Środa
07.09.2011
nr 250 (2229 )
ISSN 1734-6827
Otwarta trybuna
Pokłosie zmian w ustawie o broni autor: Stanisław Pawluk
Są już pierwsze skutki zmian do ustawy o broni i amunicji, w wyniku których broń może dostać się w ręce osób niezbyt odpowiedzialnych. Weźmy za przykład sprawy podnoszone już w portalu.

Józef A. z Żar występujący na różnych portalach pod nickami kokosz, ajwa i jeszcze paru innymi znany jest z tego, że jego posty nacechowane są nienawiścią i agresją nie tylko wobec mnie, czym nie bardzo się przejmuję, ale wobec innych osób. Zamieszczane przez niego na portalach dokumenty z kolorowymi wybiciami zdań, które on uznaje za wyjątkowo obciążające atakowanych, w tym te sprzed 11 i więcej lat, w jego oczach urastają do „żelaznych dowodów”. Obawiam się, że przeważnie ten sam obiekt ataków świadczyć może o schorzeniach przewidzianych w ustawie jako uniemożliwiających posiadanie broni palnej, ale nie mnie to oceniać.

Agresja Józefa A. została także dostrzeżona przez miejscowe organa ścigania, które pozbawiły go uprawnień do posiadania broni palnej już w 2007 roku. Od tego czasu Józef A. o ile nie pisał kolejnych pomówień to odpierając przytyki zamieszczał opisy rzekomych sukcesów łowieckich, których w sposób oczywisty posiadać nie mógł.

W dniu 10 marca 2011 wprowadzono zmiany do ustawy o broni i amunicji określając, że odmowa wydania decyzji na posiadanie broni palnej do celów łowieckich i sportowych może być cofnięta, bo można odmówić jej wydania tylko osobom skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za określone zachowania w tym np. za naruszenie nietykalności cielesnej, a nie podejrzanym o takie czyny. Józef A. odzyskał więc z dniem 1 kwietnia 2011 pozwolenie na broń ponieważ jego sprawa zawisła przez Sądem Rejonowym w Żarach nie została jeszcze zakończona. Kolejny termin wyznaczono na dzień 26 września. Jeśli rozprawa ta okaże się ostatnią i zapadnie wyrok skazujący, sztucer Carl Gustaw, rosyjska dubeltówka i broń sportowa 5,6 mm nadal przebywać będą w depozycie policyjnym. Jeśli natomiast sąd uniewinni oskarżonego, będzie on mógł swobodnie nią dysponować. No chyba, że policja w Gorzowie Wielkopolskim weźmie pod uwagę skargi dość licznie artykułowane przez coraz większą liczbę czytelników portali internetowych, po których Józef A. obnosi się ze swoimi urojonymi krzywdami.