Czwartek
15.04.2010
nr 105 (1719 )
ISSN 1734-6827
Otwarta trybuna
Ekwiwalenty są ściągane autor: Stanisław Pawluk
Rusza kolejna, po Kołach Łowieckich nr 15 „Ostoja”, nr 18 „Ponowa” i nr 63 „Dąbrowa” w Białej Podlaskiej, transza egzekucji ekwiwalentu należnemu Skarbowi Państwa za zwierzynę nielegalnie pozyskaną.

Na „drugi ogień” brane są Koła Łowieckie podległe Zarządowi Okręgowemu w Lublinie:

Koło Łowieckie nr 103 "Rudki" w Kraśniku – 117.000 zł.-

Koło Łowieckie nr 52 "Dąbrowa Bór" w Kraśniku – 273.000 zł.-

Koło Łowieckie nr 19 "Cyranka" w Urzędowie – 319.000 zł.-

Koło Łowieckie nr 93 "Bażant" w Poniatowej – 503.000 zł.-

Koło Łowieckie nr 2 "Leśnik" w Lublinie – 309.000 zł.-

Koło Łowieckie nr 44 "Sokół" w Puławach 263.000 zł.-

Spośród Kół Łowieckich dzierżawiących obwody na Lubelszczyźnie, a podległych Zarządowi Okręgowemu w Warszawie, największy ekwiwalent egzekwowany będzie od Koła Łowieckiego nr 29 „Dzik” w Warszawie i wynosi on 129.000 zł.-

O wiele mniejsze kwoty egzekwowane będą od innych kół w Warszawie, m.in. od:

Koła Łowieckiego nr 41 "Żerań" w Warszawie, Koła Łowieckiego nr 336 „Dzik”, Koła Łowieckiego nr 102 „Juniorów” i Koła Łowieckiego nr 313 „Sokół”, Koła Łowieckiego nr 60 "Łoś".

W najbliższym czasie kłopotów z egzekucją ekwiwalentu mogą spodziewać się także: Koło Łowieckie nr 5 „Dąbrowa” w Lublinie, nr 150 „Czata” we Włodawie, nr 89 "Siemień" w Lublinie, nr 83 "Lis" w Lubartowie i nr 54 "Chodel".

Konsekwencje finansowe dotkną kół, w których poluje wielu członków organów PZŁ. M.in. w Kole Łowieckim nr 89 "Siemień", członkiem macierzystym jest Ryszard Gierliński, prezes Głównej Komisji Rewizyjnej PZŁ. W KŁ nr 2 „Leśnik” prezesem jest były prezes, a obecnie członek ORŁ w Lublinie Czesław Kowalski. W KŁ nr 5 „Dąbrowa” funkcję łowczego odpowiedzialnego za gospodarkę łowiecką osobiście pełnił Stefan Kowalewski komendant PSŁ w Lublinie.