Poniedziałek
28.01.2013
nr 028 (2738 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: Wzór rocznego planu łowieckiego  (NOWY TEMAT)

Autor: Rafał J.  godzina: 11:48
Wzór rocznego planu łowieckiego (www.lasy.gov.pl/o_nas/gospodarka_lesna/lowiectwo/PorozumienieiwzrRP.pdf)

Autor: MARS  godzina: 11:56
Ciekawe skąd im te odyńce wyskoczyły?

Autor: Mark - 2  godzina: 12:07
No i w czym problem - przyjąć jako obowiązujący, wypełnić, zatwierdzić i "do boju". I nie szukać "dziury w całym" Jednego szkoda, według tego planu - wycinki mają przechlapane. A to one właśnie powinny podlegać jakiejkolwiek kontroli, jeżeli chcemy dochować się medalowych odyńców. Wrzucenie ich do "jednego wora" razem z przelatkami, nie jest dobrym rozwiązaniem, właśnie dla wycinków. Wolałbym, aby były w grupie z odyńcami - a przelatki jako osobna grupa - może wtedy byłoby przejrzyściej. DB. Ps. Pytanie tylko, jak to będzie na dewizówkach, gdy w planie będzie np. 10 loch - a np. "nasi Koledzy Niemcy lub Francuzi" - odstrzelą na dwóch dwudniowych polowaniach z 15 - 20 - jak to drzewiej bywało. Tu już chyba zwykłe "sorry" nie wystarczy, tak mi się wydaje.

Autor: MARS  godzina: 12:13
Pytanie co jest bardziej obowiązujące dla koła. Rozporządzenie czy niezgodny z nim wzór planu?

Autor: Mark - 2  godzina: 12:39
MARS Ja bym to pozostawił, naszej władzy kochanej - w końcu chyba wie co robi, pisząc w paragrafie 1 tak: "Wprowadza się do stosowania wzór rocznego planu łowieckiego........" Polecenia władzy się wykonuje, a nie dyskutuje, nad nimi - czyż nie. Jest konkretny "kwit" nakazujący, to należy uszanować go i robić jak nakazuje - po co znowu niepotrzebne "bicie piany". Mnie osobiście ten dokument się podoba. DB.

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 12:42
Polecam również uwadze Kolegów brak obowiązku określania liczby zwierzyny grubej przed okresem polowań w podziale na płeć i młodzież (kol.10). Teraz będzie się wpisywało do planu np. 100 jeleni razem przed okresem polowań, a potem pozyskanie w podziale na osobniki męskie, żeńskie i młodzież. Pomimo tego, w inwentaryzacji dalej określać się ma płeć, a dodatkowo, czego nie było, liczbę młodzieży ubiegłorocznej (kol.8).

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 12:56
Kolego Mark - 2, to nie jest tak, że druk obowiązuje i należy go uszanować i robić jak nakazuje. Zgodnie z publikowanym w dzienniku "Łowiecki", stanowiskiem Generalnek Dyrekcji LP (www.lowiecki.pl/felietony/tekst.php?id=294) jest tak: Należy przy tym wyjaśnić, że wzór druku to jedynie pomoc dla kół łowieckich i próba ujednolicenia formy rpł. Szczegóły co do zawartości planu zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rocznych planów łowieckich i ono jest źródłem prawa. W praktyce każde koło mogłoby samo opracować druk spełniający wymogi tego rozporządzenia i po wypełnieniu przedłożyć go do zatwierdzenia. W świetle powyższego, koło może spokojnie pominąć odyńce w planowaniu rocznym, bo ich rozporządzenie MŚ nie przywołuje.

Autor: Mark - 2  godzina: 13:16
Szanowny Piotrze Gawlicki, ma Kolega pełną rację. Ale ja wychodzę z założenia, jak "władza" chce decydować o wszystkim i uważa się za "nieomylną", to należy dać jej szansę na potwierdzenie owej "nieomylności". Dlatego, napisałem to jak napisałem - a teraz na poważnie. Pytanie tylko, czy w zderzeniu z obowiązującym prawem i w razie "kłopotów" - prawo uzna ten plan jako sporządzony zgodnie z nim (tym prawem). Oraz kto poniesie za to odpowiedzialność, w razie czego. Bo "władza" zawsze się może "wyłgać" (chociazby podając Pańskie argumenty) - to po co wtedy "narzuca" swój punkt widzenia, a do tego niezgodny z prawem. Dla swego dobrego samopoczucia, pokazania swej "wyższości, czy li tylko aby pokazać że "pracuje i trzyma rękę na pulsie" ? DB.

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 14:20
Odpowiedzialności sa tu jasno przypisane właściwym stronom. 1. Koła sporządza plan i jak zrobi to źle, to nadleśnictwo nie zatwierdzi i koło nie ma planu. 2. Jak nadleśnictwo zatwierdzi, to na niego przechodzi odpowiedzialaność, niezależnie jak interpretowało rozporządzenie MŚ.

Autor: michalloo  godzina: 14:38
Ktoś zaczął przejmować się zdrowiem myśliwych i robi się wszystko, aby w diecie myśliwego wzrosło spożycie dziczyzny. Z pewnością się to poprawi jak większość dzików będzie brana na użytek własny :)

Autor: lelek_nowy  godzina: 14:46
Rozporządzenie MŚ nie zmieniło się w § 3 ust. 1 pkt 4) ppkt a) i b), czyli tych, które są podstawą dla umieszczenia w druku planu kolumny 8 i kolumny 10. Jednak porozumienie PZŁ i DGLP zmieniło zawrtość wpisywaną do kolumny 10, bo nakazuje pominąc liczbę zwierząt wg płci i do jednego roku. I w tym miejscu druk ma rację, bo rozporządzenie MŚ nie nakazuje dzielić zwierzyny przed okresem polowań na płeć i do jednego roku. Ale tak samo nie nakazuje dzielić na płeć zwierzynę w czasie inwentaryzacji, a druk zachowuje obowiązek w kolumnie 8. Z tekstu przepisów § 3 ust. 1 pkt 4) ppkt a) i b) wynika, że ani w czasie inwentaryzacji, ani przed okresem polowań, zwierzyny w planie nie trzeba dzielić na płeć i do jednego roku. Podział ten występuje tylko § 3 ust. 1 pkt 4) ppkt h), czyli dla planu pozyskania. Z powyższego wynika jednoznacznie, że inwentaryzację zgodnie z rozporzadzeniem MŚ wykonuje się tylko w podziale na gatunki, np. jeleń, sarna, etc., a nie na płeć w danym gatunku. Czy to dobrze, czy nie, niech się martwią urzędnicy MŚ, ale warto zwrócić uwagę, że nikt wcześniej jakoś nie zauważył, że inwentaryzowanie zwierzyny w podziale na płeć nie ma podstaw w rozporządzeniu MŚ.

Autor: mokrzec  godzina: 19:06
Czy plan nadal opiniuje się we wszystkich gminach na których terenie znajduje się obwód czy coś się zmieniło? DB

Autor: Rafał J.  godzina: 19:47
”§ 4. 1. Plan roczny jest przedkładany do zatwierdzenia nie później niż do dnia 21 marca danego roku wraz z opinią wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz innymi opiniami, o których mowa w art. 8 ust. 3c ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, jeżeli są one wymagane. 2. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia planu rocznego następuje w terminie 7 dni od dnia przedłożenia go do zatwierdzenia. 3. Odmowa zatwierdzenia planu rocznego w całości lub w części może nastąpić, jeżeli: 1) plan roczny nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa; 2) plan roczny zawiera dane, które nie gwarantują osiągnięcia celów określonych w wieloletnim łowieckim planie hodowlanym. 4. W przypadku odmowy zatwierdzenia części planu rocznego plan ten podlega realizacji w części zatwierdzonej. 5. Jeżeli wydzierżawiony obwód łowiecki jest położony w granicach więcej niż jednej gminy, plan roczny dla tego obwodu opiniują właściwi terytorialnie wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast). 6. Jeżeli wydzierżawiony obwód łowiecki jest położony w granicach więcej niż jednego nadleśnictwa, plan roczny dla tego obwodu zatwierdza nadleśniczy właściwy terytorialnie dla obszaru, na którym położona jest największa część tego obwodu. 7. Jeżeli obwód łowiecki wyłączony z wydzierżawiania jest położony w granicach więcej niż jednej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, plan roczny dla tego obwodu zatwierdza dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwy terytorialnie dla obszaru, na którym jest położona największa część tego obwodu”. ad mokrzec § 1 nowelizacji mówi o zmianach w § 3 i 5 dotychczasowego rozporządzenia, pozostawiając bez zmiany § 4, a więc m. in. jego ust. 5. Krótko mówiąc, nic tu się nie zmieniło. Darz Bór

Autor: blackjack  godzina: 19:52
Po co PZŁ uzgadnia to z Leśnymi ,to nie jest ich sprawa mają zatwierdzić lub nie ,tyle i tylko tyle .Durnowaty druk i dodatkowo niezgodny z nowym rozporządzeniem .Miało być łatwiej a jest jak zwykle nie do przyjęcia .Teraz się zacznie jazda jeśli myśliwy zamiast lochy strzeli odyńca lub odwrotnie mając odstrzał na jedną płeć . Będzie Młyn. pozdrawiam blackjack

Autor: Rafał J.  godzina: 20:11
ad mokrzec A teraz dodatek :-), specjalnie dla Ciebie, bo jesteś miłym zazwyczaj dyskutantem tu na forum. „§ 2. 1. Plany roczne obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują moc przez okres, na jaki zostały sporządzone. 2. Plany roczne obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą zostać zmienione w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 4 lit. h–j oraz ust. 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z zachowaniem trybu określonego w § 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, przy czym zmiana planu rocznego może być przedłożona do zatwierdzenia nie później niż do dnia 21 marca 2013 r.”. To oznacza, że jeżeli jako łowczy zauważasz u siebie w kole jakieś problemy z realizacją aktualnego rocznego planu, możesz z powodzeniem ubiegać się o jego zmianę. Mam na myśli głównie możliwość zastosowania „przedziałów”, które mogą w jednych przypadkach uchronić przed „karami” ze strony Nadleśnictwa, a w innych - zwiększyć przykładowo liczbę zwierzyny do pozyskania. Warto zastanowić się nad tym.

Autor: remington700  godzina: 23:56
Witam. Kol. Rafał J. mógłbym prosić abyś rozwinoł ostatni post ale tak "jak krowie na rowie"? Nie jestem pewny czy dobrze rozumiem. Z góry dziękuję. Darz bór.

Autor: I G O R  godzina: 23:58
Przychody ze sprzedaży tusz też muszą byc podane. Szkoda ,że dochody myśliwych jeszcze nie potrzebują. Mój tata jakby musiał ujawnić swoje 12 patyków co co miesiąc bierze to by się z koła wypisał bo by go "koledzy " zjedli żywcem:) Darz Bór