Niedziela
29.05.2011
nr 149 (2128 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Odstrzał lisa przez cały rok autor: Piotr Gawlicki
Trafiają do redakcji pytania dotyczące interpretacji obowiązujących przepisów łowieckich, na które, ze względu na ich szczegółowość, trudno jest odpowiedzieć i wówczas kierujemy takie zapytania do Ministerstwa Środowiska. Takim też zapytaniem było pytanie o możliwość całorocznego odstrzału lisów w obwodach, w których w ciągu ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy. Chodzi o to, jak rozumieć słowa "ostatnich 2 lat" zapisane w Rozporządzeniu MŚ z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne. Czy zasiedlenia muszą odbywać się obu latach, czy wystarczy w jednym roku z tego okresu 2 lat? Dlatego sformułowaliśmy następujące zapytanie do MŚ:

Czy w świetle §1 ust.1 pkt 9 w/w rozporządzenia MŚ, dozwolone jest polowanie na lisy przez cały rok w obwodzie łowieckim, w którym w ciągu ostatnich 2 latach kalendarzowych miały miejsce choć jednorazowe (w jednym roku) zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy, czy też polowanie na lisy dozwolone jest przez cały rok tylko wtedy, kiedy w każdym z ostatnich 2 latach kalendarzowych miały miejsce zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy?


W odpowiedzi otrzymaliśmy następujące wyjaśnienie:

Wskazane wyżej rozporządzenie Ministra Środowiska formułuje warunek prowadzenia w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia wymienionych gatunków zwierzyny. Oznacza to, że zasiedlenie może mieć miejsce nawet w jednym roku (być jednorazowe) pod warunkiem, że mieści się w granicach 2 ostatnich lat. Musimy mieć jednak do czynienia z zasiedleniami, które stosuje się w określonym celu, jaki chcemy osiągnąć. Cel ten nie może być pozorny, np. zmierzający do umożliwienia strzelania lisów przez cały rok. Co prawda, stosując literalną wykładnię przepisu, o zasiedleniu możemy mówić nawet w przypadku wpuszczenia kilku osobników, to o skuteczności tego zabiegu decyduje wiele czynników, takich jak: liczba wpuszczonej zwierzyny, jej gatunek, przygotowania łowiska, stosowana technika wsiedleń oraz warunki atmosferyczne.

Z poważaniem

Grzegorz Zygan
Dyrektor
Biuro Prasowe
Ministerstwo Środowiska

W podstawowej kwestii odpowiedź jest jednoznaczna. Wystarczy zasiedlanie zająca, bażanta lub kuropatwy w jednym roku ostatnich 2 lat, żeby całoroczny odstrzał lisów był dozwolony. Wprawdzie do odpowiedzi włączono rozważania nt. celu zasiedlania, o których interpretowany przepis nie mówi, a którym chciano prawdopodobnie zapobiegać zasiedleniom fikcyjnym, ale pomimo tego odpowiedź potwierdza, że zasiedlenie obwodu nawet małą liczbą osobników jest też wystarczającym warunkiem, żeby móc dokonywać odstrzału lisa przez cały rok.