Sobota
24.03.2012
nr 084 (2428 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Dlaczego zmiany w zasadach strzeleckich PZŁ? autor: Redakcja "Łowiecki"
Na forum działu strzelectwa www.lowiecki.pl szeroką dyskusję wywołała Uchwała Nr 42/2011 ZG PZŁ w sprawie zmian w regulaminach oraz prawidłach strzelań myśliwskich. W treści zarządzenia, które opublikowano na stronach www PZŁ widniał m.in. zapis o ograniczeniu strzelania konkurencji zająca tylko z amunicji 28 gramowej. Uzasadnienia dla tego zapisu, jak i innych w tej uchwale nie opublikowano, dlatego redakcja zwróciła się w dniu 1 marca br. do Zarządu Głównego PZŁ z pytaniem, czym uzasadniała Komisja Strzelecką NRŁ te zmiany i czym kierował się ZG PZŁ wprowadzając je w/w uchwałą? Odpowiedź otrzymaną email'em w dniu 20 marca przytaczamy w całości:


Warszawa, dnia 19 marca 2012 r.<
Kolega Piotr Gawlicki
Redaktor Naczelny Dziennika „Łowiecki”

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 marca 2012 r. dot. zmian w prawidłach strzelań myśliwskich, wprowadzanych w klasie mistrzowskiej od dnia 1 stycznia 2013 r. , przedstawionych w punkcie B uchwały ZG PZŁ nr 42/2011 informujemy, że jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom i postulatom jakie kierowali zawodnicy imprez strzeleckich do Komisji Strzelectwa Myśliwskiego NRŁ. Dla przykładu podniesienie progu uzyskiwania klasy mistrzowskiej z 400 do 425 punktów jest uzasadniane posługiwaniem się coraz precyzyjniejszą bronią, amunicją i optyką. Zaś wprowadzenie ograniczenia naważki śrutu do 28 g w konkurencji „zając” było podyktowane głównie wyeliminowaniem niekorzystnego wpływu odrzutu na strzelającego. Ponadto nie bez wpływu ma również stosowanie „grubego” śrutu na urządzenia mechaniczne makiety. Uwzględniając jednak brak odpowiedniej liczby producentów, oferujących amunicję o naważce 28 g zrezygnowano z zapisu tego punktu w uchwale ZG PZŁ nr 42/2011.

Wprowadzone zmiany w odniesieniu do klasy mistrzowskiej w konkurencjach: rogacz, lis, przeloty, oś myśliwska są oparte na zapisach zawartych w obowiązujących prawidłach strzelań myśliwskich.

Rzecznik Prasowy PZŁ
/-/ Marek Matysek


Nie bardzo rozumiemy, że zapytanie wpłyneło do ZG PZŁ 16 marca, bo email'e raczej nie chodzą dwa tygodnie, a jeszcze dodatkowo w dniu 9 marca interweniowaliśmy pytaniem kiedy otrzymamy odpowiedź. Jak już odpowiedź mamy, to komentarze do tej odpowiedzi pozostawiamy naszym czytelnikom, ale wydaje się nam, że zapis o ograniczeniu strzelania konkurencji zająca tylko z amunicji 28 gramowej zniknął w marcu z treści tej Uchwały Nr 42/2011 ZG PZŁ, chociaż uchwała jeszcze niedawno posiadała chyba taki zapis.