Piątek
23.09.2011
nr 266 (2245 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Skreślony z listy członków  (NOWY TEMAT)

Autor: Jersey  godzina: 14:50
Proszę o podpowiedź : jaki jest status kolegi skreślonego z listy członków Koła przez ZK, na podstawie Par.43 Pkt. 2 (za niezapłacenie opłat / składek) Statutu PZŁ, który odwołał się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia ? Czy w tym momencie uchwała ZK o jego skreśleniu jest "zawieszona" do momentu przegłosowania jej przez WZ ? Czy wręcz przeciwnie - nie jest on już teraz członkiem Koła - aż do momentu ewentualnego uchylenia tej uchwały przez Walne ? bardzo proszę o pomoc Pozdrawiam DB

Autor: jeager  godzina: 15:49
Jeżeli złożył odwołanie od uchwały ZK do WZ nadal zachowuje wszystkie prawa członka koła. Uchwała WZ jest ostateczna. "§ 171 1. Od uchwał organów Zrzeszenia bądź koła, podjętych w pierwszej instancji, zainteresowanemu członkowi Zrzeszenia przysługuje odwołanie. 2. Odwołanie przysługuje od uchwał: 1) zarządu koła do walnego zgromadzenia koła;" . "§ 172 1. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, a w przypadku, gdy Statut wymaga jej doręczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem organu, który podjął zaskarżoną uchwałę. W przypadku uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie koła odwołanie składa się za pośrednictwem zarządu koła. 5. O ile Statut nie stanowi inaczej, złożenie odwołania w trybie i terminie określonych Statutem wstrzymuje wykonanie uchwały do czasu rozpatrzenia go przez organ odwoławczy." Darzbór!