolenie na broń bez prawa jej noszenia lub z ograniczonym prawem noszenia, mogą przenosić broń jedynie na podstawie specjalnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ Policji. 2. Wzór zezwolenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 10. 1. Broń i amunicja będące w posiadaniu podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, podlega rejestracji w Książce ewidencji broni i Książce ewidencji amunicji. 2. Książkę ewidencji broni i Książkę ewidencji amunicji, wraz z kopiami dokumentów zakupu broni i amunicji, przechowuje się w magazynie broni. 3. Wzór książki ewidencji broni określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 4. Wzór książki ewidencji amunicji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. § 11. 1. Wydawanie broni i amunicji z magazynu broni i jej zdawanie podlega rejestracji, odpowiednio, w Książce wydawania - przyjmowania broni oraz w Książce wydawania - przyjmowania amunicji. 2. Wzór książki wydawania - przyjmowania broni określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 3. Wzór książki wydawania - przyjmowania amunicji określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 4. Poszczególne karty książek, o których mowa w ust. 1 i w § 10 ust. 1, powinny być ponumerowane, przeszyte i opieczętowane na ostatniej stronie pieczęcią podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1. § 12. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia podmioty i osoby, o których mowa w § 1, dostosują sposób przechowywania broni i amunicji do wymogów, o których mowa w § 2-6. § 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Autor: specmisiek  godzina: 13:29
Że Ci się chciało..;-)

Autor: marcino  godzina: 17:11
Dobrze, że mi nie napisaliście, że już o tym było i że mam sobie w archiwum poszukać:) Ale jeśli już tacy koledzy oczytani - to powiedzcie proszę o jaki atest chodzi w tym rozporządzeniu - nawierzchniowa Gerda ma 3 atesty - zresztą otwierane śrubokrętem badziewie może ich mieć 10 - czy jeśli nie jest określone o jaki atest chodzi to co? zresztą co to jest atest - byle kto może go wystawić. Czy grubość blachy ma znaczenie? Znowu rozporządzenie jest ogólnikowe - szafę BHP można otworzyć gołymi rękami ( zresztą nawet zamek ma) a jeśli tak bardzo wystarczają wam, zapisy rozporządzenia to proszę bardzo: "w kasetach metalowych na trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku" -czyli np. do zewnętrznej ściany garażu Wnioski: Rozporządzenie jest do bani i jego czytanie niczego nie rozjaśnia - dlatego pytam jakie koledzy mają doświadczenia w tej dziedzinie, może są jakieś interpretacje mniej lub bardziej oficjalne, komentarze etc..

Autor: jurek123  godzina: 18:01
Rozporządzenie nie jest do bani .Natomiast do bani byłby ten co by zechciał przymocować kasetkę na zewnątrz budynku do muru i może jeszcze poinformował co w niej się znajduje. Oprócz rozporządzenia należy jeszcze myśleć. Pozdrawiam

Autor: specmisiek  godzina: 19:05
marcino - widzę że Twój temat Kolego raczej mało "przyjemny" jest a może to Ty jesteś mało przyjemny?;-) Chyba Marek Biały miał rację..(jak zwykle:-)) Obawiam się że wcale tak naprawdę nie interesuje Ciebie odpowiedź a jedynie wzbudzasz w sobie malkontenta...:-( Może po prostu nie potrafisz czytać?;-) Chyba to pełne drwiny :"jeśli już tacy koledzy oczytani - to powiedzcie proszę o jaki atest chodzi" to jakiś żart???!! Chodzi Drogi Kolego o atest albo CLK KG Policji (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne-bo może trudno Ci rozszyfrować?;-)) albo Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Prosto jak drut. Czego Ty nie rozumiesz?! Jak chcesz sobie szukać problemów to idź "się nawal" (jak mówi moja żona) i połaź trochę wokół stadionów:-):-). Może spotkasz jakiegoś niedopitego "kibola" to zadasz mu pytanie tego typu...Napewno szybko Ci wytłumaczy ;-) Lepsze to niż z całym szacunkiem, ale "zaśmiecanie" tego forum. Niestety inaczej nie umiem tego nazwać.. Poza tym wszystkim nie wiem czemu ale mam niejasne podejrzenia że z dzielnicowym też możesz mieć problemy..;-) Czego Ci oczywiście nie życzę... Pozdrawiam... I bez odbioru;-)

Autor: marcino  godzina: 21:24
Ad specmisiek Twoją stadionową retorykę pozostawię bez komentarza Nie wiem skąd wytrzasnąłeś CLK i Instytut Mech. Prec. - ale jak możesz to po prostu wyjaśnij bez obrażania, jeśli to dla Ciebie takie proste "jak drut" Ja znam jeszcze kilka instytutów i jednostek mogących wystawić "atest" Wydanie "atestu " jest czysto komercyjną usługą i niedoprecyzowanie tego w rozporządzeniu jest nie tylko "ogólnikowe" ale wręcz patologiczne bo sugeruje takim właśnie Specmiśkom, że właściwym i jedynie słusznym byłoby CLK KG Policji - które tak świetnie potrafisz rozszyfrować. Zresztą nie jest to przypadek odosobniony jeśli chodzi polskie podejście do stanowienia prawa.

Autor: specmisiek  godzina: 21:42
Pogadaj z dzielnicowym to Ci wyjaśni "właściwy i nieodosobniony" marcino.. Widzę "gościu" że naprawdę szukasz problemów.. Ale z tym to już nie do mnie .. Swoją retorykę potrafię jakoś obronić. A jak ktoś "niedoczytany" to nie moja sprawa.. Nie pisz do mnie więcej bo zrażasz do siebie Kolego..Nie dam się sprowadzić do Twojego poziomu... A potem pokonać doświadczeniem ;-) DB P.S Badania psychologiczne to podążając za Tobą też "czysto komercyjna usługa". A mimo to sa jakoś określone..Kto może... Sprzedaż broni też komercyjna.. I też nie każdy może.. Może pomyśl trochę to nie boli... Czy ty się wogóle Kolego dobrze czujesz??? Wszystkiego nie da się określić w jednym rozporządzeniu.. Jak Tobie się uda to Nobel murowany..;-) Aha.. Zapomniałe dodać że np. w Wielkiej Brytaniijeździmy lewą stroną...;-)

Autor: marcino  godzina: 21:59
A tak coś do rzeczy potrafisz napisać? czy tylko piąte przez dziesiąte fochy i inwektywy. Zadałem ci konkretne pytania. Jeśli nie znasz odpowiedzi to cóż ... po prostu "zamilcz" - nic już nie pisz bo zaniżasz poziom tego forum . Poziom, który kiedyś był wysoki i merytoryczny. mimo wszystko pozdrawiam

Autor: specmisiek  godzina: 22:03
A wogóle widze Kolego że jesteś jak granat... Szkoda tylko że "zaczepny";-) Ale taki ponoć czasem uda się odrzucić.. Jak jest to warte ryzyka ;-) P.S. Na Twoim miejscu zmieniłbym zdjęcie zanim dzielnicowy je zobaczy:-) Jakoś tego w rozporządzeniu szukać nie będzie musiał jak Ciebie Kolego wyśle na dodatkowe badania.. To moja dobra rada a nie przytyk. Nie wiem o co Tobie chodzi ale wiem jedno-należysz do "typów agresywnyc" ze skłonnościami do zaczepek. Pozdrawiam "gościu" ;-):-)

Autor: tomsojer  godzina: 22:06
Zamek możesz mieć w tej szafie choćby łazienkowy byle z atestem i przejdzie :)

Autor: marcino  godzina: 22:15
Tak "specu" Za picie na własnym weselu na pewno na badania mnie wyślą - kolejny raz wykazałeś się znajomością rozporządzeń - "Spec" jakich mało. Ponawiam propozycję zamilczenia do czasu, aż będziesz miał coś merytorycznego do powiedzenia. P.S. Jak na razie to tylko Ty jesteś agresywny.

Autor: specmisiek  godzina: 22:17
tomsojer-Pełna zgoda pod warunkiem że atest wystawił "podmiot właściwy-czyli uprawniony, podobnie jak ze sprzedażą broni";-) Tak na marginesie o co mu tak naprawdę chodzi ? Domyślam się, że Kolega kombinuje jakby tu nie wymieniać zamka.. Gra nie warta świeczki. Wymienić na atestowany i spokojny sen:-) Jeszcze czasem trzeba powiedzieć dzielnicowemu że wystarczy jeden atestowany zamek... Z regóły wystarcza telefon do WPA.. Pozdrawiam serdecznie i nawet mnie to bawi:-) :-)

Autor: specmisiek  godzina: 22:24
marcino-tak naprawdę to żal mi Ciebie chłopaku:-) Mam nadzieję że w życiu uda się Tobie zawsze tak jak na weselu, bo widzę zę masz ładną i pewnie mądrą żonę. Szukasz obiektu do agresji??? To zły wybór.. A ja na własnym weselu jakoś widzisz nie piłem- bo nie uchodzi... Przynajmniej w moich stronach. Wypiłem za to na poprawinach, ale też nie na tyle żeby p...lić głupoty czy szukać zwady z nieznajomymi;-) Pozdrawiam Kolego i ochłoń trochę :-) P.S. Aleś "agresywny typ";-) młodość-krew nie woda-przeto Ci wybaczam:-) P.S. Napisz może dlaczego to w Angli się jeździ lewą stroną?...Sam jestem ciekaw-przecież można prawą... Z czego to wynika?;-)

Autor: tomsojer  godzina: 22:33
no to chyba jasne że raczej na nic nam się nie przyda atest wystawiony przez firmę sprawdzającą sprawność opryskiwaczy rolniczych :) Pozdrawiam :)

Autor: specmisiek  godzina: 22:39
tomsojer- a niech wstawia zamek jaki chce-jego problem:-) Niektórzy myślą jak tu zawsze zaoszczędzić sęk w tym że nie zawsze się opłaca. Podobnie bywa z amunicją... Ponoć " Tanie wino jest dobre bo jest dobre i tanie"-byle "sponiewierało" ;-) Bez komentarza.. Pozdrawiam

Autor: marcino  godzina: 22:40
Nie ma czegoś takiego jak "podmiot uprawniony do wydawania atestów" - ani w rozumieniu przedmiotowego rozporządzenia ani w ogóle. Problem polega na tym, że jak chcemy zmienić szafę albo nabyć nową, to dla świętego spokoju kupujemy taką ze sklepu, bo nasze przepisy są na tyle nieprecyzyjne, że wolimy nie ryzykować. Stąd moje pytanie i wywołanie tego tematu. Dziwi tylko podejście niektórych kolegów, udawanie, że się wszystkie rozumy pozjadało i bombardowanie swoją agresywną niekompetencją. Jeśli w tej dziedzinie nie ma innych aktów prawnych, wyroków, interpretacji, wytycznych czy chociażby komentarzy to wymogi samego rozporządzenia dopuszczają byle puszkę z byle zamkiem. No i drugi wątek - po co dzielnicowy ? co sprawdza? zgodność z czym? i co to jego sprawdzenie jest warte z prawnego punktu widzenia?

Autor: marcino  godzina: 22:49
Ad Specmisiek Proszę Cię, żebyś mnie już więcej nie obrażał bo pleciesz piąte przez dziesiąte bez ładu i składu , nie wiedząc czego by tu się jeszcze czepić. Niestety sprowadza to dyskusję na boczne tory.

Autor: specmisiek  godzina: 22:51
marcino-miałem już się do Ciebie nie "odzywać" ale posłuchaj:masz tylko troszkę racji (nawet nie napisałem trochę;)) Nie jestem agresywny i myślę że dzielnicowy też nie będzie. Co do szafy jako metalowej puszki masz rację-wystarczy jakakolwiek puszka z jakiejkolwiek blachy. Nie chcę oceniać trafności tego rozporządzenia i nie ja go pisałem. Tu masz rację.. Sęk w tym że Twoja "puszka" ma blachę ponoć 4mm więc o co chodzi? W domyśle o atestowane zamki, a tego Kolego raczej nie przeskoczysz. Sam musiałem żandarmom pokazać z czego to wynika i w jaki sposób atest zachowuje ważność.. I zapewniam, że naprzykład atest wystawiony przeze mnie nie byłby uwzględniony;-) Nie wiem jak dzisiaj ale jeszcze rok temu były dwa podmioty uprawnione do wystawiania honorowanych przez Policję atestów... Ewentualne żale możesz wylewać do parlamentarzystów , rządu ale raczej nie do mnie. Pozdrawiam P.S. marcino -przczytałem Twój ostatni wpis.. A co mi zrobisz?;-):-) Mam się już bać??? Czujesz się obrażony? A czym? Co ja takiego obraźliwego napisałem? Często miewasz takie poczucie "obrażania"?:-) Może masz jakiś problem?;-)

Autor: specmisiek  godzina: 23:06
A te boczne tory to lewostronne?; Nie odpowiedziałeś jednak na moje pytanie-może dla Ciebie to bez związku jest?.. Hm.. Może nie napewno?;-) Nie ma dyskusji jako takiej.. I tylko zostały "boczne tory" Do dyskusji to czas dorosnąć.. I na koniec jak małpa powtórzę "A czytać umie?" ;-)