Sobota
14.05.2011
nr 134 (2113 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Jest lepszy wizerunek myśliwych, cd. autor: Janusz Kibic
W uzupełnieniu publikacji dot. Uwaga TVN. przedstawiam pismo przewodniczącego ZO PZŁ w Lublinie, dr Mariana Flisa z adnotacją komendanta PSŁ w Lublinie Stefana Kowalewskiego.