Niedziela
02.10.2011
nr 275 (2254 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: art. 53.pkt 10  (NOWY TEMAT)

Autor: Niktor93  godzina: 18:06
Witam wszystkich i zapraszam do dyskusji rzeczowej . Czy na podstawie 53.pkt. 10 uchwały WZ- 1. Odstrzałami na zwierzynę trofealną w pierwszej kolejności wyróżnieni są członkowie koła którzy w sposób szczególny są zaangażowani w wykonywanie prac na rzecz koła poza podstawowymi obowiązkami. 2.Szczególny sposób zaangażowania na rzecz koła będzie oceniany pod kątem uczestnictwa w polowaniach dewizowych , obsłudze polowań zbiorowych, pozyskiwanie bezpłatne i odpłatne karmy, pełnienie dyżurów w celu ochrony płodów rolnych przed szkodnikami ,wykonywanie inicjatyw organizacyjnych oraz terminowego wywiązywania z należności finansowych na rzecz koła. Czy ZK na podstawie tego zapisu i stwierdzeniu że dany myśliwy który nie wywiązał się należycie w ochronie pól w okresie wiosennym może być ukarany takim zapisem ZK na posiedzeniu; osoby te otrzymają w drugiej kolejności - nie wiadomo kiedy . Czy nieotrzymanie odstrzału bez powiadomienia o decyzji jest słuszne?

Autor: iwona  godzina: 18:14
Co Walne ustaliło - to jest ważne. A co znaczy ,,nie wywiązał się należycie '' ? Może wcale nie jeździł ?

Autor: FrYcU  godzina: 18:49
§ 53 Do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy: 10)ustalanie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny;

Autor: Niktor93  godzina: 18:49
Dot. x kol. myśliwych więc nie znam jakimi kategoriami ZK podejmował swą decyzję do poszczególnych członków . Mniemam że jedne wcale nie jeździł , drugi od czasu do czasu , a trzeci ...? nie wnikam w to chodzi o sam zapis i meritum zapisu oraz zgodności z Statutem PZŁ.

Autor: FrYcU  godzina: 18:50
Czyli jednym słowem jak sobie pościeliliście, tak się wyśpicie. DB

Autor: Niktor93  godzina: 18:52
Co niektórzy pewnikiem się nie wyśpią na tym posłaniu