Sobota
28.10.2017
nr 301 (4472 )
ISSN 1734-6827
Otwarta trybuna
50 Lat Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej autor: BartOn
5 października 2017 r. odbył się uroczysty Jubileusz 50-lecia działalności Muzeum  Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Uroczystości rozpoczęły się w dworze „Sienkiewicz” w Okrzei. Jubileuszową Galę otworzył Dyrektor Muzeum Maciej Cybulski, który przywitał przybyłych gości. Następnie wszyscy zebrani obejrzeli film zrobiony przez TVP3 Lublin z okazji 50-lecia powstania placówki.

Po projekcji filmu Dyrektor Muzeum razem z Wojewodą Lubelskim, Starostą Łukowskim, Wójtem Gminy Krzywda oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Łukowskiego wręczyli podziękowania dla osób i instytucji zasłużonych dla Muzeum. Wśród wyróżnionych nie mogło zabraknąć Longina Kowalczyka, który zakładał muzeum w Woli Okrzejskiej, który zatrudnił na stanowisko dyrektora Antoniego Cybulskiego, wieloletniego dyrektora muzeum. Za nieoceniony wkład w propagowanie polskiego Dziedzictwa Narodowego, życia i twórczości Henryka Sienkiewicza oraz za wieloletnią pracę na rzecz funkcjonowania i rozwoju Muzeum została wyróżniona również żona Pana Antoniego, Anna Cybulska oraz osoby które przez wiele lat były związane z muzeum tj. Roman Dajek, Zofia Czapska, prof. Maria Bokszczenin oraz pozostali przyjaciele i pracownicy Muzeum. Okolicznościowe podziękowania za Mecenat i współpracę w pozyskaniu skarbów literatury polskiej, kart rękopisu „Potopu” Henryka Sienkiewicza do zbiorów Muzeum otrzymali przedstawiciele firm i instytucji zaangażowanych w akcję. Podczas uroczystości podziękowanie otrzymały również media, które od wielu lat promują wydarzenia i inicjatywy kulturalne związane z Muzeum i twórczością Henryka Sienkiewicza.

Nadmienić trzeba, że za staraniami Członków Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej województwa Lubelskiego wykonano i podarowano Medalion Łosia. Pierwszy prezes KKiKŁ woj. Lubelskiego Św. pamięci Andrzej Albgowski zobowiązał się Dyrektorowi Muzeum w woli Okrzejskiej, że Oddział Lubelski KkiKŁ zrobi Medalion Łosia i przekaże do muzeum i dzięki osobistemu zaangażowaniu Kol. Krzysztofa Oleszczuka, a także kolegów, Jerzego Reji, Stanisława Ostańskiego i Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie udało się doprowadzić do zakończenia prac nad medalionem i przekazać na uroczystościach dyrekcji Muzeum,
przy dźwiękach sygnałów łowieckich zespołu "LISIE ECHO " z Lubartowa. Wykonawcą medalionu jest Kolega Władysław Rataj z Hrubieszowa. Trzeba wspomnieć, że Henryk Sienkiewicz był miłośnikiem łowiectwa, polował na kilku kontynentach i robił to z wielką pasją. Po myśliwskiej wyprawie do Afryki powstała powieść "W Pustyni i Puszczy". Na zakończenie uroczystości wystąpiły dzieci ze szkoły Podstawowej w Woli Okrzejskiej.

Uroczystości jubileuszowe zakończyły się w Muzeum Henryka Sienkiewicza, gdzie nastąpiła uroczysta prezentacja kart rękopisu „Potopu” oraz otwarcie wystawy czasowej pt. „Skarby ze zbiorów Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej”.
 
Darz Bór
Sławomir Dudziak