Środa
06.03.2013
nr 065 (2775 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: "Zamach" na Komisję Rewizyjną

Autor: Manek67  godzina: 19:21
Koledzy....dziękuję za podjęcie tematu, ale w ostatnim poście zadałem konkretne pytanie. Chodzi o sytuację kiedy to w pewnym momencie WZ ktoś stawia wniosek o przeliczenie obecnych i wychodzi z tego, że brak quorum. To co wtedy? Przewodniczący WZ ogłasza nowy termin, a to następne WZ procedułuje od momentu stwierdzenia braku quroum czy od samego początku harmonogramu WZ ? NIby nic, ale.... DB

Autor: Artur123  godzina: 22:56
Manek67, pytanie zadałeś w przedostatnim poście (nie licząc 06-03-13 19:21), a nie w ostatnim. Liczyć nie potrafisz :-) ?

Autor: Artur123  godzina: 23:40
„Jeżeli sytuacja się powtórzy i w pewnym momencie nie będzie quorum, to wtedy.... następne zebranie. Tak na marginesie i apropos: czy takie powtórzone zebranie należy zacząć od początku (z całą procedurą), czy od punktu, w którym stwierdzono brak quorum?" „Koledzy....dziękuję za podjęcie tematu, ale w ostatnim poście zadałem konkretne pytanie. Chodzi o sytuację kiedy to w pewnym momencie WZ ktoś stawia wniosek o przeliczenie obecnych i wychodzi z tego, że brak quorum. To co wtedy? Przewodniczący WZ ogłasza nowy termin (przyp.: ??????), a to następne WZ procedułuje od momentu stwierdzenia braku quroum czy od samego początku harmonogramu WZ ? NIby nic, ale....”. Oj, Manek, Manek. Ty już się chyba nigdy nie zmienisz, a czasami z Ciebie taki całkiem mądry chłopak. Wystarczy po prostu zajrzeć do Statutu PZŁ. Kiedy w końcu zaczniesz go rozumieć? Na początek przeczytaj poniższe zapisy. Tak z kilka razy i powoli. ”§ 59 1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały, gdy zostało zwołane zgodnie z § 57 i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. [...] 3. W przypadku, gdy walne zgromadzenie nie odpowiada wymogom określonym w Statucie i nie zastosowano trybu określonego w ust. 2, należy zwołać je ponownie z zachowaniem wymogów § 57 i 58. § 168 1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, organy Zrzeszenia i koła podejmują swe uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu. [...]”. Krótko mówiąc, walne zgromadzenia zostają zwoływane wyłącznie po to, aby podejmować uchwały istotne dla funkcjonowania koła. Same pogaduchy i tzw. wolne wnioski, można sobie urządzić poza procedurami, wymaganymi zapisami Statutu. Innymi słowy - wymierne efekty obrad każdego walnego zgromadzenia, to konkretne uchwały. Kilka, czasem kilkanaście. Jeżeli takie , czy inne walne zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z § 57, to już jest część sukcesu. Następna część da się zauważyć, jeżeli przy kolejno podejmowanych uchwałach będzie „obecna co najmniej połowa liczby członków koła”. Jeżeli w pewnym momencie, przy podejmowaniu n-tej uchwały, będzie ludków mniej, niż wymagana połowa, to wypadałoby ... zajrzeć do toalety, ewentualnie przedzwonić do tych, którzy po angielsku ulotnili się (według listy obecności). Po wyjaśnieniu sytuacji, czasem przewodniczącemu nie pozostaje nic innego, niż ... zakończenie obrad. „Ogłaszanie nowego terminu” nie do niego należy. Tym zajmuje się zwykle zarząd koła, a w wyjątkowych sytuacjach – zarząd okręgowy. Oczywiście uchwał podjętych zgodnie z zapisami Statutu PZŁ (i prawa), nikt nie jest w stanie skutecznie unieważnić. Masz jeszcze jakieś pytania tego dotyczące?