Niedziela
01.09.2013
nr 244 (2954 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: ŁO dr Dariusz Zalewski przypomina

Autor: Stanisław Pawluk  godzina: 07:50
Pan Radecki nie po raz pierwszy dał d..... tzn. twarzy popisując się głupawymi opiniami. Jedną z nich dotyczącą przekraczania planów łowieckich szybko "odszczekał" w publikatorach ale jak widać nadal kompromituje prawników. Opinie Radeckiego są wielokrotnie kwestionowane zwłaszcza te z dziedziny łowiectwa. Chyba lepiej by było gdyby pozostał przy rybactwie którego problemy prawne były dla niego wiodące. Nie dziwi mnie, że łowczowie okręgowi zwłaszcza tak związani z łowieckim lewactwem i myśliwymi z brudnymi łapkami jak Zalewski, Domek, Studnicki czy Flis sięgają po tego typu opinie gdyż opinie radcy prawnego Marka Duszyńskiego pisane pod zamówienie tych panów są już coraz powszechniej wyśmiewane choćby przez wzgląd, że Marek Duszyńki potrafi wydać dwie różne opinie w tej samej sprawie. Pora na zmiany - zanim nastąpi trzęsienie ziemi.

Autor: lelek_nowy  godzina: 08:59
Wojciechowi Radeckiemu należałoby wskazać, że uchwała MORŁ jest niezgodna z art. 32 ust.3 ustawy Prawo łowieckie (www.lowiecki.pl/prawo/prawo_2ust5.php), który jednoznacznie stanowi, że PZŁ musi działać zgodnie ze statutem, a ten równie jednoznacznie stanowi, że to do wyłącznej kompetencji walnwgo zgromadzenia koła łowieckiego należy ustalanie zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny. Podobnie jednoznacznie zapisano w statucie, że do wyłącznej kompetencji zarządu koła należy przyjmowanie nowych członków i jakiekolwiek próby regulowania zasad przyjęcia nowych członków przez organa wyższe jak np. WZ są niedopuszczalne, co ZO I ZG wielokrotnie potwierdzały uchylając uchwały WZ. Czy NRŁ nie potrafi zachować się tak samo?

Autor: WIARUS  godzina: 09:52
  Uchwała Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej z 4 września 2003 r. w sprawie rażąco nieprawidłowych odstrzałów samców zwierzyny płowej jest zgodna z prawem, ponieważ nie narusza żadnych przepisów ustawy – Prawo łowieckie ani przepisów wykonawczych do niej, uzasadnienie merytoryczne uchwały jest oczywiste, a podstawą prawną do jej wydania jest przepis § 127 pkt 16 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego. Statut PZŁ:
   § 127 Do zadań okręgowej rady łowieckiej należy: 16)uchwalanie zasad racjonalnej gospodarki łowieckiej na terenie okręgu;
  Z wykonywania zadań statutowych MORŁ nie została zwolniona ! Oczekiwanie na jej bezczynność w sprawie to nawoływanie do zaniechania aktywności i pozostawienia tematu własnemu losowi w rękach nieodpowiedzialnych za swe działania dekoratorów własnych wnętrz trofeami zdobytymi w sposób niezgodny z ustalonymi i obowiązującymi zasadami gospodarki łowieckiej na obszarze podległym MORŁ, która informowała:
   W przypadkach rażącego naruszenia zasad selekcji w odniesieniu do kół łowieckich Zarząd Okręgowy wyciągnie konsekwencje statutowe. Za nie dopuszczalne należy uznać sytuacje, kiedy nieodpowiedzialny odstrzał dokonywany na terenie jednego koła łowieckiego niszczy kilkuletnią pracę hodowlaną kilku sąsiadujących kół łowieckich.


  Autor: OIOM  godzina: 10:01
  Jako wstępniak do dalszego tekstu chcę się pokłonić swojemu adwersarzowi czasowo z tond relegowanemu niejakiemu ŻÓŁTODZIOBOWI vel tu ARTUR 123 - POZDRAWIA GUCIO . Do tego niezwykle niszowego portalu gdzie tylko egzekutywa PZŁ się wypowiada nie radzę zaglądać – sodoma i gomora. . Wspomnę że tam tylko relegowane betony z tego portalu opluwający ''rewolucyjno bolszewickie '' wizje jaśnie tu panujących . Oczywiście nie omieszkał i tam zaistnieć nasz Staś – prostując pokrzywione kręgosłupy ideowe kolesi TW Kazimierza . By merytorycznie zaistnieć cytat z marsowych myśli Pawluka – antidotum na Flisa. Cytat; Nie dziwi mnie, że łowczowie okręgowi zwłaszcza tak związani z łowieckim lewactwem i myśliwymi z brudnymi łapkami jak Zalewski, Domek, Studnicki czy Flis sięgają po tego typu opinie gdyż opinie radcy prawnego Marka Duszyńskiego pisane pod zamówienie tych panów są już coraz powszechniej wyśmiewane choćby przez wzgląd, że Marek Duszyńki potrafi wydać dwie różne opinie w tej samej sprawie. To ja poproszę z czystej przyzwoitości dziennikarskiej o odpowiedz Żółtodzioba vel Artura 123 , Pawluka i ich klony …. Ile tu na podstawie zapytania prasowego które redakcja była łaskawa i w moim imieniu rozsyłać do różnych instytucji - otrzymując odpowiedzi w postaci opinii prawnych – namieszała we łbach myśliwym . Czy przypadkiem jak pisze Pawluk należy się dziwić że co trochę są wyśmiewane umieszczane tu teksty przez redaktorów tego forum . Którzy bezmyślnie nie stosując zasady ''zdrowego rozsądku ''- najgłupszą opinie prawną jeśli jest tylko zgodna z linią programową ''spin doktorów'' głoszą jak wykładnię prawną. Zalecając jako oficjalną poradę - stosowanie opinii - jak obowiązujące prawo . W takim kontekście wypowiedz Pawluka cytat ; Nie dziwi mnie, że łowczowie okręgowi zwłaszcza tak związani z łowieckim lewactwem i myśliwymi z brudnymi łapkami jak Zalewski, Domek, Studnicki czy Flis... Zastanawia mnie kto tu ma brudniejsze łapy wyżej wymienieni o zasięgu szkodnictwa okręgowym czy przypadkiem nie jedyni reprezentanci społeczność łowieckiej redaktorzy tego portalu . By nie było niedomówień może już setny raz przedstawię tylko za wikipedią . Opinia prawna — pomocniczy materiał analityczny związany z praktycznymi problemami prawnymi dotyczącymi jednostkowej sprawy lub konkretnego przypadku. Zazwyczaj sporządzany jest na zamówienie przez wykwalifikowanego prawnika, najczęściej adwokata lub radcę prawnego. W zależności od specyfiki i złożoności przedmiotu opinii może być ona mniej lub bardziej obszerna i kompleksowa, może w szczególności obejmować wiele dziedzin prawa, odnosić się do norm, orzecznictwa oraz doktryny i teorii prawa. Opinie mają na celu m.in. wyjaśnianie problemów prawnych, proponowanie rozwiązań, w tym też wariantowych. Przykładowo mogą: wskazywać propozycje procedur prawnych pozwalających doprowadzić do osiągnięcia założonego celu, w szczególności zmiany współwłasności, nabycia spółki, sporządzenia intercyzy, itp. przedstawiać kwalifikację konkretnego stanu faktycznego w świetle ustaw, orzecznictwa, publikacji prawnych przedstawiać analizę prawną dokumentu, jak decyzja, umowa, oświadczenie, itd. interpretować przepisy normatywne i wysnuwać skutki prawne wedle danej interpretacji przedstawiać szczególny pogląd na sprawę rozpatrywaną przed sądem w celu pomocy w bardziej obiektywnym jej rozpoznaniu, z uwzględnieniem poglądów oraz argumentów nie przedstawiony w postępowaniu przez strony (amicus curiae). Jeśli - Artur , Małzez , Pawluk chcieli by zapoznać się z moją opinią prawną '' o bezsensowności bicia piany '' oczywiście za niewielką opłatą - zapraszam na priv . Mądrze i treściwie napisał Abucewicz – a to teraz to co – może dla podtrzymania ducha walki – wyklejanki ?

  Autor: lelek_nowy  godzina: 10:02
  WIARUS, kto lub co jest przedmiotem gospodarki łowieckiej? Zwierzyna, czy myśliwi?

  Autor: Haluk  godzina: 10:12
  WIARUS! Pokazałeś kolejny przepis niezgodny z ustawą czyli samowolę PZŁ i olewanie ustaw sejmowych.

  Autor: Hupert  godzina: 10:42
  Walne Zgromadzenie KŁ WIARUS w Olsztynie podjęło następującą uchwalę: Na podstawie § 53 pkt 10) Statutu PZŁ wszystkie poroża strzelonych przez członków koło jeleni i saren przechodzą z momentem pozyskania na własność osoby, która daną sztukę zwierzyny pozyskała. Jak ma się zachować zarząd tego koła w stosunku do poroża, które członek koła przedstawił komisji oceny, a poroże otrzymało dwa punkty czerwone i dalej znajduje się w rękach myśliwego? Odebrać siłą, donieść do organów ścigania o zaborze mienia koła, zawiesić w prawach członka, złożyć doniesienie do rzecznika dyscyplinarnego (nie odwołanego po wyroku TK), poskarżyć się ZO lub MORŁ, a może po prostu nie robić nic?

  Autor: Bars11  godzina: 10:51
  Moim zdaniem to komuś doktorat uderzył do głowy i z lasów mazurskich chce zrobić drugie Popielno ! http://www.popielno.pl/jelenie.html

  Autor: siwy (siwymajk)  godzina: 11:03
  Czytam często nasz portal, ale nie mam ochoty wchodzenia w polemikę, tym bardziej, iż większość wypowiedzi to tylko pieniactwo i eksponowanie swego ego. Tak jest w każdym temacie co bardzo smuci nie tylko mnie, ale wielu kolegów, myślenie nie boli, tak jak etyczne zachowanie, w każdym miejscu i sytuacji. Bądźmy Koledzy normalni. Pozyskanie byka niezgodnie z prawidłami sztuki i naszego rzemiosła myśliwskiego to wstyd i hańba. Chrońmy się przed nawiedzonymi wszelkimi dostępnymi metodami nawet kiedy są niezgodne z zapisem i literą prawa, ale są zgodne z duchem łowieckim i wewnętrzną etyka. Tak po ludzku popieram niezgodną waszym zdaniem uchwałę Mazurskiej Rady Łowieckiej, popieram bo nie chcę aby sankcjonować i popierać postaw nagannych. Postaw groźnych dla kształtowania prawidłowego wzorca etycznego młodych myśliwych, dla łatwego pozyskania trofeum, prowadzącego do jałowienia naszych więzi i wiedzy. Pozdrawiam Darz Bór

  Autor: kiryk  godzina: 11:39
  Wstyd i hańba, to wkładanie myśliwym do głowy od kilkudziesięciu lat, że selekcja w PZŁ poprawia populacje. Już wielu to podkreślało, że gdyby selekcja cokolwiek dawała, to po już pewnie 15 pokoleniach np. jelenia, jak stosuje się selekcję, wszystkie byki byłyby obustronnie koronne już od trzeciej głowy, a myśliwi nie mieliby co strzelać, bo selekcyjnych byków by nie było. To, że są, a zasady selekcji zmienia się co 3 - 5 lat, jak byki żyją i ponad 15 lat i ciągle nie daje się ani ustabilizować populacji, ani ich postarzyć dobitnie potwierdza, że ta cała selekcja to lipa, a jej celem jest tylko trzymanie krótko na pasku myśliwych, żeby im do głowy nie przychodziły jakieś pomysły pozwalające od koryta odsunąć siedzących tam od dziesięcioleci działaczy. A tym, którzy uważają selekcję za najwyższe prawidła sztuki i etyki łowieckiej, zapraszam do oplucia jeszcze bardziej, niż robią to działacze PZŁ, senatorów, którzy myśląc podobnie jak ja zaproponowali usunięcie z ustawy zapisu o ocenie trofeów przez PZŁ i zabrali Związkowi uprawnienia do określania zasad selekcji osobniczej i populacyjnej. Są jeszcze w RP ludzie, którzy patrzą trochę dalej niż zasięg interesów Nowego Światu 35.

  Autor: OIOM  godzina: 11:50
  Kolego siwy (siwymajk) - to gdzie kolega był będąc tu zalogowanym od 2004 roku by dopiero dziś odważyć się na prawdy o łowiectwie pisane od serca a nie tępym i bezmyślnym interpretowaniem kolejnych paragrafów . Które do ducha łowiectwa pasują jak ''świni korale '' . Cytat; Tak po ludzku popieram niezgodną waszym zdaniem uchwałę Mazurskiej Rady Łowieckiej, popieram bo nie chcę aby sankcjonować i popierać postaw nagannych. Postaw groźnych dla kształtowania prawidłowego wzorca etycznego młodych myśliwych, dla łatwego pozyskania trofeum, prowadzącego do jałowienia naszych więzi i wiedzy.

  Autor: WIARUS  godzina: 12:01
  Bardziej głupawego pytania w historii portalu nikt nie zadał !!! Zdrowia życzę !

  Autor: WIARUS  godzina: 12:04
  Znajomość Art. 32.3 (www.lowiecki.pl/prawo/prawo_2ust5.php) Prawa łowieckiego nisko się kłania! No i jeszcze szacunek dla obowiązującego prawa!!!

  Autor: harap  godzina: 12:06
  Szanowny Kolego "siwy" no i zostałeś zaproszony przez pana "kiryka" pewnie zwolennika słynnego powiedzonka "róbta co chceta" - zresztą jakich tu wielu,do opluwania kogoś tam za swój realistyczny wpis. Kto zaś stosuje owe praktyki opluwania widać wyraźnie i w tym temacie! Pozdrawiam harap

  Autor: OIOM  godzina: 12:08
  Autor: kiryk  masz odwagę napisać tyle głupot o selekcji – to miej odwagę ustosunkować się do wypowiedzi oiom na temat selekcji w jego ostatnim wpisie . (forum.lowiecki.pl/read.php?f=11&i=426440&t=426440)

  Autor: lelek_nowy  godzina: 12:14
  WIARUS, jak odpowiedź na proste pytanie burzy Ci wcześniejsze teorie, to pytanie jest głupie. A gdybyś sobie zadał to "głupie" pytanie przed wygłaszaniem swoich jednostronnie pojmowanych przemyśleń, to może zastanowiłbyś się, zanim powielałbyś bezmyślnie stanowisko swoich idoli w PZŁ.

  Autor: OIOM  godzina: 12:21
  Lelek pora wytrzeźwieć i zaprzestać pisania '' swoich idoli z PZŁ '' . Ja w swoim imieniu mogę ci odpisać . Poglądy które głoszę są moje bo było mnie stać na zgłębienie bardzo wielu poglądów . Ani mi nie po drodze z poglądami Blochmenów ani Piotropowielaczy .. Czego i tobie życzę.

  Autor: kiryk  godzina: 12:27
  OIOM, mówisz masz. O selekcji jelenia piszesz do rzeczy, a Twoje spostrzeżenia jak ulał pasują do moich "głupot". Co do dzików, przesadzasz, ale to temat na oddzielną dyskusję.

  Autor: WIARUS  godzina: 12:37
  Po pierwsze nie burzy! Po drugie dyletanctwo prawne i wybiórcza (nawet ostra) ocena obowiązującego przepisu nie uchyla go ani nie unieważnia ! Nie zwalnia też z jego przestrzegania! A po trzecie - bicie piany i taplanie się w niej na temat (jakikolwiek) uważam za zboczenie !!! Ziemia ma granice ale głupota ludzka jest bezgraniczna, niestety!

  Autor: zetha  godzina: 12:42
  Lat temu kilka ale świadkowie żyją i poluję do dzis - wycena poroża byka.Przewodniczący Komisji już po wycenie zielonej - pyta a czyj to byk, pada nazwisko i nagle twarz Pana Przewodniczącego pąsowieje - pada ciąg niezrozumiałych pomruków - i nagle tyrada bo tak patrzę z boku i patrzcie koledzy przecież ta i ta odnoga z bocznej perspektywy ma wiecej niż 5 cm.Mierzy ponowni ( juz wycenione ) poroże tym razem o kilka mm jest więcej- dwa czerwone i zatrzymuje poroże do dyspozycji ZO. Nikt z Komisji ani obecnych nie odważył się interweniować i kolega powisiał sobie a poroże ( ładne ) też wisi tylko nie u mysliwego - a pewnie niektórzy domyslaja sie gdzie.

  Autor: OIOM  godzina: 13:15
  @@@ Kiryk – jeśli Twoje poglądy co do jeleniowatych są zbieżne z moimi to zupełnie nie rozumie – twojego tu wpisu . Ja wskazuję gdzie ''pies pogrzebany '' w tym całym bałaganie selekcyjnym to może a '' na pewno '' - tego typu nasze wspólne obserwacje , wnioski i refleksje zasługują na drążenie tematu . @@@ Zetha - konfabulujesz , snujesz domysły coś sugerujesz - napisz gdzie i u kogo jak wiesz.

  Autor: Wana  godzina: 22:11
  Okręg koszaliński, zbiorowe polowanie gościnne. Odpuszczam byka, bo przyszłościowy. Łowczy się dziwi, a ja mównię, że komisja oceny, itd. A on, że poroże gościa załatwiłby na oddzielnej ocenie poroży dla zaufanych i nawet nie musiałbym go im dostarczyć lub zostawiać. Gdzie w Polsce to opowiadam, to słyszę, że to normalka. To po czorta ta selekcja, ocena, punkty?

  Autor: MAUZES  godzina: 22:18
  Wana Żeby był bat na tych, którzy w du.ie palca nie trzymają! Lub do rozgrywek personalnych!