Czwartek
20.12.2018
nr 354 (4890 )
ISSN 1734-6827
Komentarze czytelników

... do dziennika na gorąco
22:29 jaceklDzisiejsze spotkanie w ministerstwie przedstawicieli „ elity łowieckiej, sztywnego zaplecza Janocha „ oberwało porządnie. Cudowne słowa spłynęły od ministrów rolnictwa i środowiska „ brak zaufania do zarządu głównego PZŁ oraz Piotra Janocha” Jedynym człowiekiem akceptowalnym i jednocześnie pełnym zaufania jest prezes NRŁ pan Malec. To ukazuje, predyspozycje, charyzmę oraz możliwości zarządu głównego. Ja w swojej skromnej osobie, jako przedstawiciel koła ZLOT, przedstawiłem układ „ likwidacji mojego koła „ przez Piotra Jenoch przy współudziale pracowników ZG, lekarza nadwornego Lech Blocha, oraz wyznaczonych ludzi do końcowego zlikwidowania takich jak: brat Paweł Jenoch oraz prezes OORŁ w Ostrołęce. W swoim wystąpieniu podziękowałem ministrom za możliwość zabrania głosu oraz prawidłowej oceny zarządu głównego PZŁ. Dodałem, że ministrowie potrzebowali kilku miesięcy na poznanie sylwetki członków zarządu głównego oraz oceny ich możliwości. Nasze koło do takich stwierdzeń doszło dużo wcześniej, bo takie stanowisko utrzymujemy od dwóch lat. Cudowne chwile, jak miło popatrzeć na nieomylnych pełnych pychy, pogardy dla innych wijących się przed ministrami z notorycznymi pokłonami jak by wszystko rozumieli, co do nich mówi minister. Bardzo podobały mi się czerwone „buzie” z charakterystycznym spojrzeniem w kierunku ministrów, „ co wy chcecie od nas – elity” lub „ pogadajcie nasz łowczy, wszechmocny z wami zatańczy” Raz jeszcze dziękuję ministerstwu, pan Stanisławowi, Sławomirowi za możliwość uczestniczenia w spotkaniu. Tytuł:
Ministrowie tracą zaufanie do Piotra Jenocha
22:06 dariuszz1971https://www.pzlow.pl/index.php/aktualnosci/565-narada-lowczych-okregowych-z-lowczym-krajowym Tytuł:
Ministrowie tracą zaufanie do Piotra Jenocha
21:35 Kazimierz123Super!!! Tak trzymać!Tytuł:
Ministrowie tracą zaufanie do Piotra Jenocha

... do zdjęć
20:39 obrazduszy
17:08 sumada
17:08 sumada