Czwartek
02.06.2011
nr 153 (2132 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Zapowietrzenie obwodu łowieckiego autor: Piotr Gawlicki
Kontynuując wyjaśnianie wątpliwości interpretacyjnych, które zgłaszają redakcji nasi czytelnicy, zajęliśmy się sprawą konsekwencji rozporządzenia przez powiatowego lekarza weterynarii okresowego zakazu polowania ze względu na zagrożenie wścieklizną oraz wprowadzonego przy okazji nakazu odstrzału sanitarnego lisa. Podobny problem podniósł post na forum zatytułowany Szkody a wścieklizna. Wątpliwości związane z powyższymi problemami powinno rozwiać Ministerstwa Środowiska, dlatego zwróciliśmy się tam z poniższymi pytaniami, na które otrzymaliśmy odpowiedzi przytoczone niżej.


1. Czy w oparciu o art. 26 ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, tereny zapowietrzone można uznać za czasowo niewchodzące, w okresie obowiązywania rozporządzenia powiatowego lekarza weterynarii, w skład obwodu łowieckiego, czyli tereny, na których myśliwi nie mogą prowadzić gospodarki łowieckiej, w tym wpływać na ograniczenie szkód łowieckich, szacować i wypłacać odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną, na która nie mogą polować i scedować te szkody na Skarb Państwa w rozumieniu art. 50 ustawy Prawo łowieckie?


Na to pytanie Ministerstwo Środowiska udzieliło następującej odpowiedzi:

Ponieważ ustawa – Prawo łowieckie przewiduje, które kategorie terenów nie wchodzą w skład obwodów łowieckich, to nie ma możliwości czasowego wyłączenia z tych terenów obszarów objętych zapowietrzeniem. Faktyczny brak możliwości prowadzenia w tym czasie na takim terenie gospodarki łowieckiej nie ma wpływu na odpowiedzialność za szkody tam powstałe.

Drugie zadane przez redakcję pytanie brzmiało następująco:

2. Czy przeprowadzenie odstrzału sanitarnego przez myśliwych koła ma jakikolwiek związek z zapisami ustawy Prawo łowieckie i rozporządzeniami wydanymi na podstawie tej ustawy, a jeśli tak, to jaki, czy też takiego związku nie ma i odstrzał sanitarny może być dokonywany w każdym czasie, nawet w okresie ochronnym, bez przestrzegania przepisów o wykonywaniu polowania?


W odpowiedzi czytamy:

Odstrzał sanitarny nakazany przez powiatowego lekarza weterynarii w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt nie podlega rygorom ustawy - Prawo łowieckie. Właściwy lekarz weterynarii może wprowadzić czasowy zakaz wykonywania pewnych określonych czynności na danym terenie objętym tzw. zapowietrzeniem. Wiąże się to np. z wprowadzeniem zakazu polowania. Jednak zakaz ten dotyczy tylko polowania a odstrzał sanitarny takim nie jest.

W świetle odpowiedzi na postawione wyżej pytania nie może być już żadnych wątpliwości. Wścieklizna na terenie obwodu i zakaz polowania wprowadzony rozporządzeniem powiatowego lekarza weterynarii nie zwalnia dzierżawcy obwodu od szacowania i wypłacania odszkodowań a szkody w urawach i płodach rolnych. Jeżeli zaś powiatowy lekarz weterynarii wprowadzi nakaz sanitarnego odstrzału lisa na terenie zapowietrzonego obwodu, to odstrzał ten realizowany jest bez związku z okresem polowania na lisy oraz nie podlega rygorom ustawy 'Prawo łowieckie'.