Czwartek
18.10.2012
nr 292 (2636 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Jak długo ważny jest staż łowiecki kandydata autor: Redakcja "Łowiecki"
Redakcja zapytała Ministerstwo Środowiska jak długo ważny jest staż łowiecki w sytuacji, kiedy stażysta zaliczy staż, ale nie przystąpi do szkolenia i egzaminów. W odpowiedzi czytamy:

DLPgł-024-45/39146/12/jl

W odpowiedzi na zapytanie złożone przez p. P.Gawlickiego z 21 września br w sprawie stażu łowieckiego, Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody przedstawia następującą opinię:

Jednym z warunków do nabycia uprawnień podstawowych do wykonywania polowania jest odbycie rocznego stażu łowieckiego. Spełnienie tego oraz dwóch innych warunków tj odbycie szkolenia i złożenie egzaminu daje prawo do uzyskania uprawnień podstawowych.

Jakkolwiek ustawa Prawo łowieckie nie wypowiada się wprost w kwestii ważności stażu to należy dokonać wykładni celowościowej tego zagadnienia. Ważność uprawnień nabytych wygasa o ile zainteresowany nie uzyskał w okresie 5 lat od ich nabycia członkostwa w PZŁ. Zatem przepis ten daje prawa do twierdzenia, że w takiej sytuacji traci ważność także odbyty staż i pozostałe elementy niezbędne dla uzyskania uprawnień.

Terminy rozpoczęcia, zakończenia i zaliczenia stażu określa uchwała nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007r.

dr inż. Anna Żornaczuk - Łuba
Zastępca Dyrektora DLiOP


Ponieważ byliśmy dociekliwi, zapytaliśmy dodatkowo:

1. Czy osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Polskim Związku Łowieckim, też muszą odbywać powtórnie staż po co najmniej 5-letniej przerwie od utraty członkostwa w PZŁ?

2. Czy odbycie stażu obejmuje byłych strażników łowieckich pełniących tę funkcję kiedyś ponad 2 lata, o ile nie wykonywali funkcji strażnika przez ostatnie co najmniej 5 lat i powtórnie pełnią takie stanowisko, ale krócej niż 2 lata?


W odpowiedzi Ministerstwa Środowiska czytamy:

W nawiązaniu do maila z dnia 5 .10.2012r Departament leśnictwa i Ochrony Przyrody prezentuje dodatkowe stanowisko w sprawie ważności stażu:

Ad. Pyt. 1 Zagadnienie regulowane jest przez ustawę prawo łowieckie. Z przepisu art. 42 ust. 5 pkt. 5 wynika wprost, że z odbycia stażu zwolnione są osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Polskim Związku Łowieckim.

Ad. Pyt. 2 Również tutaj ustawa wypowiada się wprost w przepisie art. 42. ust.5 pkt 3. Zwolnieni są z odbywania stażu strażnicy łowieccy pełniący swe funkcję przez okres nie krótszy niż 2 lata.

Zarówno w jednym jak i drugim przypadku ustawa nie przewiduje żądnych ograniczeń czy wyjątków.


Sądzimy, że powyższe jednoznacznie odpowiada na wątpliwości kandydatów na myśliwych, chociaż odpowiedź Ministerstwa w sprawie strażników łowieckich nie odpowiada na nasze zapytanie. Dalej właściwie nie wiadomo, czy strażnik łowiecki z 2-letnim stażem sprzed 5 lat, który zatrudnił się powtórnie na to stanowisko musi znowu 2 lata byś strażnikiem, żeby nie zaliczać stażu, czy też 2 lata pracy na stanowisku strażnika 5 lat wcześniej zwalnia go z tego obowiązku.