Piątek
12.08.2011
nr 224 (2203 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Dochodzenia do poprawki autor: Stanisław Pawluk
Prokuratura Apelacyjna w Lublinie po krytycznych uwagach mediów, w tym także naszej redakcji, przeanalizowała 65 umorzonych postępowań prowadzonych w sprawach łowieckich. Sprawę umorzeń relacjonowała także TVN Uwaga.

Ogromna większość z nich to postępowania prowadzone przez Państwową Straż Łowiecką w Lublinie w sprawach o przekroczenia ilości odstrzału zwierzyny łownej ponad limit dozwolony zatwierdzonym planem łowieckim. Pozostałe dotyczyły niewykrytych sprawców nielegalnych polowań przy pomocy ujawnionych wnyków, znalezionej martwej zwierzyny dzikiej, itp. nie dających praktycznych możliwości ustalenia sprawców. Przedmiotem analizy były postępowania prowadzone w kierunku art. 52 pkt 5, art. 52 pkt 6 i art. 53 pkt 4 i 5 ustawy Prawo Łowieckie.

Aż 33, czyli ponad połowa wszystkich skontrolowanych spraw została zwrócona z zaleceniem uzupełnienia, czyli podjęcia na nowo umorzonych postępowań. Tym samym Prokuratura Apelacyjna potwierdziła zasadność stawianych w naszych felietonach zarzutów o nieudolności kierownictwa Państwowej Straży Łowieckiej w Lublinie. Zarzucane prowadzącym przedwczesne umorzenia postępowań, to tzw. szkolne jak na profesjonalistów błędy, w tym min. niewłaściwe wskazywanie podmiotu upoważnionego do działania w imieniu Skarbu Państwa. Prokuratura Apelacyjna zarzuciła prowadzącym przyjęcie niewłaściwej metodologii w prowadzonych postępowaniach, a szereg uwag i zaleceń skierowano do Prokuratur Okręgowych wskazując na potrzebę dostrzeżenia problemów w sprawach o przestępstwa łowieckie. Z otrzymanego z Prokuratury Apelacyjnej pisma wynika także, że prokuratorzy nadzorujący postępowania zbyt pochopnie dokonywali zatwierdzeń wniosków o umorzenia. Wnioski te składała Państwowa Straz Łowiecka, w imieniu której akceptował je swoim osobistym podpisem Stefan Kowalewski komendant tej formacji w Lublinie.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż w czasie gdy Prokuratura Apelacyjna w Lublinie badała zasadność umorzeń Państwowa Straż Łowiecka oraz Policja, której PSŁ "podrzuca" sprawy, którymi zajmować się nie chciała, czyli prawie wszystkie, dokonano kolejnych umorzeń kilkunastu spraw, w których zawarto te same zaniedbania i uchybienia jak w zwróconych do uzupełnienia 33 postępowaniach.

Problematyka tych postepowań zapewne jeszcze nie raz zagoszczi na naszych łamach.