Piątek
10.05.2013
nr 130 (2840 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
SENAT o prawie łowieckim cz. 1 autor: Stanisław Pawluk
Po długim okresie bezczynności wokół spraw łowiectwa aktualnie mamy wysyp objawów "troski" zarówno o myśliwych jak i o to aby stworzyć podstawy prawne dla ich dyscyplinowania. Wprawdzie brak rzeczników dyscyplinarnych i sądów łowieckich od 6 listopada 2012 nie przyczynił się do spadku dyscypliny to aktualnie trwają intensywne prace nad projektami ustawy prawo łowieckie. Swój projekt przygotowuje słynna już grupa posłów z posłem Stanisławem Wziątkiem na czele, kolejny projekt nad którym trwają prace to projekt rządowy. Trzeci projekt realizuje senat. W dniu 8 maja 2013 odbyło się posiedzenie trzech połączonych komisji senackich w trakcie którego dokonano pierwszego czytania nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie. Przedstawiamy pierwszą cześć tych obrad w trakcie której stanowiska w sprawie nowo tworzonych przepisów zajęli przedstawiciela Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego oraz zaproszeni goście w tym adwokat Miłosz Kościelniak Marszał forumowy "Miłosz". Zasadniczym motywem tej debaty były kary dla myśliwych w tym dla tzw. myśliwych dewizowych. Na kanwie omawiania kar za łamanie zasad selekcji osobniczej wyłonił się problem zasadności tej selekcji gdzie popierając wynikami badań naukowych i wynikami z ocen poroża zakwestionowano jakość i zasadność prowadzonej selekcji samców zwierzyny płowej.

Inne równie ciekawe tematy jak wysokość kar dyscyplinarnych, katalog czynów karalnych itp. poruszane w trakcie tych obrad przedstawimy w kolejnych odcinkach relacji filmowej. Następny odcinek jutro.