Piątek
31.05.2013
nr 151 (2861 )
ISSN 1734-6827
Dziennik na gorąco
Zarobić na łowiectwie autor: Stanisław Pawluk
Zbyt często sie zdarza, że Prokuratury Rejonowe, do których trafiają sprawy z ustawy Prawo Łowieckie, automatycznie je umarzaja "z powodu braku cech przestępstwa". Na forum dziennika była już sygnalizowana sprawa handlu przez myśliwych elementami tuszy zwierzyny dzikiej, w postaci smalcu z borsuka sprzedawanego w celach "leczniczych".

Analogiczny przypadek miał miejsce w miejscowości Bychawa na terenie działania Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie. Pazerny myśliwy działając z chęci zysku oferował "lekarstwa" w postaci smalcu borsuczego jako antidotum na wszelkie niemalże dolegliwości. Z treści reklamy wynikało, że smalec jest autentyczny, profesjonalnie wytapiany specjalną technologią co powoduje, że jego właściwości są o wiele wyższe od innych oferowanych przez mniej wyspecjalizowanych sprzedawców. Podczas przeszukania znaleziono sporą ilość przygotowanego do sprzedaży specyfiku.

Zaledwie kilkanaście dni potrzebowała Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim, aby umorzyć postępowanie opatrując je słowami: "wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego". Sentencja tego postanowienia w sposób ostentacyjny sprzeczna jest z wyrokiem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, utrzymanym w mocy przez Sąd Okręgowy w Zamościu, który w analogicznej sprawie wprowadzania do obrotu elementami tusz zwierzyny dzikiej jakim bez wątpienia pozostaje smalec z borsuka orzekł:

..."oskarżonego Bronisława M. uznaje za winnego tego że: w okresie od 14 października 2011 roku do 29 października 2011 roku, w Tomaszowie Lubelskim, woj. lubelskiego, na portalu internetowym Allegro wykonywał działalność gospodarczą polegającą na oferowaniu do sprzedaży smalcu z sadła borsuka bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 60 par. 1 k.w. oraz art. 52 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie przy czym ustala, iż czyny z pkt. II i III stanowią ciąg przestępstw z art. 91 par. 1 k.k. i za to:
- za czyn z pkt I na podstawie art. 60 par. 1 k.w. wymierza karę 200 (dwieście) złotych grzywny;
- za czyny z pkt. II i III na podstawie art. 52 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie w zw. z art. 91 par. 1 k.k. wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości stawki jednej dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych"...


Sąd ten orzekł także przepadek trzydziestu słoików smalcu przygotowanego do sprzedaży, skóry w kolorze szarym i mięsa wraz ze skórą o wadze 7,5 kg. Zasądził także opłatę w wysokości 130 złotych oraz zwrot kosztów w wysokości 218 złotych.

Czy i jakie konsekwencje organizacyjne poniósł ów myśliwy nie udało mi się ustalić, gdyż do chwili "oddania do druku" tekstu jedyny znający sprawę w Zarządzie Okręgowym w Zamościu nie był w pracy uchwytny mimo nawiązywania połączeń w godzinach urzędowania.PS - Z ostatniej chwili: w wyniku interwencji Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim podjęła na nowo umorzone postępowanie. O wynikach poinformuję.