Piątek
09.11.2007
nr 313 (0831 )
ISSN 1734-6827
Listy do redakcji
Wiersze staropolskie V autor: jani
Wiem! (to ciąg dalszy odc.IV)
Ale myślisz, że pisać jest łatwo? Gdy często godzina mija, by postawić kropkę, a może wielokropek: bo on zmienia sens zdania, nawet wyrazu?
Wielokrotnie cytowałem tu p. Stuhra: śpiewać każdy może...
Pisać też!
O "łatwości" pisania można przekonać się przeglądając jakikolwiek magazyn.
O tym, co z tego pisania wynika?, piana czy woda? też się łatwo dowiedzieć: bo spływa lub opada.
We fragmencie Skowronka Księcia biskupów czytamy:

Na jednej łące wszystko się działo.
Pszczółka brzęcząc w ul niosła zdobycz okazałą,
Chwast z trawą to użyczał;
Osieł beczał, wół ryczał.
Skowronek, wzbijając się, czule i radośnie
Dawał wdzięk wiośnie.
Tak rozum z cicha, a głupstwo z hukiem
Wychodzą drukiem.

Masz rację ULMUS! I mam nadzieję, że nie jesteś odosobniony!
Darz bór!