Sobota
03.07.2010
nr 184 (1798 )
ISSN 1734-6827
Nota redakcyjna
Autorzy wszystkich tekstów wpisywanych na strony www.lowiecki.pl i do dziennik.lowiecki.pl wyrażają przez fakt dokonania wpisu zgodę, na publikowanie tych tekstów w dzienniku Łowiecki, przy czym Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w tekście. Większe zmiany w materiałach redakcyjnych, opowiadanich i dowcipach przekaże autorom do samodzielnego wykonania.

Dziennik Łowiecki można otrzymywać również w wersji drukowanej poprzez prenumeratę. Warunki prenumeraty do czasu zebrania odpowiedniej liczby prenumeratorów, żeby móc druk wykonywać w drukarni, są następujące:
 • wysyłka 5 razy w tygodniu w dni robocze - opłata 31.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka 1 raz w tygodniu w poniedziałek - opłata 23.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka co 4 tygodnie w poniedziałek - opłata 21.50 zł. tygodniowo + VAT.
  Nekrologi od osób fizycznych są bezpłatene. Nekrologi od kół łowieckich i innych osób prawnych podlegają opłacie w kwocie 98,36 zł. + VAT.
 • Prawo w pytaniach
  Pytanie:
  Zarząd koła na wniosek grupy myśliwych stanowiących ponad 40 % ogólnej liczby członków naszego koła zwołuje na dzień ... o godzinie... nadzwyczajne walne zgromadzenie z następującym porządkiem obrad... Moje pytanie - czy z chwilą otwarcia walnego zebrania prowadzący zebranie ma obowiązek przedstawić listę osób (ponad 40%), które przyczyniły się do zwołania zebrania? W czasie zebrania prowadzący poinformował, że nie ma listy przy sobie.
  Odpowiedź:
  Nie ma takiego obowiązku, bo NWZ zwołuje zarząd, a nie nawet 40% grupa inicjatywna i jest w tym w pełni samodzielny, tzn. ma również uprawnienie, żeby zwołać to samo NWZ tylko na wniosek 1 członka, albo z własnej inicjatywy.

  Prawo 1/3 członków koła do skutecznego zainicjowania zwołania NWZ bronić ma mniejszość członkowską przed narzucaniem porządków obrad przez większość oraz pozwolić tej mniejszości, czasem wbrew zarządowi koła, przedyskutować na NWZ ważne dla tej mniejszości sprawy. Jak zarząd już zwoła NWZ to nie ma żadnego znaczenia, czy wnioskowało 1/2, 1/3, 1 członek czy nikt, albo kto to był, choć nie jest to tajemnica.
  Redaktorzy piszą
  Kontrola CBA w UW w Lublinie autor: Stanisław Pawluk
  O aferze zajęczej w województwie lubelskim pisałem w czterech odcinkach. Nie tylko zajęcy, ale również innej strzelonej zwierzyny, koła lubelskie dokładnie nie liczyły, nie przejmując się przekraczaniem rocznych planów łowieckich, ewidencjonując przekroczenia w sprawozdaniach rocznych. A dlaczego miały pilnować wykonywania odstrzałów tylko w granicach planu, jeżeli ani nadleśnictwa, ani organa samorządowe, ani organa Polskiego Związku Łowieckiego nie reagowały, chociaż informacja o przekroczeniach planów spływała do nich regularnie. Nie umiał sobie z tym problemem poradzić również Urząd Wojewódzki, mający wyspecjalizowaną komórkę w postaci Państwowej Straży Łowieckiej.

  Kiedy sprawa stała się głośna Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska, zaczęła dociekać, czy prawidłowo rezygnuje z ekwiwalentu, który Minister Środowiska wprowadził Rozporządzeniem w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej. Co ciekawe, mimo tego, że dla każdej średnio rozgarniętej osoby zwierzyna, którą strzelono ponad limit wynikający z rocznego planu łowieckiego jest zwierzyną pozyskaną bezprawnie, to jakoś nie dostrzegało tego Ministerstwo Środowiska. Dopiero Prokuratoria Generalna postawiła sprawę jasno, że za zwierzynę pozyskana ponad roczny plan łowiecki, należy pobierać ekwiwalent określony w/w Rozporządzeniem MŚ. Cała ta sytuacja został w końcu oceniona w postępowaniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które objęło kompleksową kontrolą Urząd Wojewódzki w Lublinie, w kierunku zagospodarowania i pobrania środków ze sprzedaży i ekwiwalentu za tusze bezprawnie pozyskanej zwierzyny. Ustalono w czasie kontroli, że w województwie lubelskim, przekroczono w ciągu trzech sezonów łowieckich, od 2005/06 do 2007/08, plany pozyskania o 4334 sztuki zwierzyny i to tylko w 13 na 18 nadleśnictw, ponieważ 5 nadleśnictw w ogóle nie przysłało żądanych od nich informacji. Liczba rzeczywiście ogromna.

  więcej>>
  ARCHIWUM
  DZIENNIK
  Redaktorzy
     Felietony
     Reportaże
     Wywiady
     Sprawozdania
  Opowiadania
     Polowania
     Opowiadania
  Otwarta trybuna
  Humor
  PORTAL
  Naczelny
  Forum
     Problemy
     Hyde Park
     Akcesoria
     Strzelectwo
     Psy
     Kuchnia
  Prawo
     Pytania
     Ustawa
     Statut
  Strzelectwo
     Prawo
     Ciekawostki
     Szkolenie
     Zarządzenia PZŁ
     Przystrzelanie
     Strzelnice
     Konkurencje
     Wawrzyny
     Liga strzelecka
     Amunicja
     Optyka
     Arch. wyników
     Terminarze
  Polowania
     Król 2008
     Król 2007
     Król 2006
     Król 2005
     Król 2004
     Król 2003
  Imprezy
     Ciechanowiec '08
     Mirosławice '08
     Mirosławice '07
     Nowogard '07
     Sieraków W. '06
     Mirosławice '06
     Osie '06
     Sarnowice '05
     Wojcieszyce
     Sobótka
     Glinki
  Tradycja
     Zwyczaje
     Sygnały
     Mundur
     Cer. sztandar.
     Filatelistyka
     Falerystyka
  Ogłoszenia
     Broń
     Optyka
     Psy
  Aukcje
  Galeria
  Pogoda
  Księżyc
  Kulinaria
  Kynologia
  Szukaj
  Mapa
  Nowe zdjęcia w galeriach
  więcej>>
  14-04-10 23:16
  prezo
  07-12-04 14:54
  rysioh
  27-05-10 07:54
  BartOn
  26-06-10 10:43
  sliwa93
  04-04-09 11:12
  Urtica
  12-03-05 18:51
  rysioh
  Wiedza i edukacja
   Pytanie o cofnięcie p...
   Zmiana adresu koła
   Szkody w uprawie malin
   KWP Rzeszów
   Decyzje ZK
   KONIEC SEZONU POLOWAŃ...
   Ile wydać "odstrzałów...
   zakup mundurów
   KŁ nr 17 "Jeleń" - LE...
  Strzelectwo
   smrodek w Lubelskiem
   STRZELNICA I ZAWODY...
   Broń Forester
   MEMORIAŁ WACŁAWA JA...
   Puchar Dian
  Przepisy kulinarne
   próba generalna
   Stary rogacz
   Ogórki a la Leszek ...
  Psy myśliwskie
   Fiuk
   Fuchsik ... pod roz...
   MSBL Jagdterrier 26...
  Dyskusje problemowe

  Brak wpisów w tym wydaniu
  Myśliwskie akcesoria
   montaż sauer 303
   Z wabikiem na lisa w ...
   Proszę o pomoc Iż fik...
   odnawianie broni
   Wabik buttolo
   S&B 8x56 a Meostar R1...
   Browning ULTRA XS SPO...
   Toyota Land Cruiser c...
   Niemiecka broń nie na...
   Express, czy automat,...
  Komentarze czytelników
  ... do zdjęć
  00:04 sanczopanda
  00:05 sanczopanda
  00:06 prezo ad.pyrus! chyba ostatnio mnie polubił! ;) DB
  00:06 sanczopanda
  00:06 sanczopanda
  00:13 wojtek01 Gratulacje D.B.
  00:21 cekin
  00:21 cekin
  więcej>>
  Ogłoszenia
  Brak nowych ogłoszeń w tym wydaniu
  Wydawca i adres redakcji:
  P&H Limited Sp. z o.o.
  ul Meissnera 1
  80-462 Gdańsk
  NIP 585-00-00-791
  Sąd Rejonowy w Gdańsku
  Wydz. XVI Gospodarczy
  KRS: 0000229167
  Kap. zakł. 51 500PLN
  tel: (058) 340-93-98
  Redaktor naczelny:
  Piotr Gawlicki
  piotr.gawlicki@lowiecki.pl
  Miejsce i data wydania:
  Gdańsk, 03.07.2010
  Numer wydania:
  184 (1798 )
  ISSN 1734-6827
  Dzisiejsze wpisy na forum
  www.lowiecki.pl
  Przegląd artykułów z poprzedniego tygodnia21.06.2010 - 27.06.2010
  Z archiwum dziennikaWtorek 26.04.2011
  Nie licz na rzetelność sądu łowieckiego autor: lorek
  Coraz więcej szanowanych instytucji życia publicznego zaczyna interesować się sądownictwem łowieckim. Pisała o nim Helsińska Fundacja Praw Człowieka" 10 miesiący temu, a ostatnio zainteresował się nim Rzecznik Praw Obywatelskich, krytycznie wypowiadając się o obowiązujących w nim procedurach i prawach obwinianych. O istnieniu sądów łowieckich w Polskim Związku Łowieckim wie chyba każdy myśliwy. Wprowadzone do statutu Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich w 1936 r., jako koleżeńkie sądy dyscyplinarne, zamiast kontynuować ideę ich założycieli, dewaluowały się przez lata realnego socjalizmu, żeby obecnie przybrać formę straszaka i aparatu represji wobec tych, którzy nie odpowiadają szeroko pojętej grupie działaczy i organom PZŁ. Mało o nich w praktyce wiemy, bo tylko nieliczni mieli styczność z ich postępowaniem, a w szczególności mogli poznać je od tej najmniej przyjemnej strony, tzn. bycia obwinianym. Ponieważ złośliwi mówią, że na każdego paragraf da się znaleźć, warto zapoznać się jak w praktyce wygląda, z punktu widzenia obwinianego, postępowanie dyscyplinarne w PZŁ.
  więcej>>

  Z archiwum dziennikaŚroda 27.04.2011
  Nie licz na rzetelność sądu łowieckiego, cz.II autor: lorek
  Wczoraj opisałem pierwsze rozprawy przed OSŁ wobec dwóch obwinianych, którym ORD w Gdańsku postawił zarzut przedstawienia komisji oceny trofeów rogaczy (szpicaki), które zdaniem komisji nie mogły być strzelone w czerwcu, tylko strzelono je w miesiącu wrześniu. Nie dopuszczając do oceny odwoławczej, komisja oceny trofeów poinformowała rzecznika dyscyplinarnego, który wszczął postępowanie, złożył wniosek oskarżycielski, a OSŁ w Gdańsku zwołał dwie pierwsze rozprawy przeciw obwinianym. Pierwsza rozprawa nie odbyła się, a druga odbyła się mniej więcej dokładnie po roku od momentu wszczęcia przeciw obwinianym postępowania dyscyplinarnego i zakończyła po 5 minutach, ponieważ przewodniczący składu orzekającego Wojciech Grochowiecki, odmówił przedstawienia się więcej niż tylko imieniem i nazwiskiem, co zmusiło obrońcę do postawienia wniosku o wyłączenie przewodniczącego ze składu sądu. Odmowa odpowiedzi na pytanie jakie funkcje pełni, uniemożliwiło obronie ustalenie, czy nie zachodzą wymienione w Regulaminie postępowania dyscyplinarnego w PZŁ przesłanki wyłączenia sędziego oraz czy nie ma innych przesłanek podważających bezstronność sędziego. Wniosek obrońcy o wyłączenie tego sędziego miał zostać rozpatrzony przez inny skład osobowy sądu.

  więcej>>

  Z archiwum dziennikaCzwartek 28.04.2011
  Nie licz na rzetelność sądu łowieckiego, cz.III autor: lorek
  Jak opisałem to w dwóch wcześniejszych odcinakach, postępowanie OSŁ w Gdańsku wobec obwinianych Ireneusza O. i Arkadiusza S. nie miało na pierwszych pięciu rozprawach charakteru rzetelnego postępowania, w którym obwiniani są niewinni, do czasu udowodnienia im winy. Nagromadzenie się w sprawie całego szeregu nieprawidłowości i naruszeń Regulaminu postępowania dyscyplinarnego w PZŁ, upoważniło obwinianych, do złożenia przed terminem szóstej już rozprawy w dniu 15 lutego br., wniosku, o wyłączenie ze składu orzekającego prezesa OSŁ w Gdańsku Ryszarda Kopickiego. Obrońca, w imieniu obwinianych zarzucił mu:
  więcej>>

  Z archiwum dziennikaPiątek 29.04.2011
  Nie licz na rzetelność sądu łowieckiego, cz.IV autor: lorek
  Przed kolejną ósmą rozprawą wyznaczoną na 26 kwietnia 2010 godz. 16:00 obrona otrzymała wsparcie prezesa GSŁ Zygmunta Jabłońskiego, który wskazał OSŁ w Gdańsku, że stronie trzeba bezwarunkowo wydać kserokopie akt sprawy. Mimo tej rekomendacji, sekretariat OSŁ w Gdańsku kserokopii akt sprawy obronie nie wydał. Tym razem, zawiadomienia o terminie rozprawy przyszły do obwinianych w przewidzianym Regulaminem terminie i obwinieni z obrońcą zjawili się o czasie na rozprawie. Na sali okazało się, że znowu zmieniono sposób rozlokowania obecnych. Stoły jak ostatnio stały w kształt odwróconej litery U, ale tym razem sąd zasiadał na jednej z odnóg tej litery. Na szczycie przewodniczący posadził za to rzecznika dyscyplinarnego, krzeseł dla obwinianych na środku sali już nie było, z naprzeciw sądu, na drugiej odnodze litery U, zasiedli obwiniani razem ze swoim obrońcą. Ciekawe, czy zmienianie zasad zajmowania miejsc na sali rozpraw podczas każdej z rozpraw to przypadłość wszystkich sądów łowieckich, czy tylko właściwość OSŁ w Gdańsku.

  więcej>>

  Hyde Park Corner
   Kurs selekcjonerski W...
   idą łeb w łeb
   elektorat Korwina
   Apel do Alette !
   Nudy!
   WaJa nadaje sie do pr...