Poniedziałek
21.01.2013
nr 021 (2731 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Regulamin dyscyplinarny PZŁ działa dalej autor: Janusz Kibic
Po wydaniu i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Naczelna Rada Łowiecka PZŁ swoją uchwałą z dnia 8 grudnia 2012 r. zawiesiła moc obowiązującą 'Regulaminu postępowania dyscyplinarnego w PZŁ'. Równocześnie jednak nie zawieszono uchwał powołujących sądziów okręgowych i głównego sądu łowieckiego, tak samo jak i rzeczników dyscyplinarnych. Innymi słowy sądownictwa dyscyplinarnego w PZŁ, jako niekonstytucyjnego, nie ma, ale osoby funkcyjne w strukturach tego sądownictwa jak najbardziej istnieją i coś robią. Jeżeli ktoś się zastanawia czym mogą się teraz zajmować niekonstytucyjne, mocą wyroku TK, organa PZŁ, którymi kierowali np. Zygmunt Janbłoński, czy Tadeusz Andrzejczak, to mam dla nich odpowiedź. Znalazłem ją np. w okręgu bydgoskim PZŁ.

Przewodniczący ZO PZŁ w Bydgoszczy Sylwester Domek dalej stosuje zawieszony 'Regulaminu postępowania dyscyplinarnego w PZŁ'. Proszę zapoznać się niżej z jego pismem wystosownym do jednego z członków PZŁ w dniu 8 stycznia 2013 r., czyli przygotowanym równo miesiąc po zawieszeniu 'Regulaminu' przez Naczelną Radę Łowiecką.


Jeżeli drodzy czytelnicy znacie więcej takich przykładów, to prześlijcie je na adres redakcji. Opublikujemy je żeby pokazać, że dla działaczy Polskiego Związku Łowieckiego wyrok TK, czy uchwała NRŁ to tylko nic nie znaczące świstki papieru, bo prawo prawem, a sprawiedliwość musi być po ich stronie.