Poniedziałek
06.06.2011
nr 157 (2136 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Kolejny łowiecki VIP przed sądem autor: Stanisław Pawluk
Z końcem kwietnia br. Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu skierowała do II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko członkowi Okręgowej Rady Łowieckiej w Koszalinie, a jednocześnie łowczemu Koła Łowieckiego nr 240 „Rybitwa” w Kołobrzegu, zarzucając mu poświadczenie nieprawdy w dokumentacji łowieckiej tj. o czyn z art. 271 § 3 kk.

Jak stwierdziła Prokuratura Józef P. poświadczył nieprawdę w książce obwodu łowieckiego nr 78, znajdującego się w pobliżu miejscowości Sławborze, w której odnotował pozyskanie dwóch jeleni byków podczas polowania dewizowego w dniu 7 stycznia 2011 roku, podczas gdy jelenie te zostały odstrzelone w dniu 5 stycznia 2011 roku w okolicy miejscowości Przećmino, na terenie obwodu łowieckiego nr 8 gdzie plan był już wykonany, czym działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 240 „Rybitwa”.

Prokurator prowadzący postępowanie twierdzi, że przedmiotem postępowania nie był czyn z art. 52 pkt 5 ustawy prawo łowieckie, ponieważ z ustaleń śledztwa nie wynikało, aby łowczy zezwalał na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania lub na przekroczenie zatwierdzonego w planie łowieckim pozyskania zwierzyny. ORD w Koszlinie przewinienia łowieckiego w tym nie dostrzegł, no ale żeby ścigać swojego zwierzchnika w ORŁ to w PZŁ niedopuszczalne.

W jaki sposób Sąd Karny zinterpretuje fakt, że strzelono dwa byki na obwodzie nr 8, na którym już wcześniej plan został wykonany, będzie wiadomo już niebawem, bowiem z końcem czerwca Sąd Rejonowy pochyli się nad wniesionym aktem oskarżenia.