Środa
06.04.2016
nr 097 (3902 )
ISSN 1734-6827
Otwarta trybuna
KŁ Nr 2 w Łodzi dla dzieci i młodzieży autor: Redakcja portalu
Łódź, dnia 31.03.2016 r.


Do Redakcji Portalu Łowiecki

Koło nasze opiekuje się młodzieżą w pięciu szkołach na terenie Gminy Grabów i Kutno. W ramach współpracy organizujemy spotkania, pogadanki, wycieczki i konkursy w celu przybliżenia młodzieży wiedzy o środowisku naturalnym, zwierzętach podlegających ochronie i dbałości o nasze środowisko oraz umiejętności gospodarowania darami natury. Prowadzona przez nas Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sobótce Starej została zaproszona w dniu 29.02.2012 r. przez PZŁ ZO w Piotrkowie Trybunalskim i redakcję „Łowiec Polski” do odbioru nagrody za wejście do ścisłego finału programu aktywnej edukacji ekologicznej „Ożywić pola – Rok Sarny”. Była to jedyna nagrodzona szkoła z okręgu łódzkiego.

Aktualnie Komisja ds. Współpracy ze Szkołami, działająca w Kole Łowieckim Nr 2 „Łowiec” w Łodzi organizuje doroczny, szósty już konkurs, wiedzy ekologiczno - łowieckiej, w tym wiedzy o środowisku, o puchar Zarządu Koła Łowieckiego Nr 2 „Łowiec” w Łodzi. Konkurs po raz kolejny będzie organizowany w Szkole Podstawowej w Starej Sobótce. Uczestnikami konkursu będą reprezentacje sześciu szkół podstawowych działających na terenach obwodów dzierżawionych przez nasze Koło.

Poprzedni konkurs wzbudził duże zainteresowanie wśród młodzieży, miejscowej ludności, władz leśnych i terenowych. Był publikowany i oceniany w miejscowych wydawnictwach prasowych w Grabowie i Kutnie a także w Braci Łowieckiej i Łowca Polskiego , oraz na portalach internetowych. W ten sposób zyskujemy poparcie władz i miejscowej ludności dla naszej działalności, a jednocześnie podnosimy wiedzę młodzieży w ww. zakresie. Zaangażowanie i wiedza młodzieży jest coraz większa, przekonaliśmy się o tym na ostatnim konkursie.

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie" pisał Andrzej Frycz Modrzewski w renesansowym dziele z roku 1551 pt. "O poprawie Rzeczypospolitej". Pomni tej sentencji nie patrząc na trudności chcemy kontynuować rozpoczęte edukacyjne dzieło krzewienia wiedzy. Poprzednie edycje konkursów cieszyły się dużym zainteresowaniem i frekwencją.

Celem konkursów było :
- propagowanie wiedzy przyrodniczej i łowieckiej
- dostrzeganie piękna naszego środowiska i zwierząt w nim występujących
- dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem
- wychowywanie młodzieży w poszanowaniu przyrody i jej darów.
Podczas konkursów młodzi ludzie musieli wykazać się podstawową wiedzą z zakresu przyrody, ekologii i wiedzy łowieckiej. Konkurs VI będzie obejmował podstawowe wiadomości o ssakach drapieżnych , żyjących na wolności w Polsce oraz pojęcia z zakresu ekologii i wiedzy łowieckiej. Regulamin nowego konkursu jest już opracowany, mamy zgłoszenia sześciu trzyosobowych reprezentacji szkół do naszego konkursu. Termin tegorocznego konkursu został ustalony na dzień 20.05.2016 r.

Mamy nadzieję że nasze konkursowe poczynania wzbudzą ponownie uznanie naszych władz. Liczymy że skorzystają z zaproszenia i delegują swoich przedstawicieli na konkurs. W celu podniesienia atrakcyjności oraz zakresu zainteresowania i rangi konkursu postanowiliśmy ponownie ufundować nagrody dla uczestników. Praca, zapał i wysiłek dzieci jest duży i wypada go docenić, dlatego chcemy, aby każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę, choćby małą. Nasza współpraca z szkołami przynosi duże efekty, nie tylko dla nas, ale i dla miejscowego środowiska. Uśmiech dziecka to wielka radość, zadowolenie i optymizm dla nas wszystkich a także nadzieja na lepsze jutro. Dzięki zeszłorocznym sponsorom wręczyliśmy nagrodzonym uczestnikom konkursu ufundowane nagrody: tablety, aparaty fotograficzne, lornetki oraz torby z słodyczami. Nagrody ufundowali: Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi, Salon myśliwski Siwiaszczyk z Łodzi, Starostwo w Łęczycy, Redakcja „Brać Łowiecka” oraz Gminy Grabów, Kutno i Witonia i Nadleśnictwo Koło. Mamy też nadzieję że dzięki pozyskanym sponsorom będziemy mogli obdarować dzieci nagrodami również w tegorocznym konkursie, gdyż nasze skromne środki zostaną spożytkowane na organizację konkursu.

W związku ze zmniejszającymi się obszarami lasów oraz dużą, hałaśliwą i intensywną penetracją terenów zielonych przez ludzi, często z psami, następuje coraz częściej niepokojenie i przemieszczanie zwierzyny dzikiej. Mamy coraz więcej sygnałów o pojawiających się lisach, kunach, jenotach, norce amerykańskiej oraz dzikach na trawnikach osiedli i ulic miejskich. Szczególnie dziki spacerujące po chodnikach i ulicach są niebezpieczne dla ludzi i samochodów, a służby miejskie mają z tym coraz większy problem. Z drugiej strony trwa ostra i brutalna nagonka pseudo ekologów na myśliwych oraz w sprawie ochrony ślimaczków i wszelkich zwierząt które mają kły i pazury kosztem ludzi i innych bezbronnych np. zajęcy i saren.

Brak w społeczeństwie informacji o gospodarce łowieckiej i roli myśliwych oraz bierność mediów w obawie przed atakami pseudo ekologów, powoduje niewłaściwe postrzeganie ważnej roli myśliwego. Dlatego podjęliśmy współpracę z dziećmi, młodzieżą , gospodarzami oraz mediami w celu przekazania prawidłowej wiedzy o zwierzętach i ptakach dziko żyjących oraz roli myśliwego w ekosystemie. Dzieci powinny wiedzieć iż mleko nie pozyskuje się z kartonu lecz od krowy a mięso nie z Biedronki lecz ze specjalistycznych hodowli, a następnie rzeźni.

W związku z naszymi działaniami przygotowaliśmy między innymi ten międzyszkolny konkurs na który zapraszamy media żeby pomogły budować prawidłowy wizerunek myśliwego. Liczymy na poparcie naszych działań i publikację w popularnej gazecie oraz prosimy o delegowanie redaktora na nasz konkurs i zamieszczenie reportażu z konkursu na łamach Portalu Łowieckiego w celu zachęcenia innych do podobnej działalności z radością dla dzieci.

Z pozdrowieniem łowieckim
Darz Bór

Myśliwi Koła Łowieckiego Nr 2 "Łowiec 2" w Łodzi,
koordynatorzy ds. współpracy z szkołami
Edward Ozdobiński i Mirosław Kaczmarek