Sobota
14.05.2022
nr 134 (6131 )
ISSN 1734-6827
Nota redakcyjna
Autorzy wszystkich tekstów wpisywanych na strony www.lowiecki.pl i do dziennik.lowiecki.pl wyrażają przez fakt dokonania wpisu zgodę, na publikowanie tych tekstów w dzienniku Łowiecki, przy czym Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w tekście. Większe zmiany w materiałach redakcyjnych, opowiadanich i dowcipach przekaże autorom do samodzielnego wykonania.

Dziennik Łowiecki można otrzymywać również w wersji drukowanej poprzez prenumeratę. Warunki prenumeraty do czasu zebrania odpowiedniej liczby prenumeratorów, żeby móc druk wykonywać w drukarni, są następujące:
 • wysyłka 5 razy w tygodniu w dni robocze - opłata 31.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka 1 raz w tygodniu w poniedziałek - opłata 23.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka co 4 tygodnie w poniedziałek - opłata 21.50 zł. tygodniowo + VAT.
  Nekrologi od osób fizycznych są bezpłatene. Nekrologi od kół łowieckich i innych osób prawnych podlegają opłacie w kwocie 98,36 zł. + VAT.
 • Wydawca i adres redakcji:
  P&H Limited Sp. z o.o.
  Budynek BPBK
  ul. Jana Uphagena 27 lok. 703
  80-237 Gdańsk

  Redaktor naczelny:
  Piotr Gawlicki
  piotr.gawlicki@lowiecki.pl
  Miejsce i data wydania:
  Gdańsk, 14.05.2022
  Numer wydania:
  134 (6131 )
  ISSN 1734-6827
  Ogłoszenia
  Brak nowych ogłoszeń w tym wydaniu
  Wiedza i edukacja
   ryczałd za dziki
  Komentarze czytelników
  Brak komentarzy w tym wydaniu
  Myśliwskie akcesoria
   CZ 600
  Dzisiejsze wpisy na forum
  www.lowiecki.pl
  Psy myśliwskie

  Brak wpisów w tym wydaniu
  Hyde Park Corner
   Eurowizja
   Pomoc
   Ceny skupu dziczyzny
   "tanie państwo" w wer...
   TVN-owski mistrz kier...
   Czy nadchodzi wielki ...
   Czym głównie powinna...
   Podręcznik żołnierza ...
   Niech będzie pochwalo...
  Strzelectwo

  Brak wpisów w tym wydaniu
  Przegląd artykułów z poprzedniego tygodnia07.05.2022 - 13.05.2022
  Redaktorzy pisząNiedziela 08.05.2022
  Lustracja w kołach łowieckich autor: Piotr Gawlicki
  Poprawa sytuacji epidemicznej w kraju dawać zaczęła nadzieję, że po dwóch latach zakazu będą mogły się odbyć wyborcze walne zgromadzenia w kołach łowieckich, pozwalające wybrać organa kół na nową kadencję. Przypomnę, że zgodnie z art. 33e ustawy 'Prawo łowieckie', wybory mogą się odbyć po 30 dniach od zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego. A jak wybory, to aktualny staje się we wszystkich kołach łowieckich w Polsce temat lustracji osób zainteresowanych wejściem w skład zarządu lub komisji rewizyjnej koła łowieckiego.

  Lustracja stała się obowiązkiem od dnia 1 kwietnia 2018 r., ponieważ wówczas wszedł w życie art. 33d ustawy 'Prawo łowieckie', który stanowi:

  W skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie może wchodzić osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. lub współpracowała z tym organami.

  Tematem zajęła się ostatnio Brać Łowiecka, która w dniu 29 kwietnia br. opublikowała artykuł adwokata Piotra Orłowskiego po tytułem Lustracja w kole – pułapka na wyborczym walnym zgromadzeniu. Błędną tezę przedstawia autor tego artykułu zapowiadając, że ....po formalnym ogłoszeniu odwołania stanu epidemii w całej Polsce odbędą się wyborcze walne zgromadzenia kół łowieckich..., co zdążył mu już wytknąć na swojej stronie Paweł Gdula publikując artykuł dr Daniela Więzika, zarzucający Piotrowi Ostrowskiemu pobieżnie czytanie zapisu ustawowego, na co również zwróciłem uwagę redaktorowi naczelnemu Braci Łowieckiej. Tę tematykę pominę, ale za to spróbuję przeanalizować sposób realizacji lustracji kandydatów do organów koła, jaki autor artykułu podaje jako obowiązujący w kole łowieckim i wskazać, jak ta lustracja rzeczywiście powinna wyglądać.
  więcej>>

  ARCHIWUM
  DZIENNIK
  Redaktorzy
     Felietony
     Reportaże
     Wywiady
     Sprawozdania
  Opowiadania
     Polowania
     Opowiadania
  Otwarta trybuna
  Na gorąco
  Humor
  PORTAL
  Forum
     Problemy
     Hyde Park
     Wiedza
     Akcesoria
     Strzelectwo
     Psy
     Kuchnia
  Prawo
     Pytania
     Ustawa
     Statut
  Strzelectwo
     Prawo
     Ciekawostki
     Szkolenie
     Zarządzenia PZŁ
     Przystrzelanie
     Strzelnice
     Konkurencje
     Wawrzyny
     Liga strzelecka
     Amunicja
     Optyka
     Arch. wyników
     Terminarze
  Polowania
     Król 2011
     Król 2010
     Król 2009
     Król 2008
     Król 2007
     Król 2006
     Król 2005
     Król 2004
     Król 2003
  Imprezy
     Ośno/Słubice '10
     Osie '10
     Ośno/Słubice '09
     Ciechanowiec '08
     Mirosławice '08
     Mirosławice '07
     Nowogard '07
     Sieraków W. '06
     Mirosławice '06
     Osie '06
     Sarnowice '05
     Wojcieszyce '05
     Sobótka '04
     Glinki '04
  Tradycja
     Zwyczaje
     Sygnały
     Mundur
     Cer. sztandar.
  Ogłoszenia
     Broń
     Optyka
     Psy
  Galeria
  Pogoda
  Księżyc
  Kulinaria
  Kynologia
  Szukaj
  Przepisy kulinarne

  Brak wpisów w tym wydaniu
  Nowe zdjęcia w galeriach
  Brak nowych zdjęć w dniu dzisiejszym
  Dyskusje problemowe
   Walne sprawozdawczo-wyb...