Środa
27.06.2012
nr 179 (2523 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Prawo łowieckie przed Trybunał Konstytucyjny autor: Stanisław Pawluk
Trybunał Konstytucyjny pismem z dnia 18 czerwca 2012 poinformował mec. Wojciecha Wownysza pełnomocnika Wiesława Tajera, o którego perypetiach portal pisał wielokrotnie, że Trybunał Konstytucyjny wszczął postępowanie w jego sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Oznacza to nie mniej nie więcej tylko to, że sprawa z "przechowalni" trafia na wokandę.

Trybunał Konstytucyjny poinformował także, że "z uwagi na tożsamość przedmiotową", zarządzeniem Prezesa Trybunału sprawa została dołączona do wcześniej wszczętej skargi konstytucyjnej Andrzeja Witkowskiego rozpatrywanej pod sygn. akt SK 8/11.

Nalezy dodać, że w sprawie Andrzeja Witkowskiego Trybunał Konstytucyjny otrzymał stanowiska Sejmu RP, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdzające, że zapis ustawy łowieckiej nie pozwalający myśliwym wnoszenie spraw innych niż przy utracie członkostwa w kole lub zrzeszeniu jest niekonstytucyjny.

Zgodność tak szacownych instytucji z poglądem Andrzeja Witkowskiego, a aktualnie także drugiego skarżącego Wiesława Tajera co do niekonstytucyjności tego zapisu napawa optymizmem.

Z wypowiedzi pracowników kancelarii TK można domniemać, że połączona rozprawa może zostać opatrzona jeszcze w tym roku.

Dla porządku podaję, że Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł pod rozpatrzenie Trybunału Konstytucyjnego bliźniaczy do w/w wniosek, który jest najbliżej rozpatrzenia. Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich powstał w wyniku skarg myśliwych sfrustrowanych bezsilnością po ostatecznych rozstrzygnięciach łowieckiego wymiaru sprawiedliwości orzekającego w sprawach do których zdaniem myśliwych prawa orzekania nie miał. Sądy uzurpowały sobie prawo do orzekania w sprawach o pomówienia, szkodzenia wizerunkowi, czyli wskazywaniu naruszeń prawa przez łowieckich VIP-ów, itp. Także i w tej sprawie stanowiska Sejmu oraz Prokuratury Generalnej podzielają pogląd o niekonstytucyjności zapisów ustawy Prawo Łowieckie.

O decyzji Trybunału Konstytucyjnego oczywiście powiadomimy.