Sobota
26.10.2013
nr 299 (3009 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: w jaki sposób upoważnić ?  (NOWY TEMAT)

Autor: kuraś  godzina: 21:36
"§ 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz (Dz. U. Nr 61, poz. 548, z późn. zm.), zw. dalej jako „rozporządzenie”, umożliwia dokonanie wpisu w imieniu myśliwego wykonującego polowanie przez upoważnionego przez niego innego myśliwego albo osobę upoważnioną do dokonywania wpisów przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego." W jaki sposób można upoważnić innego myśliwego do dokonania wpisu ? Czy telefoniczne upoważnienie - którego nie można zweryfikować w sytuacjach problemowych - jest zgodne z prawem ? Czy wcześniej należy na piśmie określić myśliwych którzy w "moim" imieniu mogą dokonywać wpisów ? Co na to prawnicy ? DB

Autor: WIARUS  godzina: 21:49
Czytaj (lowiecki.pl/newsy/tekst.php?id=36) i pełnomocnictwo (www.iprawo.net.pl/artykuly/pelnomocnictwo_do_czynnosci_prawnych) Darz Bór!

Autor: kuraś  godzina: 22:02
kol. WIARUS, jaka jest Twoja interpretacja ? Darz Bór

Autor: Piotr Gawlicki  godzina: 22:17
Jeden myśliwy prosi drugiego o wpis do książki, ten się zgadza i mamy upoważnienie zgodne z prztoczonym wyżej paragrafem rozporządzenia MŚ. Wszystkie inne spsoby niepotrzebnie komplikują prostą sprawę, choć też pewnie będą skuteczne.

Autor: kuraś  godzina: 22:24
Czy nawet gdyby to było pełnomocnictwo z pkt. 1: 1. pełnomocnictwo ogólne do czynności zwykłego zarządu; 2. pełnomocnictwo do czynności prawnych określonego rodzaju (tzw. pełnomocnictwo rodzajowe); 3. pełnomocnictwo do poszczególnej czynności prawnej (tzw. pełnomocnictwo szczególne). to zgodnie z art. 99 § 2 k.c. pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. - powinno ale nie musi - powinno bo może w pewnych sytuacjach utracić ważność ? Czy zatem na piśmie powinienem upoważnić myśliwego" Jana Kowalskiego" o dokonanie wpisu uszczegóławiając wpisy we wszystkich rubrykach książki ewidencji ? DB

Autor: WIARUS  godzina: 22:26
W tym przypadku nie jest wymagana jakaś szczególna forma. Ponieważ wpisanie się do książki na polowanie może nastąpić najwyżej 24 godziny przed jego rozpoczęciem, każda forma upoważnienia (udzielenia pełnomocnictwa) innemu myśliwemu do dokonania tego wpisu jest dopuszczalna i możliwa. Wystarczy jednak upoważnienie ustne np. telefonicznie , SMS czy mail`em. Za niewłaściwy wpis albo jego brak odpowiedzialność ponosi upoważniający a nie upoważniony do jego dokonania. Darz Bór!!!

Autor: kuraś  godzina: 22:33
dzięki, widzę, że nie ma kontrowersji, więc przyjmuję interpretację kolegów, DB

Autor: Messer  godzina: 22:45
Rozporządzenie nie precyzuje, czy upoważniony myśliwy powinien być z tego samego koła, co upoważniający. Może to mieć znaczenie w przypadku wpisu jednoznacznego miejsca wykonywania polowania. Myśiwy z zewnątrz nie musi znać miejscowych pojęć miejsc polowania. W przypadku zaistnienia negatywnych zjawisk w następstwie takiego wpisu, konsekwencje i tak pewnie poniósłby i tak upoważniający. To takie trochę teoretyczne rozważanie, ale może ono zaistnieć. Diabeł siedzi w szczegółch. Pozdrawiam