Niedziela
22.05.2011
nr 142 (2121 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Komu załatwić egzamin w PZŁ? autor: Stanisław Pawluk
W dniu 19 kwietnia 2011 Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie przesłał do X Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Radomiu akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi Sz. i Piotrowi Sz. Sz. to dwa różne nazwiska. Sprawa dla nas myśliwych znacząca, bo Wojciech Sz. oskarżony o poświadczenie nieprawdy jest łowczym okręgowym i przewodniczącym Zarządu Okręgowego PZŁ w Radomiu. Piotr Sz. jest radnym miejskim w tym mieście.

Wojciech Sz. kieruje tym samym ZO, w którym do dnia dzisiejszego nie odnaleziono wiarygodnych dokumentów odbywania stażu i zdawania egzaminów przez myśliwego okręgu lubelskiego Zdzisława W., czego ujawnienie spowodowało postępowanie sądowe przeciwko mnie.

Zaraz po postawieniu zarzutów, na początku lutego, Piotr Sz. zawiesił swoje członkostwo w Platformie Obywatelskiej i klubie radnych PO, a na konferencji prasowej poprosił, by w publikacjach dotyczących tej sprawy podawać jego nazwisko, a nie inicjał. Podobnej inicjatywy ze strony Wojciech Sz. nie było.
Sprawa staje się głośna i nic więc dziwnego, że jej opis można znaleźć w mediach. Więcej o tej sprawie w telewizji Radom oraz na portalu Radom on-line. Ciekawe, czy ta sprawa też będzie komentowana jako czarny PR wobec łowiectwa i Polskiemu Związkowi Łowieckiemu oraz jak organa PZŁ będą tłumaczyły swojego działacza.