Czwartek
08.11.2012
nr 313 (2657 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Prawo Łowieckie w Trybunale autor: Radosław Abucewicz
Przedstawiam relację z rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie uznania za niekonstytucyjne zapisy niedozwalające myśliwym w korzystaniu z rozstrzygnięć sądów powszechnych w sprawach innych niźli utrata członkostwa. W relacji tej bardzo ciekawe wydają się wypowiedzi przedstawiciela wnioskodawcy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przedstawiciela Prokurtora Generalnego. Wraz z uzasadnieniem zapadłego wyroku stanowią one opis łowiectwa w Polsce widziany oczami naczelnych organów Państwa. Szczególnie ciekawe wydają się te wypowiedzi, które odkłamują powszechnie znane i przyjęte za prawdę postkomunistyczne kłamstwa o rzekomej wiekowej tradycji aktualnej organizacji PZŁ, dowiadujemy się także, że to właśnie aktualny PZŁ zawłaszczył nie tylko dorobek poprzednich pokoleń Polaków ale także sam domagał się w 1952 roku skutecznej likwidacji poprzedniego "modelu" na który się aktualnie powołuje.

Trybunał Konstytucyjny ustalił też, że dopiero w 1957 roku powstał monopol PZŁ na zarządzanie prawem do polowania. Do tego czasu uprawnienia do polowania czyli "karty myśliwych" wydawali starostowie. Trybunał Konstytucyjny swoim wyrokiem likwiduje także możliwość nakładania represji jakie wbrew konstytucji stosowały władze PZŁ na myślących inaczej, wytykających nadużycia i łamanie norm za co członkowie ci pozbawiani byli możliwości realizacji uprawnień państwowych. Sądy i władze łowieckie pod byle pretekstem skutecznie eliminowały ze swoich szeregów osoby niesprzyjające władzom łowieckim.

W kolejnych relacjach przedstawimy opinie w tej sprawie przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich, HFPC a także przedstawimy rozpoczęte w 2005 roku działania, które po siedmiu latach zaowocowały wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Opowiedzą o tym główni bohaterowie tych działań: Andrzej Witkowski, Wiesław Tajer, adw. Wojciech Wownysz.Część pierwsza relacji - rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym:

Część druga relacji - ogłoszenie wyroku i uzasadnienia: